<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I det forrige blogginnlegget skrev jeg en sjekkliste over hvilke forberedelser du må gjøre før du avslutter regnskapsåret. Nedenfor finner du del 2 av 3 i bloggserien «Forberedelser for årsskiftet i M3» - i den faktiske avsluttende perioden.

  1. Nattjobber - Kontroller at skedulerte nattjobber på transaksjoner har gått fint. Enkelte ganger er det nødvendig med ekstra kjøring for interne transaksjoner og på fakturatransaksjoner.
  2. Kalkyler - En siste kjøring av alle kalkyler må gjøres. Etter denne kjøringen kan du også oppdatere eventuelle endringer i kalkyleberegningene. Mange innkjøpsavtaler endres i begynnelsen av året. Lager skal vurderes ut ifra regnskapsprinsippene du jobber etter. Det er viktig at revaluering av lager ikke blir gjort før kalkyleberegningene er gjennomført.

  3. Valutaer - valutaer med boksluttkurs må oppdateres og deretter kan man gjøre en revaluering av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Reversering i hovedboken gjøres etter behov. Det finnes kanskje en hel del bilagsføringer som har skjedd gjennom året som skal avstemmes/bokføres tilbake? 

  4. Kontroller alt en siste gang - gjør en kontroll på journaler og bilag som en sjekk på om det finnes eventuelle feiljobber og ikke avsluttet jobber. Når kontrollene er fullført skal det ikke finnes transaksjoner som ikke er overført til hovedbok.

  5. Skriv avstemningslister - når alle bokføringer er gjennomført kan du starte med avstemningslister. Kundereskontro, leverandørreskontro, lager ikke fakturert, lagerlister etc. Etter dette arbeidet er gjort kan du begynne å stenge perioder i M3 og rapportering kan starte.

Lykke til med alle forberedelsene! Etter nyttår kommer den tredje og siste delen av bloggserien.

En versjon av dette innlegget har opprinnelig blitt skrevet av Eva-Lotta Månsson på den svenske iStone bloggen.
Last ned guide om klargjøring til nytt år i M3

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Hva koster det? Spørsmålet dukker opp i hvert kundemøte jeg er i. Årsaken er enkel. Beslutningstakere har enten forankret et tall i organisasjonen og allerede fått allokert budsjettmidler, eller de er i ferd med å gå inn i en budsjettprosess og ønsker å ha et tall med seg inn.
Kjøp av fysiske varer på nett ble av Dibs forespeilet å utgjøre hele 34% av nordmenns totale forbruk i 2018. For en kort stund siden braste nyheten om at IKEA skrinlegger utbyggingen av flere varehus i Norge og selger tomtene for å satse på E-handel. Det samme annonserer eierne av Zara. Retail står overfor et teknologisk skifte som skaper nye krav til effektivisering og optimalisering. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte Internet of things (IoT) for å møte disse.
Digital transformasjon kan være skremmende for enhver organisasjon, men det er spesielt utfordrende på en global skala. Globale organisasjoner vil typisk standardisere forretningsprosesser i internasjonale operasjoner, men de trenger også fleksibiliteten til å betjene ulike typer kunder, ansatte, økonomi- og myndighetskrav.
Datteren din på fire har en iPad. Bestefar på åtti har en iPhone. Du kan styre lyset på en app, og du får pushvarsler når det er for mye CO2 i stuen. Mobilen kan du åpne med ansiktsgjenkjenning. Hit er vi kommet, teknologien har gitt oss små, verdifulle hjelpemidler som skal gjøre livet vårt enklere. Men hvordan påvirker dette virksomhetens utvikling og deres forretningssystemer? 
Syv ulike kostnader er avgjørende for hva det koster å velge skybasert ERP. I dette blogginnlegget kan du lese om hvorfor Total Cost of Ownership (TCO) i skyen er betydelig lavere enn for en «on-prem»-løsning.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down