<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hver organisasjon har kritiske forretningssystemer som støtter deres forretningsprosesser. Selv om implementering av disse systemene er en stor investering, må selskaper kontinuerlig og effektivt oppgradere IT-systemene sine for å bedre administrere programmiljøet og holde det tilgjengelig til enhver tid. For å oppnå driftsmessig stabilitet, må du støtte, vedlikeholde og forbedre applikasjonslandskapet ditt i tråd med endrede forretningsbehov. Men hvordan sikrer du høy ytelse og tilgjengelighet for dine forretningskritiske systemer?

Strukturerte og sammenhengende tjenester

De kritiske suksessfaktorene for en vellykket organisasjon er stabilitet og forutsigbarhet. Å implementere en ERP-løsning er bare begynnelsen på neste trinn i selskapets liv. Det er viktig å sikre at alle prosessene dine er på plass for å oppnå teknisk og organisatorisk kontinuitet. Avhengig av organisasjonens størrelse, modenhet og kompleksitet, kan driftsmodeller defineres og dokumenteres for å imøtekomme selskapets behov. Stabilitet med hensyn til effektiv drift av CRM-systemet, ERP-systemet og de kritiske forretningsprogrammene, så vel som forutsigbarheten for tilgjengeligheten til plattformen og plattformen den kjører på kan føre til at selskapet går videre.


Fordelene med strukturerte og sammenhengende tjenester:


Forbedret samarbeid og beslutningstaking - En stabil og forutsigbar virksomhet gjør det mulig for dine ansatte, systemene og programmene dine å samarbeide. Prosesser utvider klare retningslinjer slik at dine ansatte kan samarbeide og ta beslutninger raskere og enklere. I tillegg til å hjelpe eksisterende stab med å optimalisere arbeidet sitt, reduserer også veldokumenterte prosesser treningstiden for nytt personell.

Bedre skalerbarhet og vekst - Dokumenterte og strukturerte tjenester støtter produktiviteten og gir øyeblikkelig bruk av bruker, og gir mer rom for vekst og skalerbarhet. Dette gjør det mulig å innarbeide kontinuerlige og passende endringer, noe som forbedrer organisasjonsvekst og skalerbarhet.

Etter at ERP'en er introdusert, må du sørge for at du kan implementere endringene, frigjøre ledelsen og støtte brukerne dine. Dette kan bare skje når prosessene dine er veldefinerte og dokumenterte.

Du kan laste ned guiden under som beskriver grunnprinsippene for hvordan man gjennomfører effektiv applikasjonsforvaltning.
Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Teknologi har blitt viktig for hverdagslige forretningsfunksjoner i selskaper i forskjellige størrelser og bransjer. Applikasjoner har blitt en integrert del av hver prosess og definerer måten virksomheten fungerer på. Det store antallet applikasjoner som virksomheter bruker, er overveldende og har blitt viktigere enn noen gang å sikre at alle applikasjoner har 100% oppetid, er skalerbar og enkel å oppgradere og administrere.
Still deg selv disse spørsmålene: Er organisasjonen din utstyrt for å håndtere risiko som f.eks tap av en av de viktigste personene i teamet ditt? Hva skjer hvis organisasjonen din havner i en krise når denne personen forlater selskapet? Har du råd til denne risikoen? Logikken er enkel: ta hensyn til fremtiden og vær forberedt! Din virksomhet skal ikke være avhengig av viktige teammedlemmer som kan forlate virksomheten.
Dine løsninger og applikasjoner krever kontinuerlig tilpasninger når det oppstår endringer i blant annet markedet og organisasjonen for å få et langt levetid.  Slike tilpasninger krever at du har riktig kompetanse in-house, som til enhver tid dekker morgendagens oppgaver og krav i organisasjonen.
Organisasjoner på tvers av ulike bransjer bruker teknologi for å forbedre kundeopplevelsen, effektivisere driften og møte det overordnede forretningsmålet. Teknologien endrer seg i en uforutsigbar tempo som gir både muligheter og utfordringer, noe som fører til at IT-avdelingen må benytte betydelige ressurser på arbeid med vedlikehold, tilpasning og videreutvikling av applikasjoner.
Application Management Services (AMS) eller applikasjonsforvaltning som vi kaller det på godt norsk er tjenester som tilbys til selskaper for forvaltning og videreutvikling av forretningskritiske applikasjoner. For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down