<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I det forrige blogginnlegget skrev jeg en sjekkliste over hvilke forberedelser du må gjøre før du avslutter regnskapsåret. Nedenfor finner du del 2 av 3 i bloggserien «Forberedelser for årsskiftet i M3» - i den faktiske avsluttende perioden.

  1. Nattjobber - Kontroller at skedulerte nattjobber på transaksjoner har gått fint. Enkelte ganger er det nødvendig med ekstra kjøring for interne transaksjoner og på fakturatransaksjoner.
  2. Kalkyler - En siste kjøring av alle kalkyler må gjøres. Etter denne kjøringen kan du også oppdatere eventuelle endringer i kalkyleberegningene. Mange innkjøpsavtaler endres i begynnelsen av året. Lager skal vurderes ut ifra regnskapsprinsippene du jobber etter. Det er viktig at revaluering av lager ikke blir gjort før kalkyleberegningene er gjennomført.

  3. Valutaer - valutaer med boksluttkurs må oppdateres og deretter kan man gjøre en revaluering av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Reversering i hovedboken gjøres etter behov. Det finnes kanskje en hel del bilagsføringer som har skjedd gjennom året som skal avstemmes/bokføres tilbake? 

  4. Kontroller alt en siste gang - gjør en kontroll på journaler og bilag som en sjekk på om det finnes eventuelle feiljobber og ikke avsluttet jobber. Når kontrollene er fullført skal det ikke finnes transaksjoner som ikke er overført til hovedbok.

  5. Skriv avstemningslister - når alle bokføringer er gjennomført kan du starte med avstemningslister. Kundereskontro, leverandørreskontro, lager ikke fakturert, lagerlister etc. Etter dette arbeidet er gjort kan du begynne å stenge perioder i M3 og rapportering kan starte.

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Eva-Lotta Månsson på den svenske bloggsiden.

Guide om klargjøring til nytt år i M3

I regi av Infoteam har Eva-Lotta Månsson, Senior Business Consultant Finance hos Columbus laget en guide over rutinene du må gjøre rede for ved årsoppgjør og overgang til et nytt år med M3. Last ned guide fra i fjor under.

Lykke til med alle forberedelsene! Etter nyttår kommer den tredje og siste delen av bloggserien.Last ned guide om klargjøring til nytt år i M3

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Årsoppgjøret nærmer seg og en del forberedelser må til i M3. Vi har derfor laget en kort sjekkliste for deg over de viktigste sakene du bør tenke på før nytt regnskapsår starter.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down