<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Denne politik vedrørende indsamling og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Columbus Global, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, Danmark ("vi", "os" "vores" eller "Columbus") behandler personoplysninger. Med Privatlivspolitikken opfylder vi vores pligt til at informere dig som den registrerede om vores behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i Forordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

Indsamling og behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i flere forskellige tilfælde.

Når du besøger og bruger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig, fx ved at bruge cookies. Disse data bruges til at forbedre vores hjemmeside, herunder til at indsamle statistik om brugen og effektiviteten af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, til at udføre kundesupport og målrette annoncering, til at personliggøre din oplevelse og til at skræddersy vores interaktioner med dig.

Vi behandler også dine personoplysninger, når du bruger funktioner på vores hjemmeside som tilmelding til et af vores nyhedsbreve eller webinarer, sender os data eller anmoder om information om en eller flere af vores tjenester. Hvis du anmoder om noget fra Columbus (fx et produkt eller en tjeneste, specifikt markedsføringsmateriale eller anmoder om at blive ringet op), bruger vi de data, du giver, til at opfylde din anmodning. I forbindelse med en transaktion kan vi også kontakte dig som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser eller til markedsundersøgelsesformål.

Endelig behandler vi personoplysninger, når du eller din organisation indgår aftale med os om levering af vores ydelser - herunder produkter og software. Vi bruger disse personoplysninger til at opfylde vores aftale med din organisation. Vi kan også kontakte dig som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser eller til markedsundersøgelsesformål.

Derudover kan Columbus stille mobilapplikationer til rådighed til download fra forskellige markedspladser for mobilapplikationer. Vi kan også levere sociale computerværktøjer direkte eller indirekte for at muliggøre online deling og samarbejde mellem medlemmer, der har registreret sig for at bruge dem. Disse kan omfatte fora, wikier, blogs og andre sociale medieplatforme.

De personoplysninger, vi indsamler, enten direkte eller indirekte, kan kombineres for at hjælpe os med at forbedre deres overordnede nøjagtighed og fuldstændighed og for at hjælpe os med bedre at skræddersy vores interaktioner med dig. De personoplysninger, du giver til Columbus, kan også blive brugt til direkte markedsføringsformål. Inden vi gør det, vil vi dog sikre, at vi enten har indhentet dit specifikke samtykke til, at dine personoplysninger bruges på denne måde, eller at det er nødvendigt af hensyn til den legitime interesse, som vi forfølger for at sikre levering af vores produkter og tjenester.

De personoplysninger, vi behandler, vil normalt være af ikke-følsom karakter. De typer af personoplysninger, vi behandler, omfatter fx dit brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, fornavn, efternavn, stilling, firmanavn og telefonnummer. Derudover indeholder nogle af vores softwareprodukter teknologier, der giver os mulighed for at indsamle visse oplysninger om produktbrug. Vi kan også bruge sådanne teknologier til at finde ud af, om du har åbnet en e-mail eller klikket på et link i en e-mail

Formålet med behandlingen af personoplysningerne samt retsgrundlaget for behandlingen er beskrevet i nedenstående tabel:

Registrerede

Personoplysninger (ikke-følsomme)

Formål

Retsgrundlag

Alle besøgende på hjemmesiden.

Statistik over brug af websted, fx IP-adresser, operativsystemer, browsertyper, geo-placering, ind-/udgangs-websteder, tidsstempel og clickstream-data.

At gøre vores websted tilgængeligt og forbedre det, at tilpasse dets indhold til besøgende, at yde kundesupport og at analysere tendenser på webstedet.

At oprette brugerprofiler for at levere skræddersyede kampagner og markedsføringstilbud baseret på fx placering, adfærd eller anden sporing, fx via cookies.

Vores legitime interesse i at gøre vores hjemmeside tilgængelig og tilpasse den til besøgende mv., jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Samtykke til at placere cookies på de besøgendes terminaludstyr i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation eller lokale landespecifikke ækvivalenter.

Personer, der bruger eller køber vores tjenester og produkter, herunder tilmelder sig webinarer, nyhedsbreve osv.

Brugernavne, adgangskoder, e-mailadresser, navne, stillinger, firmanavne, telefonnumre, oplysninger om, hvorvidt der er åbnet e-mails, oplysninger om, hvorvidt der er klikket på links i e-mails, oplysninger om brug af tjenesten.

At gøre det muligt for registrerede at bruge tjenester leveret af os, herunder levering af e-mails, nyhedsbreve, webinarer mv.

At kontakte registrerede vedrørende tilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser.

At markedsføre vores tjenester direkte til registrerede.

Vores legitime interesse i at give registrerede mulighed for at bruge tjenester leveret af os og at kontakte registrerede, jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR, og i nogle tilfælde vores opfyldelse af kontrakten med de registrerede, jf. artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Samtykke til at modtage direkte markedsføring i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation eller tilsvarende lokale landespecifikke ækvivalenter.

Personer, der anmoder om oplysninger om vores tjenester eller på anden måde kontakter os.

E-mailadresser, navne, telefonnumre, oplysninger om, hvorvidt e-mails er blevet åbnet, oplysninger om, hvorvidt der er klikket på links i e-mails.

At behandle og besvare anmodninger og forespørgsler fra registrerede, herunder at kontakte registrerede vedrørende tilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser.

At markedsføre vores tjenester direkte til registrerede.

Vores legitime interesse i at behandle og besvare anmodninger og forespørgsler fra registrerede og kontakte dem, jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Samtykke til at modtage direkte markedsføring i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation eller tilsvarende lokale landespecifikke ækvivalenter.

Medarbejdere (kontaktpersoner) hos vores samarbejdspartnere.

E-mailadresser, navne, stillinger, firmanavne, telefonnumre, oplysninger om, hvorvidt der er klikket på links i e-mails, information om produktbrug.

At opfylde kontrakten med de registreredes arbejdsgiver, at kontakte de registrerede mv., herunder at kontakte de registrerede vedrørende tilfredshedsundersøgelser eller markedsundersøgelser.

At markedsføre vores tjenester direkte til registrerede.

Vores legitime interesse i at kontakte kontakterne for at opfylde kontrakten med organisationen, jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Samtykke til at modtage direkte markedsføring i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation eller tilsvarende lokale landespecifikke ækvivalenter.

Brugere af vores mobilapplikationer og sociale computerværktøjer (brugere, underlagt eventuelle supplerende privatlivspolitikker udstedt vedrørende sådanne).

Brugernavne, adgangskoder, e-mailadresser, navne, stillinger, firmanavne, telefonnumre, information om produktbrug.

At muliggøre online deling og samarbejde mellem medlemmer, der har registreret sig for at bruge sådanne tjenester.

Vores legitime interesse i at gøre vores tjenesters funktioner tilgængelige for brugerne, jf. artikel 6 (1) (f) i GDPR.

 

Hvis du fortæller os, at du ikke ønsker, at vi skal bruge dine data til at tage yderligere kontakt med dig, respekterer vi dine ønsker i overensstemmelse med afsnittet "Dine rettigheder som registreret" nedenfor.

Cookie:

Du kan finde mere information om vores behandling af cookies i vores Cookiepolitik

Kilder til personoplysninger

Vi indsamler ovenstående personoplysninger fra dig eller dit terminaludstyr. Fra tid til anden kan vi også indsamle personoplysninger, der vedrører dig, gennem andre kilder, såsom vores leverandører eller din organisation.

I det omfang de behandlede personoplysninger leveres af dig, er det frivilligt for dig at afgive personoplysningerne. Men hvis du ikke afgiver personoplysningerne, er vi muligvis ikke i stand til at levere vores tjenester til dig. Personoplysninger oplyst af din arbejdsgiver er nødvendige for opfyldelsen af vores kontrakt med din arbejdsgiver.

Offentliggørelse

For at hjælpe os med at levere vores tjenester kan vi dele personoplysningerne med andre, for eksempel vores forretningspartnere, finansielle institutioner, logistik-virksomheder eller post- eller regeringsmyndigheder, såsom toldmyndigheder, der er involveret i opfyldelsen af din anmodning.

Vi deler også dine personoplysninger med vores databehandlere, fx i forhold til hosting af IT-tjenester, backup, support og webudvikling. Det er vores praksis at kræve, at sådanne databehandlere håndterer personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med vores politikker.

Derudover kan vi afsløre og videregive dine personlige oplysninger som krævet ved lov, og/eller når vi med rimelighed mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte Columbus, vores forretningspartneres, leverandørers, kunders eller andres rettigheder eller ejendom, og/eller når videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i forbindelse med en retssag, retskendelse eller juridisk proces, der forkyndes på vores hjemmeside.

Sådanne parter kan være placeret inden for eller uden for EU/EØS.

Gruppeoverførsler og andre Internationale overførsler

Columbus er en del af en global organisation med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der krydser grænser. Som sådan kan vi dele personoplysninger om dig i Columbus og overføre dem til lande i verden, hvor vi driver forretning i forbindelse med de anvendelser, der er identificeret ovenfor og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Vores Privatlivspolitik og vores praksis er designet til at give et globalt ensartet beskyttelsesniveau af personoplysninger over hele verden.

Vi kan overføre dine personoplysninger til "tredjelande" uden for EU/EØS, herunder USA, Schweiz, og Indien. Sådanne overførsler er baseret på enten Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler (her) og afgørelser om tilstrækkeligheden af databeskyttelsesniveauet fra Europa-Kommissionen (her) eller et andet gældende retsgrundlag for en sådan overførsel.

Du bedes kontakte os (se afsnittet "Kontakt os" i slutningen af denne side), hvis du har spørgsmål om vores brug af databehandlere, inddragelse af andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder anmodninger om dokumentation for de nødvendige niveauer af databeskyttelse. Find vores kontaktoplysninger i slutningen af denne Privatlivspolitik.

Dine rettigheder som registreret

Du har flere rettigheder i forhold til personoplysninger, der vedrører dig. Columbus er forpligtet til at hjælpe dig med at udøve dine rettigheder som individ. For at gøre det, bedes du kontakte os (se afsnittet 'Kontakt os' i slutningen af siden). Dine rettigheder omfatter:

  1. at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, til hvilke formål vi behandler dem, om vi videregiver oplysningerne til andre, sammen med andre oplysninger om behandlingen.
  2. at få rettet dine personoplysninger, hvis de er forkerte.
  3. i visse tilfælde at få nogle eller alle dine personoplysninger slettet inden udløbet af vores opbevaringsperiode.
  4. i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring. I det omfang du kan håndhæve denne ret, må vi kun behandle personoplysninger (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav eller for at beskytte en person eller væsentlige offentlige interesser.
  5. i visse tilfælde at modtage eller overføre de personoplysninger, som du har givet os, til tredjemand i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  6. i visse tilfælde og af grunde, der vedrører din situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
  7. at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet til behandlingen af dine personoplysninger, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagetrækningen; eller
  8. at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Læs om vores Databeskyttelsesforanstaltninger her.

Dataopbevaring

Hvor længe vi opbevarer de personoplysninger, vi indsamler, afhænger af typen af oplysninger, formålet, hvortil de bruges, hvor følsomme de er og lignende faktorer. Generelt vil vi opbevare dine personoplysninger i det tidsrum, der med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de formål, der er skitseret i denne Privatlivspolitik (inklusive, så længe det er nødvendigt at forsyne dig eller vores kunde med produkter og tjenester), medmindre en længere opbevaringsperiode er krævet eller tilladt ved lov.

Derudover, hvis der rejses relevante juridiske krav, kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger i den yderligere tid, der er nødvendig i forbindelse med dette krav.

Når vi ikke længere skal bruge dine personoplysninger, fjernes de fra vores systemer og registre eller anonymiseres, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem.

Hvis du ønsker at anmode om, at vi ikke længere bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os (se afsnittet 'Kontakt os' i slutningen af siden). Vi forbeholder os retten til at beholde og bruge dine personoplysninger efter behov for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler mv.

Klager

Du har ret til at indgive en klage til enhver tid til den kompetente tilsynsmyndighed i vores jurisdiktion. I Danmark er den kompetente tilsynsmyndighed Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk).

Vi vil dog sætte pris på muligheden for at håndtere dine bekymringer, før du henvender dig til den kompetente tilsynsmyndighed i vores jurisdiktion, så vi beder dig kontakte os (se afsnittet "Kontakt os" i slutningen af siden) i første omgang.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing-e-mails fra Columbus, bedes du kontakte os:

eller følg afmeldingsinstruktionerne inkluderet i hver marketing-e-mail.

Denne Privatlivspolitik vil blive opdateret på årlig basis, og når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Når ændringer til denne Privatlivspolitik bliver offentliggjort, bliver datoen øverst i denne Privatlivspolitik revideret. Vi anbefaler, at du tjekker webstedet fra tid til anden for at informere dig selv om eventuelle ændringer i denne Privatlivspolitik eller andre politikker.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down