<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Coronakrisen gør mange ting meget sværere – og mere usikre – end de ellers er. Men teknologiske løsninger letter vores arbejds- og dagligliv trods ofte skærpede myndighedskrav, lokale nedlukninger og det fortsatte behov for social distancering.

Fysiske møder flyttes online via digitale platforme som eksempelvis Microsoft Teams, onlinehandlen gør det lettere at købe ind og cloudteknologi gør det langt nemmere at arbejde effektivt hjemmefra.

Men krisen skubber også til den teknologiske udvikling indenfor pleje- og omsorgsområder, hvor det fysiske – og desværre risikable – møde mellem mennesker ellers er nødvendigt i serviceringen af borgerne.

Konferencen ”Mennesker og robotter”, afholdt i rammen af Automatikmessen 2020, var pakket med interessante eksempler på, hvordan samarbejdet mellem robotter og mennesker hjælper et udfordret sundheds- og omsorgsvæsen.

Det gælder eksempelvis løsninger som denne robot, hvor automatisering af delprocesser i håndtering af tests for Covid-19 hjælper SSI med at øge kapaciteten og minimere fejlkilder: Prøveglas skal åbnes, identificeres gennem aflæsning af en stregkode og derefter placeres i et rack og gøres klar til analyse. Processen har traditionelt været håndteret manuelt, men ved at automatisere processen fjernes en flaskehals og reducerer behovet for et trivielt, manuelt arbejde.

Ligeledes sætter det øgede behov for desinfektion af eksempelvis kontorområder skub i automatiseringen af ellers manuelle rengøringsfunktioner. Se fx dette eksempel, hvor en mobil robot påmonteres UV-lampe og foretager desinfektionen. Helt automatisk og udenfor normal arbejdstid.

Der tænkes kreativt på stadig flere felter. Det er denne robot fra danske Life Science Robotics – der passende bærer navnet Robert – et af flere gode eksempler på.

Robert assisterer i fysioterapeutisk behandling, men står ikke alene. Med Robert er eksisterende kollaborativ teknologi gentænkt på en måde, der gør det muligt at mindske behovet for meget tæt, fysisk kontakt mellem behandler og patient. Men det sker vel at mærke på at måde, hvor der ikke gås på kompromis med den personlige kontakt. Her er jo netop er tale om en kollaborativ robot, der assisterer behandleren, og samtidig fastholder mennesket i centrum.

Så selvom coronakrisen på alle måder er en ulykkelig situation, så er det tydeligt at se, at vi har viljen og evnen til at finde løsninger. Samt at en del virkeligt gode bud findes i det bomstærke danske robot- og automationsmiljø.

Vil du læse mere om hvordan robotter styrker kvaliteten og minimerer arbejdsskader? Læs her.

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Augmented Reality, Mixed Reality, Digital Reality… Kært barn har mange navne, men det handler i bund og grund om et digitalt lag oven på den fysiske virkelighed – og potentialet er langt større end blot at jage Pokémons på gader og stræder.
Robotterne kommer. Men det skal vi sådan set være glade for. De vil lette os for de allermest trælse opgaver og bidrage til sundere arbejdsforhold snarere end at gøre os overflødige. Robotterne kan også gøre os mere effektive og skabe grobund for helt nye job. Det tyder meget i hvert fald på, hvis man skal tage nogle af de spændende indtryk til sig fra den netop overståede messe Automatik 2020, der blev afholdt i Brøndby Hallen.
Det er oplagt at automatisere ensformige og gentagne arbejdsopgaver. Dels giver det værdi for medarbejderne, som kan koncentrere sig om andre opgaver – dels giver det virksomheden mulighed for at effektivisere sine processer og øge konkurrenceevnen.
Verden bliver aldrig den samme, som før COVID-19 lammede verden. I fremtiden vil vi tale om et før og et efter corona. Mange af de trends, der var i opløb inden krisen, har corona sat turbo på. Og der er specielt fire megatrends, der har fået vind i sejlene.
Danske fødevareproducenter er imponerende innovative, producerer varer af konsistent høj kvalitet og er hurtige til at gribe muligheder på både det danske og internationale marked. Men mange er til en vis grad også hæmmet af videnssiloer og af teknologier, der ikke spiller helt sammen. Det gør det svært at opnå dén konsistente indsigt i egne processer, som er nødvendig for at optimere i et marked præget af små marginer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down