<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det var i 1998 at BRC tok tak i de behovene som eksisterte i bransjen, utviklet og presenterte et matstandardprogram som het BRC Food Technical Standard på originalspråket.

Programmet kunne benyttes til løpende evaluering av de produsentene som stod bak detaljhandelens merkevareprodukter, for i EUs lovverk for mat er det slik at detaljhandelen og merkevareeierne har et juridisk ansvar når det gjelder merkevarene sine.

I løpet av ganske kort tid ble BRCs standard regnet som eksempelet på den beste praksisen i hele matindustrien. Både i Storbrittania og i store deler av verden forøvrig har reglene og føringene fra BRC blitt til en slags global standard. Også i Norge. Når NLP har satt seg så høye mål for matforflytning som de faktisk har, kan disse ambisjonene blant annet føres tilbake til det arbeidet som er gjort og den standarden som er satt innen British Retail Consortium.

I 2002 publiserte BRC den første utgaven av sin emballasjestandard. (The Packaging Standard). I 2003 standarden for forbruksvarer (The Consumer Product Standard) og sist, men ikke minst, nærmere bestemt i august 2006, kom dokumentet som omhandlet lagring og distribusjon. Eller The BRC Global Standard – Storage and Distribution, som BRC selv omtalte det.

Alle disse tre bransjestandardene gjennomgås grundig hvert eneste år og blir fullstendig revidert i det minste hvert tredje år.

Hvis Den Rette Behandling Av Mat var en verdensreligion, ville på en måte de retningslinjene og reglene som British Retail Consortium kommer med være selveste Bibelen. Utgivelsene fra BRC foreligger alltid på engelsk, men versjoner av noen av BRC-publikasjonene foreligger på en rekke språk; fra tysk, fransk og spansk til tsjekkisk, polsk, kinesisk – og norsk.

iFood, basert på Microsoft Dynamics, gir full BRC støtte, og sikrer at de varer din bedrift sender ut i markedet er elektronisk dokumentert, og elektronisk sporbar. iFood støtter også andre standarder, slik som ISO 22000.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Nylig arrangerte Dagens Industri, Nordens største næringslivsavis, sin årlige "Livsmedel konferens". Toppledere fra myndigheter, handelsledd og produsentledd var tilstede for å drøfte utfordringer om muligheter for svensk næringsmiddelindustri. Et Hovedtema i år var hvordan Sverige kan videreutvikle en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsmiddelindustri.
I bransjen er vi i iStone kjent for vårt samarbeid med Norsk LastbærerPool (NLP). Det er vi som har laget løsningen som skal hjelpe norsk næringsmiddelindustri med å bli mer miljøvennlige og mer kostnadseffektive når dere flytter mat mellom ulike lokasjoner. Vi er også å være først ute med å hjelpe dere inn i en verden med RFID.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down