<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vi står over for et paradigmeskifte i virksomhedernes brug af ERP-systemer. Systemer, der gennem mange år har været kendetegnet ved opslidende opgraderinger og bekostelige specialtilpasninger, vil om kort tid blive afløst af cloud ERP.

Cloud ERP markerer en ny måde at tænke ERP på. Først og fremmest er der tale om cloudbaserede løsninger, der kun i meget begrænset omfang skal specialtilpasses. ERP-systemet bliver en standard ”hyldevare”, og det har den fordel, at man undgår de reimplementeringer, som med 7-10 års mellemrum lægger virksomhedens IT-stab ned med stress og giver økonomiafdelingen grå hår i hovedet. Ligesom Microsoft har erklæret, at Windows 10 er den sidste version af verdens mest udbredte styresystem, er ERP-systemerne således også på vej til at forlade implementeringscirkusset. Derfor vil dit næste ERP-system sandsynligvis bliver det sidste.

Men hvad så med alle de nødvendige funktioner, moduler og add-ons? Tænk på mobiltelefonen. Når vi har brug for ny funktionalitet, så går vi online og henter de apps, vi har brug for. Hvis de ikke virker optimalt til formålet, sletter vi dem og prøver nogle andre.

Præcis samme model er nu ved at blive hverdag indenfor ERP. Har man behov for ny funktionalitet, kan man blot hente, teste og tage en beslutning. Ideen er, at virksomhederne ikke længere skal bruge tid og penge på integration og udvikling, men på at finde de rette løsninger, som passer til netop deres udfordringer.

Fremtidens ERP vil på den måde være et åbent system, der kan integrere med alle tænkelige eksisterende services, såsom virksomhedens foretrukne CRM-system, LinkedIn, etc. Introduktionen af apps er blot ét element i fremtidens ERP-systemer.

Man bør i sit valg af et moderne, cloudbaseret ERP-system gennemtænke sin fremtidige arkitektur og organisering for at få alle de fordele og effektiviseringsgevinster, der findes i dag. For at gøre det enkelt at overskue, hvad en moderne ERP-løsning står for, har vi nedenfor oplistet de ti vigtigste elementer i paradigmeskiftet:

1. Åben platform

Det bliver nemt at installere nye funktioner. Visionen er, at man henter funktionalitet til ERP, som man henter apps til telefonen, og at ERP-systemet i sig selv forbliver urørt. Tanken er, at man skal forsøge at tænke løsninger ind fra alle kanter, fremfor at bygge det direkte ind i sit ERP-system.

2. Ny og mere brugervenlig oplevelse

Det handler om brugerne. De får med det moderne ERP en helt ny oplevelse af brugervenlighed, og det sikrer en hurtig implementering og involvering. Ikke bare for medarbejderne, men også for firmaets kunder og leverandører, der får nemmere adgang til selvbetjeningsportaler og mere interaktion.

3. Mobilitet

Fremtidens ERP er ikke begrænset til skrivebordet. Det er en generel trend, at medarbejdere, kunder og leverandører i højere grad forventer at kunne arbejde alle steder fra, og dette understøttes af cloud ERP som med en internetadgang kan tilgås overalt.

4. Automatisering

Cloud ERP er skabt til at lette rutineprocesser. Det er indbygget i dets DNA at automatisere forretningsgange og sikre, at medarbejdere ikke spilder tid på samlebåndsarbejde og dobbelt registreringer. Brugen af Bots og andre teknikker giver ”intelligente forslag” til medarbejderne, som på baggrund heraf kan optimere arbejdsgangen.

5. Maskinlæring

Cloud ERP-systemer vil have et element af brugervenlig maskinlæring. Det vil understøtte brugernes beslutninger ved at analysere virksomhedens historiske data, som kræver kæmpe overblik og komplekse udregninger, som mennesker ikke er i stand til at udføre.

6. Internet of Things (IoT)

IoT er en realitet, og i virksomhederne er muligheden for at kommunikere på tværs af platforme og enheder kritisk for konkurrenceevnen. Vi ser allerede i dag mange eksempler på, at forbrugerenheder sender data ”hjem” til producenten og danner grundlag for optimering af forretningen og nye forretningsmuligheder.

7. Big data og dataanalyse

Virksomhedens data bliver i fremtiden dens vigtigste aktiv. Cloud ERP-systemer understøtter i høj grad dybdegående analyser og samkøring af enorme datamængder, som kan bruges direkte af ledelsen til at træffe beslutninger.

8. Sikkerhed er alles problem

IT-sikkerhed er grundlaget for alle elementer i cloud ERP. Sikkerhed er ikke et add-on eller et nice to have. Det er en indbygget, basal nødvendighed, som din cloududbyder løbende investerer mange ressourcer på at vedligeholde, både når det gælder sikring mod sikkerhedsbrud samt lovgivningsmæssige krav.

9. Styr på omkostningerne

Næste generation af ERP-systemer er bygget på fortidens fejl og tunge omkostninger. Med ERP som en standardvare og tilvalgsmoduler via apps får virksomhederne både billigere systemer og overblik over omkostninger. Det vil samtidigt være omkostningseffektivt, fordi virksomhederne ikke er bundet af forældede specialtilretninger, der forhindrer udvikling. Og yderligere vil de slippe for at skulle re-implementere hvert årti.

10. Vær opdateret, prøv og fejl - hurtigere

Tunge systemer, som ingen kan finde rundt i, hører fortiden til. Cloud ERP er lynhurtigt, agilt og skabt til produktivitet. Nye muligheder kan afprøves med få klik, og dermed bliver arbejdet med ERP en kreativ udviklingsproces, der hele tiden er i gang. Men udviklingen kræver også, at man sørger for aktivt at være så tro mod standardfunktionalitet, at man hele tiden er opdateret med den nyeste version af ERP systemet – og det giver cloudplatformen rig mulighed for.

Hele virksomhedens system

Cloud ERP er et kraftigt værktøj, der integrerer og åbner virksomhedens samlede viden. Det skaber åbenlyse muligheder for nye måder at samarbejde på ved at integrere ny teknologi, fremme udviklingen og nedbryde siloerne, som oftest opstår mellem IT og forretningen. Men det kræver også, at virksomheden er parat til at gentænke gamle vaner for at få det bedste ud af cloud.

Vil du vide mere om, hvordan du lettest kommer i skyen?

Download e-bog

Kommenter indlæg

Recommended posts

Der har længe været talt om, at cloudbaserede forretningssystemer er vejen frem – og COVID-19 satte for alvor påstanden på prøve, da samfundet lukkede ned sidste år.
Det kan halte med at få opdateret sine softwareplatforme. Du ved sandsynligvis, hvad du betaler for, og de ansatte er tryggere ved en ældre version. Men når supporten udløber, er din forretning sårbar. 
Efter mange år i den mørke kælder eller det triste baglokale har ERP-systemet nu fået lov til at komme frem i lyset. Faktisk er det kommet helt op i skyen, hvor det for alvor har mulighed for at skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne. Men processen kræver omtanke og omhyggelighed, lyder det fra såvel brancheorganisation som rådgiverside.
ERP er virksomhedens centralnervesystem og – blandt meget andet! – afgørende for processers effektivitet og for, hvor store muligheder man har for at udvikle sin forretning. Men det er også komplekse løsninger, som mange virksomheder har været betænkelige ved at pille ved for tit. Primært fordi det var så tidskrævende og kostbart at justere på ERP-løsningen, at man ofte lod både seks, syv og otte år gå mellem større opdateringer.
Den digitale transformationsproces i de danske virksomheder er for alvor kommet op i gear – eller burde i hvert fald være det – og ledelsen skal være parat til at kaste høj grad af risikovillighed ind i processen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down