<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Forbered overgang til drift tidligt i projektet, og minimér risikoen for at ende med en løsning, som er skidt forankret og ikke virker efter hensigten.

Midt i et stort IT-projekt er det nemt at overse, hvor afgørende det er at planlægge overgangen til den nye hverdag i drift. Særligt i begyndelsen af projektet, hvor forretningsprocesser og optimering er i fokus, forekommer det som et fjernt og mindre vigtigt emne, hvordan den nye løsning skal driftes.

”Men det er faktisk allerede dér – når projektet går i gang – at man bør begynde at forberede den dag, hvor projektholdet går hjem og supportteamet træder til,” siger Bonnie Kærsgaard Lund, Transition Manager, Columbus.

”Når go live-dagen nærmer sig, og alle medarbejdere har nerverne uden på tøjet, er det for sent at forholde sig til, hvordan løsningen skal driftes, om alle ender er klar og lever op til tidens krav. Er der ikke 100% styr på transitionen, er der en overhængende risiko for, at forretningen får væsentlig mindre værdi ud af investeringen og anstrengelserne,” konstaterer hun.

Læs også: Med en opdateringsstrategi undgår du at blive fanget på det forkerte ben

Rodet transition forringer værdien markant

Før sin ansættelse i Columbus har Bonnie Kærsgaard Lund selv deltaget i en lang række projektforløb og siddet i stort set alle organisatoriske roller i forsyningskæden. I samtlige tilfælde mærkede hun det helt konkrete pres, som kommer, når projektet spidser til – og hvor planlægningen af transitionsfasen tit blev ofret på alteret.

En planlagt, metodisk funderet og veleksekveret transitionsfase er først og fremmest til gavn for dem, der skal beskæftige sig med løsningen, når den er i drift

”Hvis transitionsfasen bliver forhastet og mangelfuld, går de vigtige ønsker og pointer fra organisationen tabt, lige så hurtigt som projektaktørerne fra både forretningens og leverandørens organisation spredes for alle vinde. Tilbage står en løsning, som ikke er driftsstabil, og som fungerer ringe for slutbrugerne. Den er med andre ord ringe forankret i hele organisationen og dermed også hos de leverandører, der er tilknyttet den daglige drift. Det kan undgås med den omhu og forberedelse, som transition management repræsenterer,” forklarer hun.

Eneste kur er derfor at planlægge og prioritere transitionsfasen sammen med implementeringsprojektet.

”En planlagt, metodisk funderet og veleksekveret transitionsfase er først og fremmest til gavn for dem, der skal beskæftige sig med løsningen, når den er i drift. Derudover er det en gennemsigtighed i opstartsfasen, der er til gavn for virksomhedens drift og økonomi som helhed,” siger Bonnie Kærsgaard Lund.

Vil du vide mere om livet efter go live? Download vores e-bog med eksperternes bedste råd. 

Hvad, hvornår og hvordan?

Planlægningen af transitionsfasen kan i yderste konsekvens koges ned til tre spørgsmål: Hvad skal der driftes? Hvornår skal det driftes? Og sidst men ikke mindst: hvordan skal det driftes?

”Indrømmet: det er skåret helt ind til benet og lyder måske en smule indlysende. Og der er naturligvis mange flere elementer i indsatsen. Men disse tre spørgsmål er faktisk grundlaget, når vi hos Columbus arbejder med overgangen fra projektmetoden til driftsmetoden,” siger Bonnie Kærsgaard Lund.

”Det er jo ret beset to meget forskellige metodikker, og i driftsmetoden skal der eksempelvis tages hensyn til effektiv håndtering af utilsigtede driftshændelser og planlægning af alle nødvendige serviceleverancer,” bemærker hun.

Du skal som virksomhed stille krav til din leverandør om, at der sikres uddannelse af de, der kommer til at varetage den eksterne drift. Selvom den eksterne drift muligvis ligger hos samme leverandør, så er personkredsen oftest en anden

Det er blandt andet de overvejelser, der er med til at støbe fundamentet under et overgangsforløb, der sikrer forudsigelighed for organisationen, tryghed for slutbrugerne og transparens omkring omkostningsniveauet. Hvilket ikke udelukkende er afgørende for komplekse virksomheder og løsninger. Med en veldreven transition, der planlægges tidligt ind i cutover-fasen fra projekt til drift, øges værdien yderligere, fordi den understøtter projektafslutningen og sigter målrettet på driften.

Man bør heller ikke overse den værdi, der ligger i at sikre stabilitet fra dag ét omkring forretningsprocesserne. Her er konsolidering og overdragelse af viden om kritiske processer, afvigelser fra standardløsningen, ønsker og ”hængepartier” helt afgørende.

Læs også: Bliv mere fleksibel med hyppige opdateringer af Dynamics 365

Lad vigtig viden leve videre, så værdien ikke forsvinder

”Der bør ligeledes sikres et vist overlap mellem projekt- og driftsteam. Det gør det langt nemmere at sikre en effektiv og fyldestgørende overdragelse af al driftsrelevant viden og dokumentation,” understreger Bonnie Kærsgaard Lund.

Det er også afgørende at sikre, at alle interessenter er uddannet tilstrækkeligt – både driftsteamet i virksomheden, men også de slutbrugere, der skal anvende løsningen i sidste ende.

”Du skal som virksomhed stille krav til din leverandør om, at der sikres uddannelse af de, der kommer til at varetage den eksterne drift. Selvom den eksterne drift muligvis ligger hos samme leverandør, så er personkredsen oftest en anden,” siger hun.

”Hvis driften ikke planlægges efter nutidens standarder, hvis uddannelse nedprioriteres, eller vigtig viden ikke overdrages, så står virksomheden tilbage med en ”meget kostbar stor sort kasse”, som hverken superbrugere eller driftspartnere ved særlig meget om. Selvom alle udfordringer i sidste ende altid kan løses, kan det ende med at blive en væsentlig ekstraordinær omkostning for virksomheden i form af leveranceforsinkelser, betalingsforsinkelse, driftsstop eller anden større uforudset hændelse, som kunne være afværget i en transitionsfase,” konstaterer Bonnie Kærsgaard Lund.

Hvis du er nysgerrig på andre aspekter af hverdagen på Dynamics 365, så har vi samlet en række eksperters bedste råd til, hvordan dit system får de bedste betingelser efter go live.

Få ekspertnes bedste råd

 

 

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Adoption of cloud solutions is spreading far and wide. Many businesses have turned to cloud ERP systems to reduce human capital costs, others to increase efficiency and flexibility – all valuable benefits amid ongoing disruption. However, continuous cloud updates are not a ‘fix-all’ solution to ensure ongoing operations. Thorough release management of updates and implementation of sound testing strategy must be used to ensure consistent operational functionality and security.
At Columbus, we believe that with the right partner, IT outsourcing can shift your business from going with the flow to driving it. It can actually put you in the right position to be proactive, especially in the face of change. We all need this right now.
What is NIS2? The NIS 2 directive is a set of proposed EU legislation that builds upon existing rules around Cybersecurity. The growing trend towards digitalization and the associated surge in cyber-attacks have heightened Cyber risk and the European Commission have responded with this proposed replacement of the standing NIS Directive. It aims to address current weaknesses in organizations’ Cyber security obligations in a world where the pandemic and geo-political instability have highlighted threats to energy and food supply chains. With streamlined reporting obligations, increased supervisory measures and stricter enforcement requirements, the legislation aims to boost the level of cybersecurity in Europe long term.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Dynamics 365 udvikler sig hastigt, og mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Dedikeret team hos Columbus hjælper dem på vej.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down