<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hvor meget tid bruger din virksomhed på at søge efter information? 

Ved at skabe automatiserede forretningsprocesser til dokument- og informationshåndtering får du et samlet overblik, og vi klæder jer på til de udfordringer, der kan opstå i en forandringsproces.

Columbus guider dig fra start til slut. Gennem konsultationer hjælper vi dig med opbygningen af en standardiseret proces, der dækker din virksomheds behov. Vi lægger stor vægt på at klæde medarbejderne på og forbedrede din virksomhed til en digital transformation. 

Med 30 års erfaring ved vi, hvad virksomheder har brug for for at kunne håndtere uforudsete hændelser, højne kvaliteten, øge produktiviteten og overholde alle lovkrav. Lad os også håndtere dette for dig og din virksomhed.

6 klare fordele

Effektive interne processer

Med standardiseringer bliver komplekse processer lettere at håndtere. Du øger dermed kvaliteten på dine produkter og ydelser.

Sømløs informationshåndtering

Dine medarbejdere får den rette information på det rette tidspunkt, hvilket øger produktiviteten og mindsker omkostninger.

Beskytter virksomhedens brand

En gennemtænkt risikohåndtering, sikre processer og en fejlfri GDPR-strategi beskytter din virksomheds brand fra negativ omtale.

Glade medarbejdere

Effektive og fleksible processer mindsker arbejdsbyrden for dine medarbejdere, hvilket øger trivslen.

Hurtigere kundeservice

Med al nødvendig information lige ved hånden kan du hurtigt levere det, kunderne efterspørger.

Øg produktiviteten, og frem virksomhedens vækst

Hvor mange timer går tabt på at søge efter den rette information? Reducer tidsspildet med en effektiv informationshåndtering.
VIRKSOMHEDSUDVIKLING

Vi skaber forretningsprocesser udfra din virksomheds unikke behov

I den digitale verden opstår der nye regler, krav og forespørgsler i et stadigt stigende tempo. Det betyder, at virksomheder skal kunne håndtere forandring hurtigt – ellers er der risiko for, at der opstår uventede sikkerhedsfejl med alvorlige konsekvenser.

At fokusere på compliance er derfor en nødvendighed, men det kan være svært at vurdere, hvor man skal starte. Columbus hjælper dig med at udvikle en strategi og process, som passer til lige præcis din virksomhed, din branche og dine behov.

Dette gør vi for din virksomhed

Datasikkerhed

Det bliver fortsat vigtigere at have høj datasikkerhed. Hvordan sikrer du, at dokumenter ikke bliver tilgængelige for uvedkommende, og at de ikke ændres ved et uheld? Vi skaber en struktur, som beskytter dine data og information.

Digitale aftaler

Anvender din virksomhed stadig fysiske papirdokumenter? Vi hjælper dig med at skabe en digital og standardiseret aftaleprocess, som øger produktionen og mindsker omkostninger. Så behøver du ikke længere huske, hvor papirdokumenterne gemmer sig.

Automatiserede processer

Håndter dine indkøb, aftaler og betalinger automatisk. For eksempel ved at implementere AI. Det sikrer, at du kan spare tid og penge og mindske risikoen for fejlindkøb. 

Risikohåndtering

Risikoer kan skyldes mange ting. Lige fra finansielle usikkerheder i markedet til uventede naturkatastofer. For at håndtere sporbarhed i alle dine processer skal du kunne identificere afvigelser i dit forretningssystem. Derefter kan du identificere mangler og unøjagtigheder, før de opstår. Vi skaber en risikostyring, som gør, at din virksomhed er klar på det uventede, så du kan opnå den højest mulige compliance.

KUNDECASE

Sådan fik IP-Only en smidig og digital aftalehåndering

”Det var et digitalt løft. Alene M-Files var en revolution for os. Så da Columbus foreslog Scrive, vidste vi med det samme, at det var næste skridt.”

Læs casen

KUNDECASE

Columbus digitaliserer INFICONs dokumenthåndtering

”Columbus har åbnet døre, som vi ikke selv havde tænkt på, og vi har stor tiltro til de konsulenter, der hjælper os.”

Læs casen

Klaus Landsmann

Klaus Landsmann

Senior Sales Executive

Vil du vide mere?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down