<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Alle Microsoft ERP-produkter støttes normalt i ca. 10 år fra utgivelsesdatoen. Den grunnleggende støtten («Mainstream Support») til AX 2009 og AX2012 utløper snart. Hvis du bruker en av disse versjonene kan det være et godt tidspunkt for å evaluere hva du skal gjøre med løsningen din fremover.

Disse sluttdatoene for den grunnleggende støtten må du få med deg:
  • Dynamics AX 2009 – 09/10/18 
  • Dynamics AX 2012 - 09/10/18
  • Dynamics AX 2012 R2 – 09/10/18
  • Dynamics AX 2012 R3 – 12/10/21

Disse datoene kan endre seg. Bruk gjerne søket i denne linken for å få siste informasjon om sluttdatoene.

Hva betyr det for deg som kunde på AX2009 eller AX2012?

Når den grunnleggende støtten går ut vil ikke Microsoft lenger endre- og forbedre funksjonaliteten til produktet, og det vil kun komme med «Hotfixer» av sikkerhetsmessig art. Dette betyr at hvis det for eksempel kommer skatteendringer og andre nye myndighetskrav, så vil ikke Microsoft komme med oppdateringer for å dekke dette. 

Etter at den grunnleggende støtten har gått ut, vil Microsoft gi utvidet støtte («Extended support») i en begrenset periode. Som nevnt vil Microsoft kun komme med nødvendige sikkerhetsoppdateringer i denne perioden, gitt at du ikke kjøper en utvidet supportavtale.

Etter at den utvidet støtten har gått ut, vil ikke Microsoft støtte ERP-løsningen din lengre.

Hvilke valg har du?

Kort sagt har man følgende valg når den grunnleggende støtten går ut:

  1. Ikke gjøre noe og håpe på det beste
  2. Inngå en utvidet supportavtale med Microsoft
  3. Oppgradere til Microsoft Dynamics 365 plattformen

Å håpe på det beste er en strategi som kan være bra i en lengre periode, men risikoen er stor. Hvis det for eksempel kommer nye myndighetskrav som krever funksjonalitetsendringer, må man selv utvikle- og/eller finne løsninger på det man trenger for å holde driften gående.

Ett alternativ er å inngå en «premier support avtale» med Microsoft, med en såkalt «Dynamics Extended Hotfix Support». En slik avtale gjør at man kan få «Hotfixer» fra Microsoft på nye myndighetskrav også etter at den grunnleggende støtten er gått ut. Ulempen er at dette er kostbart, og prisen vil øke for hvert år man har denne og for hver «hotfix» som implementeres. I tillegg er «Dynamics Extended Hotfix Support» kun tilgjengelig til den utvidete supporten på produktet går ut, samt at er det ingen garanti at det vil komme «hotfix’er» for alle krav myndighetene kommer med selv om man har inngått en slik avtale. Så for de aller fleste Dynamics kunder er det et lite aktuelt valg.

Det siste alternativet er å oppgradere til neste versjon; Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO). Oppgradering kan ofte være det beste alternativet da Microsoft nå kjører en kampanje fram til Okt 2019 som gjør det ekstra gunstig for eksisterende kunder å gjøre denne investeringen. Som du sikkert vet er D365FO en skybasert løsning. Denne blir oppdatert løpende fra Microsoft i henhold til «Modern Lifecycle Policy» konseptet, hvor man kan se fram til kontinuerlig oppdateringer for myndighetskrav og andre funksjonalitetsforbedringer gjennom et langt livsløp.

Er det vanskelig å forstå hva dette innebærer for deg? Ta gjerne kontakt, så tar vi en gjennomgang. Du kan også bli med på vårt webinar hvor vi gjennomgår hvordan en overgang til skybasert ERP vil se ut:
Meld deg på

Kontakt oss

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

I tidligere versjoner av AX var det to klienter å velge blant; den ”fete” desktop-klienten eller den nettbaserte Enterprise Portal. EP, som var bygget på SharePoint, tilbød en begrenset oppsett av moduler for AX, først og fremst fokusert på såkalt self-service for eget personal, samt noe kunde- og leverandørinteraksjon. I Dynamics 365 for Operations skjer alt gjennom nettleseren. Dette innebærer selvfølgelig en veldig sterk fordel når det gjelder adgang fra forskjellige typer av klienter. Det er i prinsippet ingen forskjell på om du jobber fra en PC, telefon eller et nettbrett – grensesnittet er det samme og noen smarte funksjoner i klienten sikrer at riktig informasjon vises i hvert skjema.
I tidligere versjoner av AX var det vanskelig å gjennomføre god kostnadsstyring for lager, ettersom oppgavene var spredt i flere AX-moduler; Lager, Produksjonskontroll og Leverandørreskontro. I Dynamics 365 for Operations introduserer Microsoft derfor en helt ny modul som kalles Kostnadsanalyse (Cost Management). Dette workspace inneholder en seksjon der lagerverdi eller «varer i arbeid» presenteres for hver avsluttende regnskapsperiode.
En av de mer fremtredende nyhetene i Dynamics 365 for Operations er at man har fjernet den tradisjonelle Windows-baserte brukerklienten og gått helt over til HTML5-baserte klienter. Det er flere fordeler med dette, men fremfor alt skaper det en betydelig større fleksibilitet gjennom å gi adgang til DYN365FO uansett om du bruker Windows, Android eller iOS.
Modifikasjon av ERP løsninger i skyen - hvordan håndteres dette med Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations?
Mange av oss som jobber med ERP har kanskje vært borte i begrepet «Postmodern ERP». Noen vet veldig godt hva dette innebærer, mens andre så vidt har hørt uttrykket. I dette innlegget vil jeg gi en kort introduksjon for hvordan jeg forstår dette begrepet og hvordan dette relaterer til Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition (D365) og ERP løsningen Microsoft Dynamics 365 Finance Operations (D365FO)
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down