<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Jeg hadde gleden av å delta på 'Designsprint' workshop med Jake Knapp i forbindelse med webdagene nå i oktober. En hektisk dag der en fem dagers prosess skulle gjennomgås på EN dag. Imponerende innsats fra Jake som klarte å holde en produktiv workshop med over 100 deltakere. Basert på dette skal jeg sammenfatte metoden Google designsprint og hvorfor dette er en god måte å jobbe på

Google designsprint er en effektiv metode for å prototype og teste et eller flere konsept før man går videre til utvikling. 

Arbeidsprosessen gjør at man kommer raskt i gang og slipper endeløse møter med lange diskusjoner. Her kartlegges mål og utfordringer, man skisserer et konsept, prototyper og tester i løpet av 5 arbeidsdager.

Metoden gir et godt grunnlag for forankring i organisasjonen, den krever involvering og deltakelse inn i beslutningsprosessen. Beslutningene i en designsprint gjøres basert på individuell avstemming slik at hver og en må se, lese og forstå forslaget før de gir sin 'stemme'. Når alle har tatt sine beslutninger går man videre med valgene som har fått flest stemmer/markeringer. Den som er utpekt som teamets beslutningstager har imidlertid det siste ordet når det gjelder valg av løsningen som tilslutt skal prototypes, men beslutningstaker har da et godt grunnlag.

 • Dag 1 - Kartlegging
  - Danne et felles fokus, langsiktig mål og et kortsiktig målbart mål defineres.
  - Kartlegg alle usikkerheter, utfordringer og spørsmål slik at det kommer på bordet, velg hvilke utfordringer man vil gå videre med. Tilkall fageksperter og skaff så mye innsikt som mulig.
  - Gruppen kommer frem til en forenklet kundereise med noen enkle steg frem mot det definerte målet.
  - Basert på kundereisen og de kartlagte utfordringene starter teamet og vri utfordringer til muligheter, 'Hvordan kan vi....?  
 • Dag 2 - Konsept  
  Hele teamet gjør research og finner gode eksempler og forslag de presenterer for gruppen, en ide gir grobunn for en ny. Deretter starter den motiverende prosessen med å skissere løsninger, alle produserer skisser og ulike varianter av sine konsept. Når dagen er omme har alle produsert hvert sitt enkle storyboard.
 • Dag 3 Beslutning
  Denne dagen starter med en 'utstilling'. Alle forslag henges på veggen og fasilitator går gjennom hver og en og noterer nøkkelord. Etter gjennomgangen stemmer alle på det forslaget de mener bygger opp under målet best, og eventuelt detaljer de liker. Beslutningstaker har det siste ordet og avgjør hva som skal gå videre til prototyping. Fasilitator tegner så opp et endelig storyboard.
 • Dag 4 Prototyping   
  Teamet har nå et veldig bra utgangspunkt og kan hive seg over jobben med å utvikle en prototype for testing.
 • Dag 5 Testing
  Prototypen testes på representanter fra den aktuelle målgruppen og testresultatene gjennomgås av teamet i etterkant. Teamet ser nå tydelig om løsningen bygger opp under målet de har satt eller om det må gjøres justeringer.

Hva kreves?

- En god fasilitator
- Et tverrfaglig team på max 7 personer der en må ha beslutningsmyndighet
- Tilgang på fageksperter
- Alle må holde av en uke og være tilgjengelig og tilstede
- Et rom som er egnet til workshop med whiteboard og veggplass.

Prosessen er både krevende og gøy, men best av alt, den gir raskt RESULTAT som kan TESTES!

Vi bistår gjerne med fasilitering eller hjelper dere i gang med egne designsprints og gir dere den verktøykassen dere trenger.Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

For å skape gode brukeropplevelser må man skape løsninger som er optimalisert for brukerne dine, som til slutt gir verdi for din organisasjon. Dessverre er mange organisasjoner fortsatt i det blinde når det gjelder implementering av UX i sitt arbeid med e-handel. Les hvorfor du bør prioritere arbeid med brukeropplevelse.
For å bli mer treffsikker i din kommunikasjon og forstå brukeres digitale adferd må man tilpasse innholdet etter det. Her er konkrete råd på hvordan din e-handel kan få økt merverdi ved å inkludere det i e-handelsstrategien.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down