<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Der var vitterligt noget for enhver smag og interesse på den fem dage lange Microsoft Ignite 2019 konference i Orlando med mere end 30.000 deltagere. Selv fokuserede jeg mest på at overvære sessions om nye Microsoft-teknologier med relation til Analytics-området.

Det omfattede både sessioner, som er direkte relateret til Analytics, men også sessioner, hvor de integrerede Analytics-komponenter spiller en væsentlig rolle i virksomhedens andre systemer såsom Dynamics (ERP) platformen.

Og netop samspillet mellem elementerne og evnen til at udnytte dem i en samlet digital transformationsproces for hele virksomhedens værdikæde er yderst interessant.

Det er nemlig afgørende for virksomheder, der vil have succes med deres digitale transformation, at de formår at tænke bredt og på tværs af virksomhedens samlede værdikæde – og ikke kun fokusere på ERP i ERP-systemet eller BI / Analytics i et BI-system.

I det følgende vil jeg komme nærmere ind på nogle af de vigtigste og mest interessante teknologiske nyskabelser fra Microsoft, der understøtter en sådan sammenhængende digitalisering.

  1. Azure Synapse Analytics
  2. Stærke nye teknologier samt Analytics-værktøjer i Dynamics-platformen
  3. Power BI er blevet Enterprise ready!

Azure Synapse Analytics

En af de helt store annonceringer på Ignite var det nye medlem i Microsoft Azure Analytics stacken – nemlig Azure Synapse Analytics.

Så hvorfor skal vi have endnu en Analytics-komponent i Azure?

Ifølge Microsoft viser et Harvard Business studie fra 2019, at 80 pct. af alle slutbrugere har problemer med at fremskaffe data til rette tid, når de skal gennemføre analyser og BI-opgaver, fordi data ligger i forskellige strukturer og formater, der gør det svært for brugere at sammenholde disse.

Microsofts bud på en løsning af denne udfordring er Azure Synapse Analytics.

Dette nye værktøj giver mulighed for at konvergere data fra SQL-strukturerede Datawarehouse-løsninger fra den ”traditionelle” BI-verden med den ”nye” Analytics verden, hvor big data (og ustrukturerede data) fra eksempelvis Spark eller Azure Data Lake spiller en afgørende rolle.

Azure Synapse Analytics kan således fungere som ”værktøjslimen” imellem de ellers to forskellige tilgange. Du vil således med et samlet værktøj få mulighed for at kombinere og sammenholde strukturerede og ustrukturerede data fra forskellige datakilder.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at Azure Synapse Analytics naturligvis kun et værktøj.

Som virksomhed vil du stadig i høj grad have brug for at etablere fælles logiske datamodeller til at sikre høj integritet i jeres data på tværs af virksomheden, som er fundamentet for, at din virksomheds medarbejdere kan blive mere datadrevne i hverdagen og have nem adgang til at kunne træffe faktabaserede beslutninger baseret på data.

Hos Columbus hjælper vi rigtig mange virksomheder med denne proces og understøtter den ofte med vores out-of-the box BI-løsning, som hedder Columbus Business Insight (CBI), der sikrer, at du kommer godt fra land.

Kontakt mig gerne, hvis du vil videre mere om datamodeller eller Columbus Business Insight.

Jeg vil anbefale at læse vores nye håndbog: Bliv klar til datadrevet takeoff til fremtiden nu!

Download håndbogen

Stærke nye teknologier samt Analytics-værktøjer i Dynamics-platformen

I Orlando blev der også løftet sløret for en større udbredelse af integrerede teknologier, som binder Analytics endnu tættere ind i ERP-verdenen.

Og hvor du som virksomhed kan opnå signifikante fordele i hele din værdikæde ved at udnytte de digitale muligheder, der ligger i denne konvergens.

Det får du her tre eksempler på:

IOT Intelligence Add-In (Connected Manufacturing)

På input-siden vil det nu blive endnu nemmere at koble maskiner og andre enheder fra jeres produktionsudstyr op på din Dynamics-løsning.

Selve opkoblingen sker ved hjælp af IoT (Internet of Things) devices på jeres produktionsudstyr, som via Azure IoT Hub og den nye IOT Intelligence Add-In kobles direkte ind i jeres Dynamics-løsning.

Dermed kan I nemt opsamle data direkte fra udstyret og proaktivt anvende disse data i jeres Dynamics-løsning og eksempelvis monitorere, hvor meget nedetid jeres produktionsmaskiner har og deres indvirkning på produktionen.

Værktøjet kan altså hjælpe med at optimere din produktionsplanlægning, fordi du får et realistisk bud på, hvor stor kapacitet du kan forvente af dit produktionsapparat. Eller hvis du eksempelvis skal agere over for et givent realtidsinput fra dit produktionsapparat omkring omlægning af igangværende produktionsordrer.

Fra et Analytics perspektiv giver ovenstående naturligvis en række åbenlyse fordele, fordi du har en direkte adgang til IoT-data og kan sammenholde disse med eksisterede ERP-data. Dermed får du også et direkte indspark til dine KPI’er såsom nøgletal for Overall Equipment Efficiency, input til dine produktionsplanlægningsanalyser m.m.

På webinaret Connected Manufacturing – a maturing trend kan du se nogle praktiske eksempler på, hvad IoT kan.

Til webinar

Proces optimering med Robotic Process Automation (RPA) og Power Automate i Dynamics

En af større nyheder på Ignite inden for optimering af interne processer i Dynamics var introduktionen af Robotic Process Automation (RPA) direkte inde i applikationen (p.t. dog kun i Preview)

RPA kan som teknologi ses som en slags softwarerobotter, der kan anvendes i ens applikation til at udføre standardiserede, gentagende processer, som man ellers skulle udføre manuelt.

Introduktionen af RPA i Dynamics sker ved hjælp af featuren ”User Interface Flows (UI Flows)”, som er en del af Power Automate-værktøjet (som tidligere hed Microsoft Flow), og som gør dig i stand til at automatisere en standardproces.

På den måde kan du effektivisere standardiserede arbejdsgange såsom at afvikle en fakturaproces, importere data fra ældre legacy-systemer eller integrere data fra websites, som ikke umiddelbart har en integration til applikationen.

Fremgangsmåden er, at du i UI Flows optager den arbejdsproces, du ønsker at automatisere ved hjælp af en simpel optagefunktionalitet, hvorefter du har muligheden for at afspille denne enten i Attended mode, hvor du selv delvist overvåger processen, eller i Unattended mode, hvor RPA foretager processen uden der behøver at være interaktion med processen.

Lige nu er User Interface Flows tilgængeligt i en preview-tilstand, så du kan teste funktionaliteten. Men den forventes endelig tilgængelig i 2020.

Customer Payment Insight / AI builder

Et nyt element på de kunderettede aktiviteter på Dynamics platformen, som blev vist på Ignite, var den nye Customer Payment Insight feature til Dynamics 365, som forventes GA (General Availability) i det nye år. Den bliver yderst interessant at følge.

Som navnet antyder, kan Customer Payment Insight ud fra dine kunders betalingshistorik danne mønstre og modeller for, hvor lang tid forskellige kundeprofiler er om at betale deres regninger. Det kan du så vælge at tage højde for ved indgåelse af betalingsbetalingsbetingelser eller ved vurdering af det overordnede cashflow i virksomheden.

Selve opsætningen håndteres ved få klik og konfigureres i den nye AI Builder, som er en del af Power Platformen. Herefter kan du så ”træne” virksomhedsspecifikke modeller, som kan anvendes til at skabe præcise forudsigelser.

Customer Payment Insight baserer sig på Machine Learning-teknologi, som mange i Dynamics verdenen nok kender i forvejen fra eksempelvis Demand Forecasting i Dynamics 365 Finance & Operations, som har været tilgængelig i en årrække.

Power BI er blevet enterprise ready

I takt med Microsofts store succes med Power BI-platformen de senere år har der også rejst et stigende behov for, at platformen blev mere ”Enterprise Ready” og i højere grad også understøtter behovene i mellemstore og store virksomhed, der professionelt skal drive en Power BI-platform.

Microsoft har heldigvis formået at lytte til det store Power BI community, som dagligt kommunikerer ideer og forslag til forbedringer til Power BI-produktet.

Det har blandt andet resulteret i, at der i starten af 2020 under navnet ”Deployment Pipelines” introduceres en metode, som gør det nemt for en virksomhed at styre Application Lifecycle Management (ALM) i forbindelse med implementering af nye Power BI Dashboards/Analyser i virksomheden.

Deployment Pipeline-featuren muliggør, at man i sin Power BI-løsning har både et udviklingsmiljø, et testmiljø og et produktionsmiljø tilgængeligt. Ved et enkelt klik kan man nemt flytte sine Power BI Dashboard/analyser mellem miljøerne inklusiv de indstillinger, der er valgt for det enkelte miljø.

Det betyder, at du nemt vil kunne lade superbrugere introducere oplæg til nye analyser, som placeres i et testmiljø, hvor det enkelte dashboard kan testes og valideres for at sikre, at det overholder best pratices for visualisering og din virksomheds guidelines for layout. Herefter kan det med få klik deles med alle brugere. Det fungerer ganske effektivt.


Hvis du vil høre mere om de nye teknologier, og hvordan de kan skabe værdi for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer.


PS: Hvis du også vil være bedre til at udarbejde dashboards generelt, så tilmeld dig et af vores kurser indenfor Power BI, hvor du kan lære at lave flotte dashboards m.m.

Til kurser

Læs også Henrik Walthers key take aways fra Microsoft Ignite 2019

Kommenter indlæg

Recommended posts

Efter at have været involveret i ERP i en årrække fra et kundeperspektiv har jeg set, hvordan den rette ERP-løsning kan hjælpe med at transformere måden, hvorpå en virksomhed præsterer og bringer alle relevante data og processer sammen under "ét tag". I dette indlæg vil jeg diskutere vigtigheden af en integration af CRM og ERP, og hvordan det kan hjælpe dig med at opnå kundeværdi.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Det er et par år siden at Microsoft skød sin ”Evergreen”-tilgang i gang og for alvor tog livtag med de versionsefterslæb, der har plaget virksomheder gennem mange år. Nemlig ved at lade Dynamics 365 opdatere månedligt, så løsningerne automatisk holdes ajour, inklusive alle nye funktionaliteter.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down