<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Mange av oss som jobber med ERP har kanskje vært borte i begrepet «Postmodern ERP». Noen vet veldig godt hva dette innebærer, mens andre så vidt har hørt uttrykket. I dette innlegget vil jeg gi en kort introduksjon for hvordan jeg forstår dette begrepet og hvordan dette relaterer til Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition (D365) og ERP løsningen Microsoft Dynamics 365 Finance Operations (D365FO)

Postmodern ERP er et konsept som er innført av Gartner Group og kan kort oppsummeres som en strategi som fremmer dekonstruksjon av monolittiske ERP applikasjoner inn i løsninger bestående av mer eller mindre løst koblete applikasjoner og -komponenter.

Hele tankegangen er altså at ERP systemet «deles opp» i en løsning bestående av ett eller flere ERP systemer i kombinasjon med andre applikasjoner og komponenter. Integrasjonsrammeverk og bruk av «sky-applikasjoner» er viktige elementer i Postmodern ERP, da en av driverne bak denne tankegangen har vært observasjoner av organisasjoner som har byttet ut funksjoner i ERP systemet til fordel for å integrere inn «sky-»/ «saas-» applikasjoner. Målet er å oppnå en mer agil, fleksibelt og brukervennlig total løsning, hvor organisasjonen som bruker løsningen får økt kontroll over utviklingen over systemstøtten.

Postmodern ERP er ikke det samme som en «best-of-breed» strategi

Figuren under indikerer grovt hvordan Postmodern ERP forholder seg til den tradisjonelle ERP tankegangen og en såkalt «best-of-breed» strategi.

ERP-PostmodernERP-BestOfBreed.png

Figuren over viser at Postmoden ERP ligger på en måte mellom den «tradisjonelle» ERP strategien (hvor man søker å sette inn mest mulig funksjoner i ett system) og «Best-of-breed» strategien (hvor man søker å bruke separerte applikasjoner i henhold til kravene i hver funksjon).

Postmodern ERP åpner for at man gjerne kan bruke ett eller flere ERP systemer i deler av organisasjonen, mens man integrerer inn andre applikasjoner der dette er mest hensiktsmessig. Hvis behovet for integrasjon mellom funksjonene er stort, kan man vurdere å bruke en integrert ERP løsning, mens hvis det er behovet for informasjonsdeling mellom funksjonene er mindre, kan man løse systemstøtten med en annen applikasjon. Tanken er at på denne måten vil man kunne oppnå en løsning både som er integrert og fleksibelt. Samtidig som man bedrer brukervennligheten og gir bedriften større kontroll for utvikling- og drift av total-løsningen, enn hvis man bruker en løsning fra en leverandør og -systemutvikler.

Ett av de vanskeligste spørsmålene rundt Postmodern ERP er hvilke funksjoner man skal legge i ERP kjernen(e) og hva skal man legge ut i egne applikasjoner. Postmodern ERP beskriver i utgangspunktet at det er opp til hver enkel bedrift å finne sine løsninger etter de individuelle krav og situasjon.  Men Gartner og andre har gitt oss noen retningslinjer å holde tak i. Blant annet skilles det mellom:

  • Administrative ERP Applikasjoner (som Finans, Personal og indirekte innkjøp)
  • Operasjonelle ERP Applikasjoner (som Produksjon, Supply Chain Management og Ordrehåndtering).

Organisasjonen bør ha et bevisst forhold til disse applikasjonene, hvilke støttesystemer man trenger, og velge om delene skal legges i en og samme ERP-applikasjon eller skilles ut i andre komponenter.

Noen betraktninger rundt Postmodern ERP og D365FO

Når det gjelder D365FO kan det i første øyekast virke som at denne ERP-løsningen også hovedsakelig støtter tankegang om det monolittiske ERP-system hvor alle funksjoner kan finnes i ett system. Men tar vi et litt større blikk så markedsfører- og leverer Microsoft D365FO som en del naturlig av Microsoft Dynamics 365 (D365) og de øvrige forretningsapplikasjonene til Microsoft. Dette er illustrert i bildet under.

Microsoft Dynamics 365.png

Bildet over viser at D365FO (se boks «Finance & Operations» på bildet) primært ikke utvikles og leveres som et enkeltstående, monolittisk ERP system. Men som en del av et større nettverk av relaterte applikasjoner, funksjoner og plattformer innenfor Microsoft familien, som:

  • Øvrige applikasjoner i D365 porteføljen som Talent, Retail, Salg, Kundeservice, Feltservice, Prosjektstyring og Markedsføring
  • Office 365 for bruk av office applikasjonene som en integrert del av forretningsløsningen
  • Cortana Intelligence, Power BI og Azure IoT, som blant annet dekker verktøy for «Business Intelligence» og «Internet of Things»
  • PowerApps, Microsoft Flow og Common Data Service som blant annet kan brukes til å knytte applikasjoner sammen, lage nye «Apps», og muliggjøre samhandling fra mange ulike kilder
  • Microsoft AppSource hvor man kan finne tilleggsapplikasjoner fra partnere og andre Softwareutviklere

I tillegg bygges dette i store deler på Microsoft Azure som en felles nettskyplattform. Hvor man kan bygge egne apper, koble sammen data, integrere tredjepart forretningsapplikasjoner, med mer.

På denne måten kan man argumentere at det er ikke ERP systemet D365FO som relaterer mest til Postmodern ERP i Microsofts portefølje av løsninger. Men hele D365 og det omliggende systemlandskap som kan brukes som en plattform for å bygge en Postmodern ERP løsning. Dette viser seg at vi blant annet hvordan vi lager modifikasjoner i D365FO i dag; istedenfor å tilpasse standardkoden når vi finner gap i mellom brukerkrav og standardfunksjonalitet, søker vi gjerne løsninger utenfor den tradisjonelle ERP kjernen – dette har jeg skrevet litt om i et annet blogginnlegg.

Dette viser at Postmodern ERP er mer enn ERP-systemet, og de som skal implementere ERP løsninger basert på Postmodern tankegangen har på en mer kompleks oppgave enn tidligere. Det er ikke bare å kjøpe et enkeltstående system fra en systemleverandør, men et nettverk av applikasjoner som samhandler i varierende grad.

Men hva hvis jeg vil ha alt i ett system?

Eksisterende Dynamics AX brukere og andre som liker enkelheten med å ha alt i en løsning, levert av en leverandør, har ingenting å bekymre seg over. D365FO innehar all funksjonalitet som «gamle AX» har og mer til, og vil videreutvikles som det alltid har gjort. Løsningen kan implementeres og brukes uten å måtte bry seg kompliserende «tilleggs-sky-applikasjoner».  Man har snarere ett valg til når man legger ERP strategien; om man vil ha alt i en løsning, bruke separate applikasjoner, eller kombinere dette. Av disse tre er ofte en «alt-i-ett» ERP strategi det enkleste og beste valget.

iStone har lang erfaring med å levere ERP løsninger som følger «tradisjonelle tankeganger» så vel som komplekse «postmoderne» strategier. Vi kan bidra med erfaring og detaljkunnskap hvis du ønsker å gå veien mot en Postmodern ERP løsning, eller har en annen tilnærming til systemstøtten. 

Det siste innen Microsoft Dynamics 365. Abonner på nye innlegg her!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

SQL query to Dynamics 365 online In this blog, we will dive into how we can use our local sql server managment studio (18.6 or later) to connect to common data service endpoints to query records. The connected SQL database is read-only but this will provide us with a lot of flexibility to visualize our data in SQL the way we want. This is the most demanding feature were missing in the past as we use it on-premises dynamics servers for report building and other scenarios. Well, note, this is a preview feature and not recommended for production environments just recently enabled in all Azure regions. You can read about this here.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down