<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det finnes ingen anledninger å lagre dine kontrakter på ulike steder og ha ulike rutiner for hvordan de følges opp, opprettholdes og fornyes eller avsluttes

La oss si at du er salgsansvarlig. Du har en rekke forskjellige avtaler som angår deg. Du har dine ansatte som du har ansvar for. Du har avtaler med kunder. Du har en leverandøravtale. Personaleavtaler mv. I mange tilfeller har mange selskaper disse avtalene i forskjellige systemer. Hvorfor? Her er tre grunner til å samle dem på ett sted i stedet.

1. Alt kommer av kompetanse for hele sammenhengen når det gjelder avtalevilkår for kunder, leverandører, ansatte, etc.

2. Du får et sted å sette regler for hvordan kontraktene håndteres og overvåkes.

3. Du vil kunne kontrollere at alle følger de samme maler og bruker etablerte vilkår.

Eksempel på en god kontraktsprosess

I større virksomheter har flere personer rett til å inngå en avtale, og en god prosess beskriver et felles utseendet avtalene skal ha, de juridiske kravene som skal følges, hvem som kan signere på ulike nivåer etc. Ofte skal avtaler som er skrevet, godkjennes av den autoriserte lederen før det kan signeres med en fest.

Prosessen må kunne håndtere dokumenter effektivt og ha god støtte for versjonshåndtering og historie. Det må også være mulig å anvende forskrifter for styring av rett til godkjenning. Det er flere eksempler på krav med god støtte til å utvikle og fremstille avtaler.

Kanskje det viktigste vi finner som mange trenger er når avtalen utløper, vil en oppgave bli tildelt noen som skal håndtere fornyelse, anskaffelse med en annen part eller bare å håndtere oppgjør. Ofte gjøres arbeid med manuelle rutiner som risikerer å miste muligheter for kostnadsreduksjoner, prisøkninger eller rett og slett uten en juridisk regulering.

Seks steg for å forbedre håndteringen av kontrakter gjennom automatisering

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down