Tilbake til blogg

Er ledelsen og styret klar for den digitale reisen?

25 oktober, 2017
Test alt text
Thomas-Honore

Chief Executive Officer

Columbus
25. oktober 2017

Undersøkelser viser at det er mangel på digital kompetanse i nordiske styrerom. Disse fem spørsmålene er viktigst.

Av Thomas Gregers Honoré
 
Forestill deg en hundeslede på vei ned en bratt bakke. Resultatet blir ikke pent når sleden er raskere enn hundene. Sånn er det også med disruptiv teknologi; De i front bør ligge i forkant om de skal evne å stille riktige krav. Dessverre er situasjonen motsatt hos brorparten av verdens virksomheter, og en analyse fra headhunterfirmaet Odger Berndtson viser at seks av ti direktører mener deres styre mangler digital kompetanse. Mer skremmende er en internasjonal undersøkelse fra PWC som viser at styrer vil bruke mindre tid på IT-strategi i årene som kommer. Mangelen på digital kompetanse er urovekkende. Alle styrer bør innarbeide digitalisering i den strategiske agenda, og jo før - jo bedre. Reisen er for lengst begynt!
 
Ser styret truslene og mulighetene?
Styrets oppgave er å forstå verden omkring virksomheten, truslene og mulighetene. Målene for styrets arbeid er å sikre at virksomheten:
  • Skaper verdier
  • Har en klar, robust og velfungerende strategi
  • Har profesjonell og fremtidsrettet ledelse
Akkurat derfor blir styret så fundamentalt utfordret av disrupsjon. Klarer de å se truslene ved de massive forandringene og stille spørsmålene som kan lede frem til respons og strategi? Svaret er sjeldent ja, og derfor er styret kanskje et av de steder hvor reisen inn i en verden av erkjennelser haster mest.
 
Hvordan lykkes med ny teknologi?
De fleste styrer har heldigvis begynt å interessere seg for temaet. Spørsmålet blir derfor hvordan de aktivt skal komme i gang med den digitale reisen, og iverksette konkret handling? Mye kan summeres i disse fem spørsmålene:
  • Hvor vil disrupsjon skje i våre marked, og hvordan vil endringer se ut?
  • Hvor robust er dagens forretningsmodell?
  • Hvor solid er grunnmuren: Organisasjonen, verdikjeden og kunderelasjonene?
  • Hva er vår responsstrategi? Skal vi være ”first mover” eller ”fast follower”?
  • Hvor rustet er organisasjonen for endring? Hvor vil vi møte motstand og hvilke nye typer kunnskaper er viktige?
Mange kan få noen nyttige aha-opplevelser ved å selv sjekke hvor lett (eller vanskelig) det er å være kunde i forretningen. Kronglete kundereiser gir umiddelbare muligheter for nye typer konkurrenter, og derfor bør forretningsmodellen granskes nøye. Digitalisering handler om forretning, teknologi er virkemiddelet. Det handler om innovasjon i form av evnen til å raskt realisere nye forretningsmodeller, og enklere løfte sine kunder med inn i fremtiden. Noen kaller det kannibalisering, andre kaller det fremtidssikring.

Kategorier Digital Transformation, Digitization, Disruption

Om forfatteren

Thomas Honoré is Chief Executive officer and President of Columbus.

7. september 2017
Oppskriften på suksess finnes i kundenes digitale fotspor

Innsikt i kunders digitale adferd er nøkkelen til å tilby unike og personlige kjøpsopplevelser. Det handler om å forstå kundene bedre enn de forstår seg selv.

Kategorier Digital Transformation, Digitization, Disruption

29 May, 2017
Disruption is not about technology

Many companies mistakenly believe that disruption is about being on the cutting edge of technology. However, disruption is about ambitions and the power of action.

Kategorier Disruption