<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Alle Microsoft ERP-produkter støttes normalt i ca. 10 år fra utgivelsesdatoen. Den grunnleggende støtten («Mainstream Support») til AX 2009 og AX2012 utløper snart. Hvis du bruker en av disse versjonene kan det være et godt tidspunkt for å evaluere hva du skal gjøre med løsningen din fremover.

Disse sluttdatoene for den grunnleggende støtten må du få med deg:
  • Dynamics AX 2009 – 09/10/18 
  • Dynamics AX 2012 - 09/10/18
  • Dynamics AX 2012 R2 – 09/10/18
  •  
  • Dynamics AX 2012 R3 – 12/10/21

Disse datoene kan endre seg. Bruk gjerne søket i denne linken for å få siste informasjon om sluttdatoene.

Hva betyr det for deg som kunde på AX2009 eller AX2012?

Når den grunnleggende støtten går ut vil ikke Microsoft lenger endre- og forbedre funksjonaliteten til produktet, og det vil kun komme med «Hotfixer» av sikkerhetsmessig art. Dette betyr at hvis det for eksempel kommer skatteendringer og andre nye myndighetskrav, så vil ikke Microsoft komme med oppdateringer for å dekke dette. 

Etter at den grunnleggende støtten har gått ut, vil Microsoft gi utvidet støtte («Extended support») i en begrenset periode. Som nevnt vil Microsoft kun komme med nødvendige sikkerhetsoppdateringer i denne perioden, gitt at du ikke kjøper en utvidet supportavtale.

Etter at den utvidet støtten har gått ut, vil ikke Microsoft støtte ERP-løsningen din lengre.

Hvilke valg har du?

Kort sagt har man følgende valg når den grunnleggende støtten går ut:

  1. Ikke gjøre noe og håpe på det beste
  2. Inngå en utvidet supportavtale med Microsoft
  3. Oppgradere til Microsoft Dynamics 365 plattformen

Å håpe på det beste er en strategi som kan være bra i en lengre periode, men risikoen er stor. Hvis det for eksempel kommer nye myndighetskrav som krever funksjonalitetsendringer, må man selv utvikle- og/eller finne løsninger på det man trenger for å holde driften gående.

Ett alternativ er å inngå en «premier support avtale» med Microsoft, med en såkalt «Dynamics Extended Hotfix Support». En slik avtale gjør at man kan få «Hotfixer» fra Microsoft på nye myndighetskrav også etter at den grunnleggende støtten er gått ut. Ulempen er at dette er kostbart, og prisen vil øke for hvert år man har denne og for hver «hotfix» som implementeres. I tillegg er «Dynamics Extended Hotfix Support» kun tilgjengelig til den utvidete supporten på produktet går ut, samt at er det ingen garanti at det vil komme «hotfix’er» for alle krav myndighetene kommer med selv om man har inngått en slik avtale. Så for de aller fleste Dynamics kunder er det et lite aktuelt valg.

Det siste alternativet er å oppgradere til neste versjon; Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO). Oppgradering kan ofte være det beste alternativet da Microsoft nå kjører en kampanje fram til Okt 2019 som gjør det ekstra gunstig for eksisterende kunder å gjøre denne investeringen. Som du sikkert vet er D365FO en skybasert løsning. Denne blir oppdatert løpende fra Microsoft i henhold til «Modern Lifecycle Policy» konseptet, hvor man kan se fram til kontinuerlig oppdateringer for myndighetskrav og andre funksjonalitetsforbedringer gjennom et langt livsløp.

Er det vanskelig å forstå hva dette innebærer for deg? Ta gjerne kontakt, så tar vi en gjennomgang. Du kan også starte din skyreise med en migreringsevaluering av Microsoft AX til en skybasert Dynamics 365 Finance and Operations-løsning:
Registrer

Kontakt oss

Emner

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

SQL query to Dynamics 365 online In this blog, we will dive into how we can use our local sql server managment studio (18.6 or later) to connect to common data service endpoints to query records. The connected SQL database is read-only but this will provide us with a lot of flexibility to visualize our data in SQL the way we want. This is the most demanding feature were missing in the past as we use it on-premises dynamics servers for report building and other scenarios. Well, note, this is a preview feature and not recommended for production environments just recently enabled in all Azure regions. You can read about this here.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down