<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

En av de mer fremtredende nyhetene i Dynamics 365 for Operations er at man har fjernet den tradisjonelle Windows-baserte brukerklienten og gått helt over til HTML5-baserte klienter. Det er flere fordeler med dette, men fremfor alt skaper det en betydelig større fleksibilitet gjennom å gi adgang til DYN365FO uansett om du bruker Windows, Android eller iOS.

Et mer kostnadseffektivt driftsmiljø

Å slippe å ha en tykk klient som Windows-klienter er, skaper en enklere og mer kostnadseffektiv IT-drift ettersom du ikke lenger må bruke terminalserver-klienter som skal konfigureres og vedlikeholdes. Det gjør også at du slipper å ha forskjellige løsninger for ulike måter å bruke ERP- og CRM-systemet på. Du kan f.eks. bruke mer mobile klienter og likevel bruke en standard nettleser. Dette skaper både et mer kostnadseffektivt driftsmiljø og reduserer behovet for større tilpasninger for mobilitet og/eller andre typer klienter. Hvis en selger kan nå Dynamics 365 med sitt nettbrett, reduseres eksempelvis behovet av å gjøre spesielle mobiltilpassede klienter.

Gode muligheter for tilpasninger

Akkurat som i tidligere versjoner av AX kan en bruker selv gjøre noen tilpasninger av eksempelvis skjemaer, men det ser litt annerledes ut i 365 for Operations. Som bruker kan du høyreklikke på et felt og velge ”Tilpass” og deretter bytte navn på etiketten, velge å skjule feltet helt osv.

Brukergrensesnitt - tilpass

Ønsker du å gjøre mer overgripende tilpasninger i skjemaet, kan du også velge alternativet ”Persontilpass dette skjema”. Det gir mulighet for å flytte felt og å legge til nye. En annen nyhet er Workspaces som det ikke finnes noe tilsvarende av i tidligere versjoner av Dynamics AX. Det er designet for å utgjøre den naturlige startsiden for arbeid i Dynamics 365 for Operations, basert på en bestemt rolle eller samling av arbeidsoppgaver.

brukergrensesnitt - besrtillingsmottak og oppfølging

Workspaces tilbyr også massevis av forskjellige muligheter for brukertilpasninger, og en kan også skape helt egne workspaces som bruker. Anta at du er kundeansvarlig for en bestemt kunde (Birch Company i dette eksempelet) og derfor ønsker å holde øye med deres salgsordre. Fra skjemaet ”Salgsordre” kan du velge å legge et filter på kundenavn ”Birch” og dermed bare liste salgsordrer for Birch.

Dynamics365FO

Denne filtreringen ønsker du å få lagt ut på ditt workspace slik at du raskt både kan se hvor mange åpne salgsordrer som finnes for Birch, men også for å få en rask snarvei til skjemaet med filtreringen for Birch. En bruker kan enkelt legge til en filtrert oversikt til et workspace, enten som en ”Flis” eller som en ”Liste”. Han eller hun kan også gi sin flis et beskrivende navn, i dette tilfellet ”Birch – Levert men ikke fakturert”.

Kundefakturering

På denne måten kan hver enkelt bruker forenkle sin hverdag, samt gjøre informasjon synlig og mer tilgjengelig.

Se gjerne demo av løsningen Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations under.

Se innspilt demo

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Stefan Ramsøs, Solution Architect, iStone i den svenske iStone bloggen.

Abonner på bloggen!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Alle Microsoft ERP-produkter støttes normalt i ca. 10 år fra utgivelsesdatoen. Den grunnleggende støtten («Mainstream Support») til AX 2009 og AX2012 utløper snart. Hvis du bruker en av disse versjonene kan det være et godt tidspunkt for å evaluere hva du skal gjøre med løsningen din fremover.
I tidligere versjoner av AX var det to klienter å velge blant; den ”fete” desktop-klienten eller den nettbaserte Enterprise Portal. EP, som var bygget på SharePoint, tilbød en begrenset oppsett av moduler for AX, først og fremst fokusert på såkalt self-service for eget personal, samt noe kunde- og leverandørinteraksjon. I Dynamics 365 for Operations skjer alt gjennom nettleseren. Dette innebærer selvfølgelig en veldig sterk fordel når det gjelder adgang fra forskjellige typer av klienter. Det er i prinsippet ingen forskjell på om du jobber fra en PC, telefon eller et nettbrett – grensesnittet er det samme og noen smarte funksjoner i klienten sikrer at riktig informasjon vises i hvert skjema.
I tidligere versjoner av AX var det vanskelig å gjennomføre god kostnadsstyring for lager, ettersom oppgavene var spredt i flere AX-moduler; Lager, Produksjonskontroll og Leverandørreskontro. I Dynamics 365 for Operations introduserer Microsoft derfor en helt ny modul som kalles Kostnadsanalyse (Cost Management). Dette workspace inneholder en seksjon der lagerverdi eller «varer i arbeid» presenteres for hver avsluttende regnskapsperiode.
Modifikasjon av ERP løsninger i skyen - hvordan håndteres dette med Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations?
Mange av oss som jobber med ERP har kanskje vært borte i begrepet «Postmodern ERP». Noen vet veldig godt hva dette innebærer, mens andre så vidt har hørt uttrykket. I dette innlegget vil jeg gi en kort introduksjon for hvordan jeg forstår dette begrepet og hvordan dette relaterer til Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition (D365) og ERP løsningen Microsoft Dynamics 365 Finance Operations (D365FO)
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down