<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Black Week og Black Friday er årets største kampanje for butikker og nettaktører i det norske markedet, og i år har ikke presset vært noe mindre enn tidligere.

27. november er dagen da Black Friday har sitt høydepunkt, og denne kampanjen startet i USA og kom til Norge i 2010 da Oslo Fashion Outlet på Vestby tok konseptet til seg med stor suksess. I ettertid har omtrent alle aktørene i retail og e-tail kastet seg på, og svært mange har utvidet til å holde trøkket oppe en hel uke og runde av med Cyber Monday uken etter.

Virke antok i forkant av årets Black Week at det vil omsettes varer for 15,5 Milliarder kroner, som er en økning på 1,5 Milliarder sammenlignet med 2019.

Årets Black Friday i forrige uke har stort sett blitt promotert som «Black Week», og stadig flere nettbutikker benyttet anledningen til å lansere tilbud gjennom hele uken, noe som førte til en stor økning i netthandelen under hele uken i følge tall fra Nets.

Columbus’ kunder og Black Week

Vi har en rekke kunder som satser stort på Black Week, og to av aktørene som vi bidrar med kompetanse og ressurser til i denne perioden er Elkjøp og XXL. Disse vil ha stort trøkk både i butikkene og på nett, og her er det mange faktorer som er viktige.

Planlegging

Store kampanjer krevet mye planlegging, og her jobber de fleste kjedene med å skaffe seg partier med populære varer som trekker kundene til seg. Verktøy som understøtter innkjøp og distribusjon av varene til butikkene og sentrallagre er svært viktig, samtidig som at retail kjedene bruker sin kompetanse og teft.

Et eksempel er at både Sony og Microsoft har sluppet sine nye spillkonsoller denne høsten, og det har vært utfordringer med å skaffe nok varer til å tilfredsstille etterspørselen. De konsollene som kommer inn må fordeles på alle butikkene og kunder som venter i kø ønsker forutsigbarhet rundt leveransedatoer.

Har ikke butikken varer på lager, bør de ha løsninger som gjør at produkter kan hentes i andre butikker eller sendes direkte hjem til kunden. Dette krever en fleksibilitet i både betalingsløsninger, presis status på antall varer i butikk og sentrallageret og fordeling av inntekter.

Viktigheten av en stabil og funksjonsrik ERP løsning

Kampanjer som Black Week kan gi en omsetning for kjedene som er 30 ganger høyere enn normalt. På systemsiden krever dette løsninger som kan skaleres opp for å tåle trøkket i e-Handelsløsningen og ikke minst prosessene i ERP. Utfordringer med bemanning kan løses med større grad av automatisering og bruk av roboter til plukking, men det er også viktig at den manuelle plukkingen av varer blir optimalisert. Dette gjøres gjennom smarte løsninger der de mest populære produktene blir flyttet til egne lokasjoner på lageret, som gjør det enklere å få varene ut til kundene.

Columbus ivaretar hele verdikjeden

Vi har bred kompetanse innen eCommerce, ERP og CRM/Customer Experience – og dette er viktig for alle retailere og distributører som håndterer denne kundemassen. Å ha fokus på hele kundereisen er viktig, der salget av en vare ofte starter lenge før kunden setter foten i butikken eller legger inn ordren på nett. Vår kompetanse følger hele kundens livssyklus, og vi bidrar med at norske og internasjonale aktører lykkes i sin jakt etter vekst og lønnsomhet.

Kom i kontakt med oss i dag eller start med å lese hvordan kundereisen har utviklet seg innen retailbransjen.Last ned guide 

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Mange trender er gjerne hypet i overkant for å skape interesse ute i markedet. Når det gjelder å gå til skyen med sentrale forretningssystemer og ERP, er dette en trend som i høyeste grad skjer her og nå. Bedrifter i de fleste bransjer ser at det er mange gevinster å hente.
Det tok mindre enn seks uker for løsningsarkitekt Niklas Larsson å bygge en av de første templatene for integrasjoner mellom Salesforce CRM og forretningssystemet Infor M3 CloudSuite. Her er historien om hvordan det gikk til.
Selskaper innen handel og distribusjon trenger løsninger som sporer varer gjennom hele verdikjeden, sørger for datafangst og -analyse og håndterer raske endringer hos leverandører og produsenter. Les hvordan Infor CloudSuite gir stålkontroll innen varedistribusjon.
Produksjonsbedriftene må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede, større krav til kvalitet og varedokumentasjon, forutsigbare leveranser, samt tøff konkurranse og kostnadspress. Les hvordan Infor CloudSuite gjør produksjonen smartere.
Forbrukere med mer makt og nye krav, økt usikkerhet i matvareforsyningen og stadige reguleringsendringer fra myndighetene er bare tre av trendene matvareindustrien må forholde seg til. I dag trenger produsentene et bransjetilpasset forretningssystem som raskt understøtter store endringer. Det får de med Infor CloudSuite.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down