<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Dagens virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen står overfor utfordringer som kostnadsoverskridelser, forsinkelser i prosjektet m.m som øker presset på lønnsomhet og marginer. Da blir det ekstra viktig å ha evnen til riktig prosjektstyring, ressursstyring og finansiell styring som gir organisasjonene mulighet til å operere effektivt.

Microsoft Dynamics 365 for bygg- og anleggsbransjen integrerer sammen nøkkelelementer i virksomheten som forretningsutvikling, kundereisen, prosjekt- og ressursforvaltning og finans & drift.

Nøkkelprosesser i D365 inneholder:

  1. Kundereisen: Fasilitere og styre kundens kjøpsprosess ved å visualisere tilvalgsprosessen.
  2. Support for prosjekt livssyklus: Administrere prosjektene ende-til-ende inkludert kunder, forretningsutvikling gjennom prosjektgjennomføring og garantiansvar. 
  3. Prosjekthåndtering: Administrere et bredt spekter av prosjektoppgaver som budsjettstyring, framdrift, flaskehalser, prosjektstans, ressursallokering og prosjektstatus.
  4. Ressurshåndtering: Gjør det mulig å maksimere effektiviteten gjennom ressursplanlegging, bemanning og sporing av produktivitet til ressursene.
  5. Finansstyring: Administrere virksomhetens økonomi gjennom en kraftig finansiell styring- og regnskapsplattform som støtter multi-valuta og er flerspråklig.
  6. Arbeidsflyt håndtering: Kjør nøkkelprosessene og effektiviseringsoperasjoner med en arbeidsflytmotor som gjør det mulig å godkjenne budsjettestimater, tidsregistrering, faktura, utlegg og mer.

Dynamics 365 integrerer godt med andre Microsoft-teknologier som Office 365, SharePoint, PowerBI, Azure og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere effektiviteten og produktiviteten til de ansatte og reduserer dermed driftskostnader for IT.-avdelingen.

For å lære mer om fordelene med skybasert ERP-løsningen Microsoft Dynamics 365 tilpasset for bygg- og anleggsbransjen, last ned guiden under.

tilpasset ERP for bygg- og anleggsbransjen-MS365-F&O

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

En gammel AX løsning har en rekke begrensninger for morgendagens digitalisering. Her er en liste med fem av de største problemene.
Kjøp av fysiske varer på nett ble av Dibs forespeilet å utgjøre hele 34% av nordmenns totale forbruk i 2018. For en kort stund siden braste nyheten om at IKEA skrinlegger utbyggingen av flere varehus i Norge og selger tomtene for å satse på E-handel. Det samme annonserer eierne av Zara. Retail står overfor et teknologisk skifte som skaper nye krav til effektivisering og optimalisering. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte Internet of things (IoT) for å møte disse.
Digital transformasjon kan være skremmende for enhver organisasjon, men det er spesielt utfordrende på en global skala. Globale organisasjoner vil typisk standardisere forretningsprosesser i internasjonale operasjoner, men de trenger også fleksibiliteten til å betjene ulike typer kunder, ansatte, økonomi- og myndighetskrav.
Datteren din på fire har en iPad. Bestefar på åtti har en iPhone. Du kan styre lyset på en app, og du får pushvarsler når det er for mye CO2 i stuen. Mobilen kan du åpne med ansiktsgjenkjenning. Hit er vi kommet, teknologien har gitt oss små, verdifulle hjelpemidler som skal gjøre livet vårt enklere. Men hvordan påvirker dette virksomhetens utvikling og deres forretningssystemer?