<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

En av de mer fremtredende nyhetene i Dynamics 365 for Operations er at man har fjernet den tradisjonelle Windows-baserte brukerklienten og gått helt over til HTML5-baserte klienter. Det er flere fordeler med dette, men fremfor alt skaper det en betydelig større fleksibilitet gjennom å gi adgang til DYN365FO uansett om du bruker Windows, Android eller iOS.

Et mer kostnadseffektivt driftsmiljø

Å slippe å ha en tykk klient som Windows-klienter er, skaper en enklere og mer kostnadseffektiv IT-drift ettersom du ikke lenger må bruke terminalserver-klienter som skal konfigureres og vedlikeholdes. Det gjør også at du slipper å ha forskjellige løsninger for ulike måter å bruke ERP- og CRM-systemet på. Du kan f.eks. bruke mer mobile klienter og likevel bruke en standard nettleser. Dette skaper både et mer kostnadseffektivt driftsmiljø og reduserer behovet for større tilpasninger for mobilitet og/eller andre typer klienter. Hvis en selger kan nå Dynamics 365 med sitt nettbrett, reduseres eksempelvis behovet av å gjøre spesielle mobiltilpassede klienter.

Gode muligheter for tilpasninger

Akkurat som i tidligere versjoner av AX kan en bruker selv gjøre noen tilpasninger av eksempelvis skjemaer, men det ser litt annerledes ut i 365 for Operations. Som bruker kan du høyreklikke på et felt og velge ”Tilpass” og deretter bytte navn på etiketten, velge å skjule feltet helt osv.

Brukergrensesnitt - tilpass

Ønsker du å gjøre mer overgripende tilpasninger i skjemaet, kan du også velge alternativet ”Persontilpass dette skjema”. Det gir mulighet for å flytte felt og å legge til nye. En annen nyhet er Workspaces som det ikke finnes noe tilsvarende av i tidligere versjoner av Dynamics AX. Det er designet for å utgjøre den naturlige startsiden for arbeid i Dynamics 365 for Operations, basert på en bestemt rolle eller samling av arbeidsoppgaver.

brukergrensesnitt - besrtillingsmottak og oppfølging

Workspaces tilbyr også massevis av forskjellige muligheter for brukertilpasninger, og en kan også skape helt egne workspaces som bruker. Anta at du er kundeansvarlig for en bestemt kunde (Birch Company i dette eksempelet) og derfor ønsker å holde øye med deres salgsordre. Fra skjemaet ”Salgsordre” kan du velge å legge et filter på kundenavn ”Birch” og dermed bare liste salgsordrer for Birch.

Dynamics365FO

Denne filtreringen ønsker du å få lagt ut på ditt workspace slik at du raskt både kan se hvor mange åpne salgsordrer som finnes for Birch, men også for å få en rask snarvei til skjemaet med filtreringen for Birch. En bruker kan enkelt legge til en filtrert oversikt til et workspace, enten som en ”Flis” eller som en ”Liste”. Han eller hun kan også gi sin flis et beskrivende navn, i dette tilfellet ”Birch – Levert men ikke fakturert”.

Kundefakturering

På denne måten kan hver enkelt bruker forenkle sin hverdag, samt gjøre informasjon synlig og mer tilgjengelig.

Se gjerne demo av løsningen Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations under.

Se innspilt demo

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Stefan Ramsøs, Solution Architect, iStone i den svenske iStone bloggen.

Abonner på bloggen!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

SQL query to Dynamics 365 online In this blog, we will dive into how we can use our local sql server managment studio (18.6 or later) to connect to common data service endpoints to query records. The connected SQL database is read-only but this will provide us with a lot of flexibility to visualize our data in SQL the way we want. This is the most demanding feature were missing in the past as we use it on-premises dynamics servers for report building and other scenarios. Well, note, this is a preview feature and not recommended for production environments just recently enabled in all Azure regions. You can read about this here.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down