<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

CRO - konverteringsoptimalisering – Det høres ut som rakettforskning, gjør det ikke? Det er ikke det, men det er ekstremt viktig, likevel!

I Columbus er vi superfokusert på å utvikle kundene våre etter at vi enten har levert en ny løsning, eller at vi har tatt over en eksisterende. Og CRO dreier seg rett og slett om å finne og gjøre aktiviteter for å få flere salg per bruker og høyere omsetning i en nettbutikk. Dette er viktig å se på som en prosess der du blir bedre og bedre kjent med kundene dine for hver aktivitet du gjør.

Før vi går videre - Columbus er ikke et spisset CRO-byrå. Men, vi er e-handelseksperter med spisskompetanse på flere områder, der UX og design er et av dem.

Vi har folk i bl.a. Oslo og Stockholm, som har lang erfaring med interaksjonsdesign, visuelt design, brukerundersøkelser og annet innsiktsarbeid. En av våre største styrker er at vi ser ting fra flere perspektiv: forretning, teknologi og mennesker. Vi mener at vi har et større og mer overordnet fokus på selve brukeropplevelsen enn mange andre.

Vi tar i bruk verktøy som HotJar, Teston, Google Analytics, A/B-tester etc, for å hele tiden bli bedre. Kunder vi jobber med dette på er f.eks. Home & Cottage, Devold og Elektroimportøren i Norge og Kronans Apotek i Sverige.

For du visste vel at Columbus er eksperter på brukeropplevelse? På grunn av at vi er så sterke på teknologi og plattformer, blir vi nok sett på som veldig tekniske. Men, for at vi skal klare å levere e-handelsløsninger i verdensklasse, setter vi også alltid brukerne i sentrum.

 

Les gjerne mer om hvordan vi jobber med UX og design her.

I live, therefore I evolve

CRO-arbeid gjør vi gjennom den viktige EVOLVE-fasen i vår metodikk DX. Vi snakker altså om det å kontinuerlig, men målrettet, forbedre løsninger.

Dx er navnet på metodikken vi bruker i Columbus Commerce. Dette er en velprøvd og dynamisk leveransemodell basert på DSDM Atern, men som er tilpasset for å levere eCommerce og PIM-prosjekter.

I denne fasen lærer vi hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og forbedrer løsningene ytterligere. Denne fasen inkluderer løpende utvikling og konstant strategisk gjennomgang av plattformen, kundebehov og bransjens beste praksis.

Evolve

 

Så, hvordan klarer vi å prioritere backlog og alt som skal gjøres?

For det første – dette gjør vi gjennom et samarbeid med kundens apparat. Men, mekanismer og metoder vi gjerne bruker, er:

 • Datainnsamling (kvalitativ og kvantitativ)
 • Hypoteseformuleringer og business case
 • Estimater (dette er viktig for å skape en oversikt over omfang)
 • KPI-oppfølging (når vi målene våre?)

Hva slags kompetanse innehar Columbus i slikt arbeid?

Mekanismer og metoder vi gjerne bruker, er:

 • Analyse og innsiktsarbeid
 • Business case
 • Jobber med UX og design
 • Estimerer og prioriterer sammen med kunde

I våre prosjekter har vi ofte noe vi kaller CRO-forum eller Product council.

 • Dette har vi gjerne 1 gang i måneden – ca. 2 timers møte
 • Her går man gjennom CRO-backlog og forskjellige business caser
 • Møtene er ofte underlag for idéer og konsepter
 • Man ser på forretningsverdien på JIRA-saker for prioriteringsmøter i utviklingsprosjektene

For hver ting man vil utføre, vil det gjerne være forretningsrådgiver, UX-designer og en utvikler med.

CRO-team

 

Så, hvordan starter man?

Først setter man opp et oppstartsmøte, der typiske møtedeltagere er CRO-teamet nevnt over. Første bud er å sette opp en backlog av datadrevne initiativer, som ikke kommer i konflikt med det tekniske utviklingsløpet

Så er det å starte innsikt- og analysearbeidet. Her gjelder det å innhente innsikt gjennom HotJar, brukertesting, Google Analytics, samt å gjøre kvalitative og kvantitative undersøkelser. Vi gjør også veldig ofte UX-evalueringer, basert på beste praksis, benchmarking og vår erfaring som eksperter vi har.

 

Hva kan man få ut av det?

Vi tror at det er mange fordeler ved å jobbe på denne måten:

 • Du kan dra nytte av eksisterende trafikk uten å bruke penger på annonser
 • Du bygger mer tillit blant brukerne
 • Du oppmuntrer og bidrar til at kundene dine kommer tilbake om og om igjen
 • Du kan stjele kunder fra konkurrentene dine, for god UX er et konkurransefortrinn
 • Du får økt forståelse for kundenes ønsker og behov

 

Vi har flere eksempler på kunder der vi har gått inn og hjulpet til med å optimalisere løsningene for å øke konvertering. For Kronans Apotek i Sverige har vi f.eks. hjulpet til med å finne ut hvordan man kunne:

 • Øke ”add-to-cart rate”
 • Tilrettelegge for mer kryssalg/oppsalg
 • Øke gjennomsiktlig ordreverdi

 

Dette gjorde vi gjennom å redesigne produktdetaljsiden. Utgangspunktet så slik ut:

Kronans utgangspunkt

 

Grep som ble tatt var bl.a.

 • å ha en tydeligere måte å øke antallet av et produkt
 • begrense mengden med tekstlig informasjon, og skape plass for å
 • tydelig vise relaterte produkter («andre kjøpte også»)

 

Vi gjorde wireframes, testet på sluttbrukere og fikk det ut:

 

Wireframes:

Kronans wireframe

Implementasjon med visuelt design:

Kronans visual design

 

Disse grepene ga 23 % økning i ”add-to-cart rate” samt økte gjennomsnittlig ordreverdi med 5%

 

Og du? Jobben kostet ca. 100.000 SEK. Vi brukte det på:

20 timer UX, 20 timer rådgivning, 50 timer utvikling og 10 timer test.

Dette betalte seg selv etter seks måneder.

 

Nå vet du litt mer om hvordan vi i Columbus jobber med kontinuerlig forbedring og konverteringsoptimalisering, altså CRO.

 

Er du gira på å ta en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å skape bedre brukeropplevelser og konvertere bedre? Ta kontakt med meg, da vel!Kontakt Øyvind

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Visste du at Columbus er eksperter på brukeropplevelse? På grunn av at vi er så sterke på teknologi og plattformer, blir vi nok sett på som veldig tekniske. Men, for at vi skal klare å levere e-handelsløsninger i verdensklasse, setter vi også alltid brukerne i sentrum.
Virksomheter innen e-handel investerer generelt mer i å tiltrekke seg nye kunder enn i å beholde sine eksisterende. Selvfølgelig er jakten på nye kunder viktig - alle kunder du i dag anser som lojale har på et tidspunkt gitt deg tilliten og gjort sitt første kjøp. Men er det riktig prioritering?
Tenk deg en organisasjon som et epletre. Stammen er kjernevirksomheten din, og hver gren er en avdeling. En av grenene er ehandel, og hvert mål er som en blomst som vil bli til et eple. De fleste mål påvirker også andre grener. Vil de kunne bære all den frukten som ehandelen håper på?
For å skape gode brukeropplevelser må man skape løsninger som er optimalisert for brukerne dine, som til slutt gir verdi for din organisasjon. Dessverre er mange organisasjoner fortsatt i det blinde når det gjelder implementering av UX i sitt arbeid med e-handel. Les hvorfor du bør prioritere arbeid med brukeropplevelse.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down