<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Design en digital retail strategi


 

Synes du, I har svært ved at samle jeres digitale initiativer til noget, der giver værdi? At blive en digital detailvirksomhed er mere end bare implementering af nye teknologier. Det kræver omdefinering af forretningsprocesser og ændringer i virksomhedsstrategien.
Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du laver en god digital strategi og hvilke steps og fokusområder, du skal igennem.

86% af CEOs mener, at teknologi vil transformere deres forretning mere end nogen anden global trend

65% af virksomheder har allerede forpligtet sig til at blive datadrevne

Digitale ledere overgår deres peers i alle brancher:

+9% højere indtæg

+26% rentabilitet

+12% markedsvurdering

 

Source: MIT/Sloan; IDC; PwC CEO Survey; Microsoft & QVARTZ analysis

Hvorfor en digital retail strategi?

Vi lever i en digital tidsalder, hvor det nærmest er umuligt at udføre et stykke arbejde, uden der er noget digitalt involveret. Det er vigtigt at få fastlagt en digital strategi og ligeså vigtigt at få udformet et digitalt roadmap, der kan sikre, at man følger det rette spor. Det er nemlig umuligt at gennemføre alle digitaliseringsinitiativer på én gang – omend man gerne ville.

Hos Columbus har vi defineret 7 vigtige steps, som du skal forholde dig til, når du skal fastlægge din digitale strategi:

Forretningsstrategi  - Columbus Retail Strategi

Nuværende strategi - Columbus Retail StrategiEksterne faktorer - Columbus Retail StrategiPoetentiel fremtidig target model - Columbus Retail Strategi

Nuværende setup - Columbus Retail StrategiIdentificer initiativer - Columbus Retail StrategiDet digital roadmap - Columbus Retail Strategi
Louise Hermansen

Louise Hermansen

Industry Practice Lead

Få 2 timers gratis og uforpligtende introduktion sammen med vores ekspert

Forretningsstrategi

Alle virksomheder har en overordnet strategi og et forretningsgrundlag, de støtter sig op ad. Det sidste er ofte statisk og kaldes også for 'purpose' eller virksomhedens formål. En strategi er typisk tegnet som en proces, fra planlægning og frem mod eksekvering. Hvor eksekveringen typisk løber over en årrække, hvorefter man starter en ny proces. Dette arbejde er stadig relevant, for det er vigtigt, at alle interessante i virksomheden sætter en klar retning for virksomheden.

Det er naturligvis vigtigt, at den digitale strategi understøtter den overordnede strategi. En vigtig del af arbejdet med den digitale strategi handler nemlig om at få bygget det digitale roadmap, der skal skabe fundamentet for eksekveringen af virksomhedens digital strategi.

Nuværende situation

For at kunne se fremad, er det nødvendig at danne sig et overblik over, hvor det er, man står i dag. Der kan være mange gode grunde til, at den digitale platform, man står på i dag, ser ud som den gør.

Typisk ser man, at nødvendigheder eller den naturlige udvikling af virksomheden har skabt dette fundament. Når man begynder at arbejde med den digitale strategi, vil man ofte finde sig selv i en situation, hvor man ønsker at lave om på alting på én gang. Men den gode balance vil oftest være at udskifte tingene ét skridt ad gangen.

Eksterne faktorer

For at kunne udarbejde den rette strategi, er det nødvendigt at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvilke markedsmæssige mekanismer, der påvirker ens forretning. Udefrakommende påvirkninger vil altid have en indvirkning på en virksomheds handlinger. Nogle af mekanismerne kan være naturlige dele af et markeds karakteristika. Andre kan have pludselige indvirkninger, som kan have store konsekvenser for en virksomhed. Disse indvirkninger er typisk karakteriseret ved, at det har en betydende indvirkning på virksomhedens økonomiske resultater, omdømme eller handlemuligheder.

I det videre arbejde med den digitale strategi er det nødvendigt at få belyst nogle af de muligheder, man som virksomhed har for at modstå og sikre sig mod mange af disse ydre påvirkninger.

Potentiel fremtidig 'Target model'

En store del af arbejdet med at gennemføre en digital transformation er at arbejde vedvarende med forandringsledelse. Det kræver nemlig, at man får organisationen med, for at få de digitale initiativer til at lykkes. Det er nemlig vigtigt, at alle i organisationen forstår, hvad de flytter sig fra og hen i mod.

At finde frem til den potentielle fremtidige 'target model' handler derfor om at samle alle enheder i forretningen, således at de kan bidrage til, at strategien bliver en succes.

En vigtig del af modellen er nemlig, at sikre at forretningen og IT er bundet sammen, således at man på tværs i hele virksomheden står stærkere.

Nuværende setup

Inden man kan begynde arbejdet med at finde digitaliseringsprojekter, der skal være med til løfte virksomheden, er det vigtigt at have et klart billede af det fundament, man står på. IT-mæssigt kan det være at ens infrastruktur ikke kan følge med de nyere og moderne applikationer, man ønsker at anvende – hvilket kan føre til specialtilpasninger og knopskydninger, der gør det svært og senere hen kostbart at opgradere. Men der kan være mange forskellige årsager til, at man har den platform man har i dag – men rigtigt mange virksomheder står i dag med teknologisk gæld, der kan gøre det svært umiddelbart at finde en businesscase i at modernisere IT platformen. Men dette regnestykke bør ikke laves uden at taget et meget vigtigt element med – nemlig organisationen og de menneskelige ressourcer. Disse udgør nemlig også en væsentlig del at det nuværende setup, og bør også være en del af de videre betragtninger i forhold til det digitale arbejde.

Identificere initiativer

Når man først begynder arbejdet med at udforme en digital strategi, er det mest naturlige ofte at ville tage alle projekter på én gang. Men det mest rigtige, vil være at finde små hurtige gevinster, der samtidig støtter op om det nye roadmap. Typisk vil dette være at se på forskellige interne processer i organisationen. Helt generelt er dette en sund øvelse – og endnu mere hvis man står foran et stort digitalt forandringsprojekt – man får mest mulig udbytte af moderne IT systemer på lang sigt, hvis man kan holde sig til standard og ikke lave for meget om i disse. Dermed er det ofte en organisatorisk forandringsproces, man skal igennem.

Det digitale roadmap

Det digitale roadmap er mere eller mindre detaljeret plan, der viser hvilke initiativer I bør sætte i gang hvornår, og hvilken påvirkning de vil have på forretningen. Det digitale roadmap forankres i ledelsen, hvor ejerskabet bor. Herfra trækkes der tråde ud i organisationen, til alle de afdelinger der påvirkes – også her skal der etableres decentralt ejerskab for det digitale roadmap.

Eksekvering af jeres digitale strategi

Når man går i gang med selve udformningen af et roadmap, er der normalt to veje, som vi ser virksomheder ønsker at gå:

  • Én retning, hvor der er et ønske om at sælge mere, evt. på nye måder eller via nye kanaler.
  • En anden retning, hvor der er et ønske om at optimere nogle processer i værdikæden, enten ved at få ens varer hurtigere til markedet eller minimere omkostningerne, så margin kan fastholdes.

Man kan sagtens arbejde med begge spor samtidig – da det typisk vil være forskellige enheder i forretningen, der vil have ejerskab.

Hos Columbus har vi forskellige forløb, der kan understøtte den rejse I skal på. Det kan både være forløb, der klarlægger hvilke områder eller systemer, I bør investere i. Og det kan også være helt konkrete forløb, der kortlægger en proces, forretningsområde eller en understøttende applikation.

Louise Hermansen

Louise Hermansen

Industry Practice Lead

Få 2 timers gratis og uforpligtende introduktion sammen med vores ekspert

Matas vil vinde den digitale retailførertrøje

"Da vi valgte partner på vores ERP projekt, var det udslagsgivende, at Columbus har en særdeles solid viden om retail betragtet fra både den tekniske og forretningsmæssige side. Det er afgørende for os, at de forstår vores forretning."

Thomas Grane, CIO hos Matas

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down