<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I et af mine tidligere blogindlæg har jeg skrevet om, hvordan det sværeste ved at blive en datadrevet virksomhed faktisk ikke kun handler om data, men om user adoption og ændring af virksomhedskulturen. Der er alt for mange BI-projekter, der bliver opfattet og angrebet som et teknologi-projekt, og hvor man fuldstændig overser, at der i mindst lige så høj grad er tale om et forandrings- og kulturprojekt, der kræver attention for at få succes.

Derfor skal I stille krav til jeres BI-partner om at tage ansvar for user adoption. I skal sørge for, at jeres BI-partner ikke kun leverer den teknologiske platform, men også tager ansvar for træning og uddannelse af medarbejderne.

Data skaber transparens – både for en selv og for andre

At blive en datadrevet virksomhed betyder, at man bliver en transparent virksomhed. Pludselig bliver KPI’er og andre performancemål synlige – både for en selv og for andre. Det bliver nu meget tydeligt, hvem der performer bedst på salg, hvem der lukker de bedste indkøbsaftaler, hvilke accounts der giver det bedste DB og så videre.

Griber man ikke sit BI-projekt rigtigt an, er der stor risiko for, at man opnår en performancekultur præget af utryghed, usikkerhed og mistrivsel, fordi medarbejderne føler sig blottet, sat offentligt til skue og under konstant kontrol og vurdering: Hvem performer, og hvem gør ikke?

I stedet skal den transparens og indsigt, som den datadrevne virksomhed opnår med sit BI-projekt, understøttes af den rette kultur: Brugen af data, og den transparens og indsigt der følger med, skal være et redskab til at hjælpe hver enkelt medarbejder til at yde sit bedste, både alene og sammen med andre – og ikke et kontrolredskab til at slå folk i hovedet med.

Kulturen skal fokusere på ansvarlighed og frihed

Succesfulde, datadrevne virksomheder performer med udgangspunkt i engagement, ikke frygt. De har en kultur omkring det at være datadrevet, som fokuserer på ansvarlighed og frihed frem for regulering og kontrol. De bruger ikke indsigten i data til at detail- og målstyre deres medarbejdere, men giver i stedet medarbejderne et værktøj, de kan navigere rundt i og træffe beslutninger ud fra – giver dem plads til at udøve et selvstændigt medansvar for succes og vækst.

Træerne vokser ikke ind i himlen, så selvfølgelig har succesfulde, datadrevne virksomheder også fokus på manglende eller for dårlig performance. Men de bruger deres dataindsigt til at analysere og vurdere, hvorfor det gik galt, og komme med konstruktive anvisninger på, hvordan man kan korrigere og handle anderledes fremadrettet. Det er viden, man kan bruge konstruktivt og positivt.

Ledelsen skal stille sig op på ølkassen

At opbygge sådan en organisationskultur kræver, at ledelsen går forrest og er meget tydelig omkring, hvorfor vi går i gang med det her BI-projekt, hvad vi vil opnå med det, og hvordan vi arbejder med tingene i dagligdagen.

Ledelsen skal stille sig op på ølkassen og både være kulturskaber og kulturbærer for BI-projektet, hvis virksomheden skal opnå de ønskede forandringer og udbytte som datadrevet virksomhed. Der skal opbygges en kultur med den rette balance mellem teknologi og menneske (se mit tidligere blogindlæg om TechQuilibrium), hvor hver enkelt medarbejder ’sættes fri’ til at fortolke og handle på data og træffe de rigtige beslutninger – i stedet for at føle sig overvåget og vurderet af teknologien.

Kører I i lyskryds eller rundkørsel?

Jeg plejer at bruge billedet af et lyskryds eller en rundkørsel som symbol på, hvad det er for en kultur, I skal opbygge for at opnå succes med at blive en datadrevet virksomhed og få jeres medarbejdere med på rejsen.

I et lyskryds er alle KPI-styret efter rød-gul-grøn – hvem må køre hvornår, hvem har ret til at køre først, hvem kom slet ikke med over krydset? Alle holder på deres rettigheder, for det hele er jo styret af rød-gul-grøn, og mener i øvrigt, at det er de andre, der kører over for gult eller rødt eller ”lyserødt” – og for resten, så har du slet ikke grøn KPI, så du skal bare holde tilbage og tie stille…

I en rundkørsel glider trafikken. Alle hjælper hinanden med at vurdere trafikken – hvem har brug for at komme hurtigt gennem rundkørslen, hvor er der kø og hvorfor, hvad kan jeg gøre for at få alt til at glide? Ingen har specielle rettigheder over andre, men alle har et fælles ansvar for, at rundkørslen fungerer, og billerne kommer igennem nemt og effektivt.

Dataindsigt og KPI’er skal have et større formål end high performance

Den kultur, I opbygger, når I bliver en datadrevet, transparent virksomhed skal give jeres medarbejdere plads og gøre dem i stand til at køre.

Pas på, at I ikke kun har KPI’er for at skabe high performance, så I ikke high performer folk ihjel. Dataindsigt, transparens og KPI’er skal have et større formål, nemlig som fælles hjælpeværktøj til at bygge engagement op hos den enkelte, der får indsigt til at navigere og træffe beslutninger. At give den enkelte mulighed for selv at tage ansvar, og gøre en forskel ved at ændre adfærd fra det, man gjorde i går til at gøre det bare lidt anderledes i dag, da man faktisk kan se, at det gør en forskel.

Det giver glade medarbejdere, der tager ansvar, og sikrer en fantastisk kultur.

Hvilke krav skal I så stille til jeres BI-partner?

User Adoption er det vigtigste i at sikre fuldt udbytte af jeres BI-investering i at blive datadrevne i jeres forretningsmæssige, daglige beslutninger.

Find derfor ud af helt nøjagtigt hvordan, jeres BI-partner tager ansvar for at sikre en datadrevet kultur, og hvordan de arbejder med user adoption – det er mindst lige så vigtigt som at vurdere den tekniske løsning, I bliver tilbudt.

Det uddyber jeg i mit næste blogindlæg!


Prøv at læse side otte i vores håndbog: Bliv klar til datadrevet takeoff til fremtiden nu!
Her berører vi user adoption og kommer med vores bud på en løsning.

Download håndbogen 

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Du interagerer med AI (artificial intelligence) på daglig basis uanset om du er klar over det eller ej. Kunstig intelligens bliver i stigende grad anvendt af virksomheder til at automatisere arbejdsprocesser, eliminere ressourcespild og på anden måde optimere drift og produktion.
Hvis vi virkelig ønsker at gøre noget ved vores massive madspild, er det forholdsvis enkelt. Teknologien ér allerede tilgængelig. Til gengæld venter en stor udfordring i at opdrage såvel fødevareproducenterne som detailhandelen og forbrugerne til at tænker mere bæredygtigt.
Med mere end 100 sessioner og talere fra hele verden blev verdens største Power BI-konference, Power BI Summit 2022, igen i år afholdt som et online-event. Også i år skabte det globale event rammerne for at præsentere en række introduktioner, optimeringer og nye features i den populære Business Intelligence (BI) applikation, som er en integreret del af Dynamics 365.
Da Tommy Bell skiftede fra teleindustrien til Columbus, var det med ønsket om at få cloudmetodik og Dynamics 365 helt ind under huden i en organisation med højt til loftet og plads til at udfordre kunderne.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down