<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

For få dager siden fullførte jeg det internasjonale traineeprogrammet innenfor forretningsavdelingen M3 hos Columbus og det har vært 3 måneder med god kombinasjon av teori og praksis. Her er noen av mine erfaringer.

God kombinasjon av teori og praksis

Det hele startet med en 11-ukers opplæringsperiode i Linköping med en tildelt mentor hvor du får utvikle deg gjennom en god kombinasjon av teori og praksis ved å primært lære seg M3, et av verdens mest brukte ERP-systemer og deretter jobbe med systemet ute hos kunder sammen med en mentor.

Jeg fikk faktisk muligheten til å få praktisk tilnærming ved å være med på et prosjekt under trainee-perioden. Dette var for meg en utrolig fin måte å forstå arbeidshverdagen og utfordringene som følger.

Valg av spesialisering

Etter 11 uker i Linköping med introduksjon innenfor alle fagområder valgte jeg innkjøp og produksjon som mitt videre spesialfelt. I tillegg til at jeg jobber med Optiva, som er ett PLM-system og ikke ett ERP-system. 

I mitt tilfelle valgte jeg å fordype meg mot innkjøp og produksjon, noe som omfatter en stor del av helheten av et selskap der både produksjon, forsyning, lager og leverandør og kundeforhold spiller en viktig rolle. Andre forretningsområder å velge mellom var for eksempel finans, kundeordre eller logistikk.

Jeg valgte denne retningen i M3 fordi den utgjør en stor og viktig del av den hverdagslige prosessen for et selskap. Min observasjon er at det er en økende etterspørsel av kompetanse innen innkjøp og produksjon ved at dagens forbrukere stadig blir mer produktorientert.

Spesialisering er en viktig del av konsulentrollen, men likevel er forretningsforståelsen og sosiale ferdigheter viktige egenskaper. 

Godt samspill med hverandre

Den aller beste måten å booste din egen kunnskap om M3 er å følge og samhandle med kolleger og ikke bare mentor. Som nyansatt kan det være mye som ikke er helt klart eller lett å forstå, derfor er det viktig med en åpen dialog med mentor og andre kolleger for å få et godt samspill. Godt samspill mellom kolleger er virkelig tilfellet i Columbus!


Trainees M3 - 2018

Sertifisering

Det siste momentet i traineeperioden er en sertifisering i M3 som består av to forskjellige deler. Første del er en overordnet del som tester din grunnleggende kunnskap i M3, mens den andre delen er mer i dybden og fokusert på ditt spesifikke felt. I mitt tilfelle innkjøp og produksjon.

Med disse erfaringene og sertifisering i M3, samt et marked i stadig utvikling ser jeg helt klart en spennende tid i møte!

Connect med oss 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Et enkelt tastatur på telefonen din er tilstrekkelig for å ringe og motta samtaler. Bruksverdien av mobil har imidlertid gått langt utover det som først var tiltenkt. I dag kan man ikke forestille seg en verden uten en smarttelefon koblet til internett. Hvis en enhet som en mobiltelefon har avansert så mye de siste to tiårene, kan du tenke deg hvor mye transformasjon som må ha skjedd i en ERP-programvare som virksomheter legger sin lit til hver eneste dag.
I de to første blogginnleggene i bloggserien Forberedelser for årsavslutning med Infor M3 gis det tips om hva du må vurdere før og under årsregnskapet. Nedenfor finner du den tredje og siste delen av bloggserien som går gjennom punkter du bør gjennomføre etter selve avslutningsperioden. God lesing!
Nå har det gått syv måneder siden jeg startet som trainee i forretningsavdelingen M3 hos Columbus. Her er min reise fra trainee til prosjektledelse.
Implementere, vedlikeholde, oppdatere og deretter å leve med et ERP-system er en lang reise. Vi har utviklet kompletterende tjenester og verktøy som effektiviserer innføringen, så vel som forvaltningen – og i tillegg gjør reisen litt artigere. I Columbus fokuserer vi på forbedringsarbeid for virksomheten hos våre kunder, og med dette tar vi frem nytten av de positive deler som Infor M3s utvikling fører med seg.  Vi er klar over at våre kunder står overfor en kontinuerlig utvikling, og vi ser det som vår oppgave å gjøre reisen med M3 så effektiv og bra som mulig.
Vi har vært involvert i flere globale oppgraderinger av ERP-systemer. I dette innlegget listes det opp noen kritiske suksessfaktorer for at en global utrulling skal bli så smidig som mulig.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down