<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Nylig arrangerte Dagens Industri, Nordens største næringslivsavis, sin årlige "Livsmedel konferens". Toppledere fra myndigheter, handelsledd og produsentledd var tilstede for å drøfte utfordringer om muligheter for svensk næringsmiddelindustri. Et Hovedtema i år var hvordan Sverige kan videreutvikle en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsmiddelindustri.

Generaldirektør Stig Orustfjord i Livsmedelverket og Generaldirektør Leif Dennebergi Jordbruksverket orienterte om hvordan de samarbeider med næringen og politikere om en nasjonal markedsstrategi for den svenske næringsmiddelindustrien. Formålet med arbeidet er å definere hvordan næringsmiddelprodukter skal bli en like naturlig eksportvare for Sverige som Volvo og SKF.

Konsernsjef, Anders Svensson, i Ica orienterte om sin strategi for egne merkevarer og hvordan de tenker å bruke denne strategien til å sikre sin posisjon i markedet. Foredraget til Svensson ga også et godt bilde på hvilke krav som vil bli stilt til produsentleddet knyttet til leveringssikkerhet, priskonkurranse og sortimentsbredde. I fremtiden vil vi se at mer og mer av at ulike kundegrupper stiller ulike krav. Dokumentert opprinnelse, dokumentert produksjonsprosess (f.eks. økologisk), dokumentert næringsverdi (sunnhetsgrad), dokumentert allergenstatus og  dokumentert CO2 avtrykk blir mer og mer viktig for å kunne konkurrere i kvalitetssegmentet.

iStone er i full gang med å etablere iFood som defacto ERP standard også på det svenske markedet, og det var derfor det naturlig å delta på konferansen. Tilbakemeldinger fra årets topptunge Livsmedel konferanse, styrker oss i troen på at vår satsing på ERP løsninger som kombinerer fokus på Effektiv Logistikk og Trygg Mat, er vegen å gå også i det svenske markedet.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Det var i 1998 at BRC tok tak i de behovene som eksisterte i bransjen, utviklet og presenterte et matstandardprogram som het BRC Food Technical Standard på originalspråket.
I bransjen er vi i iStone kjent for vårt samarbeid med Norsk LastbærerPool (NLP). Det er vi som har laget løsningen som skal hjelpe norsk næringsmiddelindustri med å bli mer miljøvennlige og mer kostnadseffektive når dere flytter mat mellom ulike lokasjoner. Vi er også å være først ute med å hjelpe dere inn i en verden med RFID.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down