<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Konverteringsoptimalsering (CRO) handler om å påvirke brukere til å utføre en ønsket handling på en nettside. Med andre ord å utløse aktiviteter som kan gi bedre tjenester, flere salg per bruker og høyere omsetning i en nettbutikk.

Det legges vekt på å forstå hva som motiverer, hindrer eller overtaler brukerne slik at de får en best mulig brukeropplevelse.

Det er viktig å se på dette som en prosess der du blir bedre kjent med brukerne dine for hver aktivitet du gjør. Columbus er ikke kun et spisset CRO-byrå. Vi er e-handelseksperter med spisskompetanse på utvalgte områder. UX og design er ett av dem, forteller Head of UX & Design Commerce, Øyvind Norseth Westbye.

Konverteringsoptimalisering dreier seg om å skape merverdi for brukere og kunder, og for bedriften gjennom stadig testing og optimalisering. Dette gjøres i dag uten at markedsføringskostnadene øker, forklarer UX-designer, Stian Sørhagen.

I Columbus har vi spesialkompetanse på brukeropplevelse.

– Med vår styrke innen teknologi og plattformer blir vi ofte sett på som veldig tekniske, men når vi skal klare å levere e-handelsløsninger i verdensklasse til våre kunder vi alltid sette brukerne i sentrum, understreker Westbye.

En utfordrende tid for flere nettbutikker

Nå opplever mange i varehandelen og nettbutikker utfordringer. Derfor kan det lønne seg å rette søkelys mot eksisterende kunder og hvordan man kan skape mer verdi per kunde. Dette kan blant annet gjøres ved å belyse oppsalg og mersalg. Mange nettbutikker sitter på store mengder data og innsikt som de ikke får omsatt til verdiskapning for bedriften.

Disse utfordringene er ofte et resultat av ressursbruk og budsjett. Ved å ta i bruk eksperimentering og brukertesting, kan ny innsikt straks inngå i nye tester.

Testing og eksperimentering vil i mange tilfeller være mer konstnadseffektivt og lærerikt enn å sette opp løsningen og håpe på det beste, sier Sørhagen.

Eksperimentering og testing vil også kunne forbedre lønnsomheten hos en nettbutikk siden en lettere ser økt verdi per kunde, og derigjennom hvor mye hver kunde legger igjen i nettbutikken.

– Columbus tar i bruk verktøy som HotJar, Teston, Google Analytics og A/B-tester for å hele tiden bli bedre. Kunder vi bruker disse på er Home & Cottage, Devold og Elektroimportøren i Norge og Kronans Apotek i Sverige, legger Westbye til.

Les mer: UX Audit: Slik gjør du en helsesjekk av brukeropplevelsen 

Konverteringsoptimalisering bidrar til bedre forståelse av dine kunder

En viktig del av konverteringsoptimalisering er å jobbe datadrevet. En sentral del av prosessen er å jobbe med analyse av den informasjonen som samles inn om brukerens handlingsløp.

Gjennom innsikt formes hypoteser, eller påstander, rundt noe vi tror stemmer, sier Sørhagen.

En effektiv måte å bekrefte eller avkrefte en hypotese på er gjennom A/B-testing. Altså å teste din nåværende løsning i din nettbutikk opp mot ett nytt design som er tenkt å løse et avgrenset problem eller utfordring for brukerne. Kontinuerlig testing vil over tid forbedre brukeropplevelsen.

Hovedbudskapet er at det lønner seg å ha en prosess og et team satt opp for å eksperimentere og som over tid vil kunne bidra til bedre brukeropplevelse, økt lønnsomhet og skape vekst for nettbutikken. Det er også ofte mer kostnadseffektivt å teste løsninger, konsepter og endringer før nye løsninger legges inn.

MicrosoftTeams-image - Edited-1Foto: Øyvind Westbye, Columbus NO

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med Head of UX & Design Commerce, Øyvind Norseth Westbye her. 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Visste du at Columbus er eksperter på brukeropplevelse? På grunn av at vi er så sterke på teknologi og plattformer, blir vi nok sett på som veldig tekniske. Men, for at vi skal klare å levere e-handelsløsninger i verdensklasse, setter vi også alltid brukerne i sentrum.
Virksomheter innen e-handel investerer generelt mer i å tiltrekke seg nye kunder enn i å beholde sine eksisterende. Selvfølgelig er jakten på nye kunder viktig - alle kunder du i dag anser som lojale har på et tidspunkt gitt deg tilliten og gjort sitt første kjøp. Men er det riktig prioritering?
Tenk deg en organisasjon som et epletre. Stammen er kjernevirksomheten din, og hver gren er en avdeling. En av grenene er ehandel, og hvert mål er som en blomst som vil bli til et eple. De fleste mål påvirker også andre grener. Vil de kunne bære all den frukten som ehandelen håper på?
For å skape gode brukeropplevelser må man skape løsninger som er optimalisert for brukerne dine, som til slutt gir verdi for din organisasjon. Dessverre er mange organisasjoner fortsatt i det blinde når det gjelder implementering av UX i sitt arbeid med e-handel. Les hvorfor du bør prioritere arbeid med brukeropplevelse.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down