<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I det forrige blogginnlegget skrev jeg en sjekkliste over hvilke forberedelser du må gjøre før du avslutter regnskapsåret. Nedenfor finner du del 2 av 3 i bloggserien «Forberedelser for årsskiftet i M3» - i den faktiske avsluttende perioden.

  1. Nattjobber - Kontroller at skedulerte nattjobber på transaksjoner har gått fint. Enkelte ganger er det nødvendig med ekstra kjøring for interne transaksjoner og på fakturatransaksjoner.
  2. Kalkyler - En siste kjøring av alle kalkyler må gjøres. Etter denne kjøringen kan du også oppdatere eventuelle endringer i kalkyleberegningene. Mange innkjøpsavtaler endres i begynnelsen av året. Lager skal vurderes ut ifra regnskapsprinsippene du jobber etter. Det er viktig at revaluering av lager ikke blir gjort før kalkyleberegningene er gjennomført.

  3. Valutaer - valutaer med boksluttkurs må oppdateres og deretter kan man gjøre en revaluering av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Reversering i hovedboken gjøres etter behov. Det finnes kanskje en hel del bilagsføringer som har skjedd gjennom året som skal avstemmes/bokføres tilbake? 

  4. Kontroller alt en siste gang - gjør en kontroll på journaler og bilag som en sjekk på om det finnes eventuelle feiljobber og ikke avsluttet jobber. Når kontrollene er fullført skal det ikke finnes transaksjoner som ikke er overført til hovedbok.

  5. Skriv avstemningslister - når alle bokføringer er gjennomført kan du starte med avstemningslister. Kundereskontro, leverandørreskontro, lager ikke fakturert, lagerlister etc. Etter dette arbeidet er gjort kan du begynne å stenge perioder i M3 og rapportering kan starte.

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Eva-Lotta Månsson på den svenske bloggsiden.

Guide om klargjøring til nytt år i M3

I regi av Infoteam har Eva-Lotta Månsson, Senior Business Consultant Finance hos Columbus laget en guide over rutinene du må gjøre rede for ved årsoppgjør og overgang til et nytt år med M3. Last ned guide fra i fjor under.

Lykke til med alle forberedelsene! Etter nyttår kommer den tredje og siste delen av bloggserien.Last ned guide om klargjøring til nytt år i M3

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Et enkelt tastatur på telefonen din er tilstrekkelig for å ringe og motta samtaler. Bruksverdien av mobil har imidlertid gått langt utover det som først var tiltenkt. I dag kan man ikke forestille seg en verden uten en smarttelefon koblet til internett. Hvis en enhet som en mobiltelefon har avansert så mye de siste to tiårene, kan du tenke deg hvor mye transformasjon som må ha skjedd i en ERP-programvare som virksomheter legger sin lit til hver eneste dag.
Elkem together with their strategic and operational IT-partner Columbus (former iStone), supports the daily operations in the ERP system Infor M3 and related applications in addition to continue implementation of M3 worldwide.
Årsoppgjøret nærmer seg og en del forberedelser må til i M3. Vi har derfor laget en kort sjekkliste for deg over de viktigste sakene du bør tenke på før nytt regnskapsår starter.
Når du har en fullstendig integrert CRM og ERP-løsning, vil hver avdeling i virksomheten finne det svært enkelt å samarbeide med én felles forretningsplattform. Slik kan man sikre at kundebasen er synkronisert og tilgjengelig ved fingertuppene samtidig som at integrerte prosesser fjerner mye dobbeltarbeid.  
ERP- og CRM-systemer har lenge blitt brukt som frittstående verktøy i forretningslandskapet frem til skiftet til skyen. Behovet for å integrere disse to systemene ses nå som en del av forretningsvekst og produktivitet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down