<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Når et ERP-projekt bliver overkompliceret, forsinket og rasende kostbart, skyldes det ofte et nidkært fokus på kravsspecifikationer, der (når det kommer til stykket) måske ikke er så vigtige endda.

Eller at man har valgt en løsning, der måske ser billig ud på papiret, men som slet ikke modsvarer virksomhedens behov. Hvorfor man alligevel skal rette til i en evighed for at nå bare nogenlunde i mål.

Her er et godt svar Business Process Management (BPM). Det handler – hvis man skærer helt ind til benet – om at tage udgangspunkt i de processer, den færdige ERP-løsning skal understøtte, snarere end på teknik og alenlange kravsspecifikationer.

Et succesfuldt BPM-projekt kræver imidlertid, at leverandør og kunde tilsammen kortlægger virksomhedens vitale forretningsprocesser på forhånd og definerer præcis, hvilke processer der skal prioriteres i løsningen. Måske er der en strategisk målsætning om f.eks. at gøre det lettere at kommunikere og fakturere på tværs af landegrænser og organisatoriske enheder. Måske er det af større betydning at kunne konvertere forespørgsler til tilbud og ordrer i en fart. Måske noget helt tredje.

Men uanset prioriteten, så gør en BPM-orienteret tilgang, at du minimerer risikoen for at der – populært sagt – ”går teknik i den” ved at sikre, at din virksomhed og konsulenthuset taler samme forretningsorienterede sprog fra dag ét.

Står I overfor et nyt Dynamics projekt? Tag en snak med Columbus om, hvordan vi kan hjælpe jer sikkert i mål.

Det er der mange måder at gøre på. Hos Columbus har vi udviklet et katalog over standardprocesser og korresponderende ERP-elementer indenfor henholdsvis retail, fødevarer og produktion, som vi kan tage udgangspunkt i og modellere.

Til det bruger vi værktøjet RapidValue, som dels bygger på en fuldstændig fastlagt struktur og metodik, der sikrer fokus på den forretningsmæssige tilgang i udformningen af ERP-systemet. Dels på den anerkendelse, at der er forskel på virksomheders primære processer og forretningsmæssige prioriteter. Men fordelen er i begge tilfælde, at vores kunder får forkortet ERP-projektets løbetid og ender med en løsning, der modsvarer deres egentlige behov temmelig nøje. Ganske enkelt fordi her er en lang række forretnings- og applikationsprocesser til rådighed, der kan bruges out of the box, enten uden videre eller med relativt få tilretninger.

Det gør det muligt at få en løsning op at stå på langt kortere tid end vanligt med minimal risiko og implementeringsarbejde. For broderparten af arbejdet er allerede gjort.

Et ERP-projekt er et langt stykke hen ad vejen dikteret af kundens omfang, modenhed og behov – alt andet ville være decideret uansvarligt! Men den grundlæggende respekt for hver enkelt virksomheds kerneprocesser og prioriteter må og skal være ledestjernen hele vejen igennem, uanset om her er tale om en mellemstor produktionsvirksomhed eller et internationalt konglomerat. Det er sådan set hele essensen af BPM.

Ikke hermed sagt, at en BPM-tilgang – og RapidValue, hvis man entrerer med os hos Columbus – gør, at virksomheden slipper for at tage stilling til noget som helst. Tværtimod stiller BMP også krav til kunderne, der er nødt til at stille viden og ressourcer til rådighed i arbejdet med at kortlægge og prioritere de processer, vi skal tage udgangspunkt i.

Den tid er ovre, hvor IT-afdelingen var eneejer af ERP-projektet, og det er kun godt. For projektet bliver kun en succes, hvis hele virksomheden tager ansvar og spiller med. Ellers ender man med mere fokus på teknik end på processer, og så gentager vi fortidens synder. Det er de færreste trods alt tjent med.

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Fiskerikajens ry for kvalitet og præcision har givet virksomheden et solidt navn hos landets mest anerkendte restauranter. Så ATEA og Columbus måtte sætte alle sejl til, for at hjælpe virksomheden i gang, da et angreb efterlod virksomheden på bar bund uden tilstrækkelig backup.
ERP- og forretningssystemer har gennem årene været som et tveægget sværd. På den ene side har de styrket virksomheders indsigt, overblik og processer. På den anden side har platformene været kostbare og tidskrævende at etablere, vedligeholde, tilpasse, og opgradere.
Mange steder i verden er lange arbejdsdage normen, og i videnstunge brancher kan medarbejdere let bruge 50, 60 eller endnu flere timer om ugen på jobbet. I Skandinavien har vi derimod tradition for kortere arbejdstid, men for til gengæld at løse opgaver meget effektivt.
Uanset, hvad din virksomhed beskæftiger sig med, så kan en Microsoft Dynamics 365-løsning sætte strøm til jeres processer. Men alsidigheden er et tveægget sværd. For ulempen er en så betydelig kompleksitet, at det kan være svært at sætte styringen af brugerrettigheder i system. Hvilket sætter virksomheden i talrige dilemmaer.
Da GDPR trådte i kraft for lidt over et år siden, fokuserede de fleste virksomheder på at få de formelle detaljer på plads. Siden måtte de imidlertid erkende, at selv om det kostede knofedt at blive compliant, så var det muligvis et endnu større arbejde at blive ved med at være det.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down