<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Med økende krav om sporbarhet innen næringsmiddelbransjen, blir det enda viktigere for deg å ha god kontroll på hver eneste batch. Utover selve sporbarheten trenger du også å «vite» mer om hver batch og kunne håndtere «statusen» for hver batch. Med forretningssystemløsninger som gjør deg både mer mobil og digitalisert, kommer informasjonen til å bli lettere å fange opp og komme til.

Det finnes en løsning som jeg vil synliggjøre som gjør informasjon om selve batchen lett tilgjengelig, og hvordan den kan håndteres på en smidig måte. Ambisjonen er som vanlig at det skal være enkelt for deg å få tilgang til korrekt- og vesentlig informasjon. Det skal være enkelt å endre status på en batch, og det skal skje på en slik måte at man minimerer risikoen for at feil, enten på lager eller i produksjon, skal oppstå.

Det er viktig å understreke at det også er nødvendig at alle ansatte er med og arbeider på riktig måte. For å oppnå dette er det min erfaring at det både kreves at den nærmeste ledelsen er pådrivere i prosessen og forstår løsningen, og at løsningen er enkel og fleksibel å jobbe med. Vanligvis har ledelsen størst påvirkning på dette, noe som igjen viser at et forretningssystemprosjekt er så mye mer enn et IT-prosjekt.

Batch-håndtering og ”status”

Nå, når du har en god løsning som brukes på en god måte, har du også en solid støtte til virksomheten din. Du har altså kontroll på de aktuelle verdiene og eventuelle hendelser som inntreffer for hver batch.

Med «statusen» for en batch mener jeg alt fra statusen «klarert og klar til bruk» via «undersøkes» til «kasseres». Avhengig av virksomhet kan det finnes flere varianter på statuser, som: «kan kun brukes til ...» eller «under innfrysing». Uansett hvilke statuser som er aktuelle, bør forretningssystemet være kilden til informasjonen om hva man kan- og ikke kan gjøre med en batch.

Det tar både lang tid og innebærer risiko for feil å merke en pall på lageret med en lapp eller å flytte en pall til en annen plass. På lageret og i produksjonen bør de ansatte få støtte fra f.eks. en PDA eller lignende, slik at kun batcher med riktig status brukes eller sendes ut. Det er opp til den enkelte virksomhet om f.eks. en batch som venter på prøvesvar skal håndteres eller ikke.

Batch-håndtering – ikke bare et nummer

Når det snakkes om sporbarhet handler det som regel om å kunne spore en batch både opp- og nedstrøms langs hele næringsmiddelkjeden. Tre spørsmål dukker vanligvis opp:

  • Hvilke kunder har fått leveranser fra akkurat dette batch-nummeret?
  • Hvilke batch-nummer fra leverandør ble brukt i produksjonen av akkurat dette batch-nummeret?
  • Hvilke batch-nummer har våre leverandører angitt?

Har du disse spørsmålene under kontroll, har du også en god sporbarhet! 

Med en god og sikker løsning er det også mulig å la lastebilen på vei ut til kunden være et «karantenelager». Men dette venter jeg med til et annet blogginnlegg! Vil du ha flere konkrete tips og råd om batch-håndtering? Les om og meld deg på batch-håndtering webinaret nedenfor!

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Klas Åström, AX Process Solution Manager iStone i den svenske iStone bloggen.

Se webinar

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Food for Thought, en global industri-rapport, har undersøkt hva som utfordrer virksomheter i næringsmiddelindustrien aller mest i deres hverdag. Rapporten koker ned til en liste over fem soleklare utfordringer som er spesielt betydningsfulle for matprodusentenes posisjon i markedet.
Næringsmiddelindustrien står ofte overfor betydelige utfordringer, blant annet strenge reguleringer fra regjeringen, et komplisert produksjonsmiljø og utstyr som kan være vanskelig å vedlikeholde. Eventuell nedetid på utstyret kan resultere i produksjonsstap og kan også påvirke matkvaliteten i verdikjeden som også påvirker merkevaren.
Teknologisk Matforum arrangerte Næringsmiddeldagene 2019 på Clarion Hotel Energy i Stavanger fra 23. til 25. januar. Sammen med over 200 bransjefolk, deltok jeg på arrangementet. Her er mine take-aways fra det store matmøtet.
De kontinuerlige forandringene i næringsmiddelindustrien krever en observant organisasjon som har evnen til å reagere raskt og smidig. Konkurransen i markedet er hard, og det er de virksomhetene som behersker forandringene best som overlever og gjør suksess. Her er seks områder vi mener bør være med i dine krav til et nytt forretningssystem.
Den store påvirkningen fra næringsmiddelindustrien på klimaet betyr at det sannsynligvis vil stilles økte krav på merking og rapportering av produktets klimavtrykk. Vi gjør rede for hvordan du håndterer dette i forretningssystemet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down