<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digital transformasjon kan være skremmende for enhver organisasjon, men det er spesielt utfordrende på en global skala. Globale organisasjoner vil typisk standardisere forretningsprosesser i internasjonale operasjoner, men de trenger også fleksibiliteten til å betjene ulike typer kunder, ansatte, økonomi- og myndighetskrav.

Beslutningen om globalisering eller lokalisering er ikke svart og hvit. Hver organisasjon har forskjellige operative, organisatoriske, kulturelle, regulatoriske og økonomiske hensyn. Under vil vi diskutere fordeler og ulemper med standardisering og differensiering og vi vil også gi tips om hvordan du balanserer globaliseringen med lokalisering.

1. Global standardisering

Internasjonale organisasjoner, særlig de som kjøper opp andre selskaper, har sjeldent standardiserte forretningsprosesser. Standardisering gjør at organisasjonen kan skalere for vekst ved å konsolidere forretningsprosesser. Standardiserte prosesser driver operativ effektivitet og muliggjør global transparens i operasjoner. For eksempel er finansiell rapportering raskere og enklere når prosessene er standardiserte.Selv om standardisering kan kreve en stor investering i prosessmodellering, sikrer du at alle prosesser på alle steder er utformet for å gi deg konkurransefortrinn. Globale organisasjoner retter seg mot standardisering når de ønsker å levere kvalitetsvarer eller tjenester med høy grad av forutsigbarhet.

2. Lokalisering

Lokalisering reduserer motstand mot endring fordi du tilpasser deg de unike behovene og kravene til forskjellige lokasjoner. I stedet for å endre lokale forretningsprosesser for å tilpasse seg prosesser på hovedkontoret, kan lokalisering tillate deg å beholde de unike prosessene som passer for hver plassering. Enkelte steder kan trenge fleksibilitet for å håndtere data og transaksjoner i lokale språk og valutaer. Noen land har avanserte krav når det gjelder skatter, valutaer og regelverksrapportering. Ved å differensiere prosessene dine basert på lokalisering, sikrer du at du forblir kompatibel og unngår bøter.

3. Globalisering

Hvis du vil ha det beste fra begge verdener, bør du være strategisk om hvilke prosesser du standardiserer og  differensierer. Noen prosesser bør alltid standardiseres. Disse inkluderer prosesser som backofficefunksjoner som muliggjør en felles tjenestestrategi. Andre prosesser, som regulerings- og rapporteringsprosesser, bør typisk være lokalisert. Selv om du kanskje vil lokalisere kundeorienterte prosesser, bør du sannsynligvis globalisere prosesser som ikke er like verdiskapende.

4. Balanse mellom globalisering og lokalisering

En balanse mellom globalisering og lokalisering blir enda viktigere når du vurderer endringsledelse. Behovet for håndtering av organisasjonsendring på globale steder øker jo mer du standardiserer prosessene dine. Selv om standardisering kan spare penger på lang sikt, må du investere i omfattende endringsledelse på kort sikt. Dette betyr mer enn bare sluttbrukeropplæring, det innebærer også å kommunisere endringseffekter og prosjektstatusoppdateringer.

5. Endringsledelse

Det mest utfordrende aspektet av en global digital transformasjon kan være å få en bedriftskultur til å  passe rundt et omforent mål. Du må ta hensyn til kulturelle forskjeller og språkforskjeller.

Ledelsesforankring er spesielt viktig i globale prosjekter, da lokale enheter kan være ekstremt motvillig mot endring i globaliserte prosesser. Folk kan ikke tilegne seg det de ikke forstår, så du må formidle årsakene til endringen og hva det innebærer for den enkelte og dens team. Hvordan det positivt kan påvirke den ansatte og organisasjonen som helhet og ikke minst hva som er konsekvensen av å ikke endre seg.

6. Programvaretilpasninger

Reduserer globaliseringen av dine forretningsprosesser den mengden av programvaretilpasninger du trenger? Kanskje noen ganger, men ikke alltid.

En annen strategi for å redusere tilpasning er å tillate fleksibilitet i hvert lokaliserings valg av programvare og leverandør. Dette kan gjøre globaliseringen vanskeligere enn vanlig, men ikke umulig.

7. Definering av supportstruktur

Mens du bestemmer hvilken av prosessene dine som skal globaliseres og hvilke som skal lokalisert, bør du vurdere om infrastrukturen din vil bli globalisert, lokalisert eller tilpasset. Mange bedrifter velger å sentralisere ERP-støtte og helpdesk-funksjoner, mens andre velger å tilby desentralisert support for å imøtekomme ulike lokasjoner. Jo tidligere du definerer en infrastruktur, vil superbrukere godta nye prosesser. Dette gjelder både for on-premise og cloud ERP-implementeringer.

8. Definering av master data strategi

Master data er et viktig, men oversett aspekt av den globale vs lokale prosessen. Ikke bare trenger du å vaske og migrere master data, men du må definere hvordan den skal styres fremover. For eksempel vil lokale kontorer ha fleksibilitet til å håndtere sin egen lokale kontoplan, eller vil endringer kreve sentralisert og global styring? Det samme bør avgjøres for andre typer master data, inkludert kunde-, leverandør- og vareregister.

Siste tips!

Dette kan være din første globale digitale transformasjon, men det er ikke vår. Våre eksperter i digital transformasjon og ERP-systemer forstår utfordringene ved både globalisering og lokalisering, og hjelper deg å finne den rette balansen basert på organisasjonens unike mål.

Interessert i å finne ut mer om hvorfor du bør starte med ERP-systemet når du skal begynne med digitaliseringen? I vår guide «Digitalisering i praksis - Derfor bør du starte med ERP-systemet» kan du lese mer om hva som er de beste forutsetningene for å høste gevinster fra for eksempel Big Data. Der kan du også lese et intervju med landets fremste «Thought Leader» innen ERP, høyskolelektor Bo Hjorth Christensen ved Handelshøyskolen BI.

Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Et enkelt tastatur på telefonen din er tilstrekkelig for å ringe og motta samtaler. Bruksverdien av mobil har imidlertid gått langt utover det som først var tiltenkt. I dag kan man ikke forestille seg en verden uten en smarttelefon koblet til internett. Hvis en enhet som en mobiltelefon har avansert så mye de siste to tiårene, kan du tenke deg hvor mye transformasjon som må ha skjedd i en ERP-programvare som virksomheter legger sin lit til hver eneste dag.
Elkem together with their strategic and operational IT-partner Columbus (former iStone), supports the daily operations in the ERP system Infor M3 and related applications in addition to continue implementation of M3 worldwide.
I det forrige blogginnlegget skrev jeg en sjekkliste over hvilke forberedelser du må gjøre før du avslutter regnskapsåret. Nedenfor finner du del 2 av 3 i bloggserien «Forberedelser for årsskiftet i M3» - i den faktiske avsluttende perioden.
Årsoppgjøret nærmer seg og en del forberedelser må til i M3. Vi har derfor laget en kort sjekkliste for deg over de viktigste sakene du bør tenke på før nytt regnskapsår starter.
Når du har en fullstendig integrert CRM og ERP-løsning, vil hver avdeling i virksomheten finne det svært enkelt å samarbeide med én felles forretningsplattform. Slik kan man sikre at kundebasen er synkronisert og tilgjengelig ved fingertuppene samtidig som at integrerte prosesser fjerner mye dobbeltarbeid.  
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down