<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Dagens virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen står overfor utfordringer som kostnadsoverskridelser, forsinkelser i prosjektet m.m som øker presset på lønnsomhet og marginer. Da blir det ekstra viktig å ha evnen til riktig prosjektstyring, ressursstyring og finansiell styring som gir organisasjonene mulighet til å operere effektivt.

Microsoft Dynamics 365 for bygg- og anleggsbransjen integrerer sammen nøkkelelementer i virksomheten som forretningsutvikling, kundereisen, prosjekt- og ressursforvaltning og finans & drift.

Nøkkelprosesser i D365 inneholder:

  1. Kundereisen: Fasilitere og styre kundens kjøpsprosess ved å visualisere tilvalgsprosessen.
  2. Support for prosjekt livssyklus: Administrere prosjektene ende-til-ende inkludert kunder, forretningsutvikling gjennom prosjektgjennomføring og garantiansvar. 
  3. Prosjekthåndtering: Administrere et bredt spekter av prosjektoppgaver som budsjettstyring, framdrift, flaskehalser, prosjektstans, ressursallokering og prosjektstatus.
  4. Ressurshåndtering: Gjør det mulig å maksimere effektiviteten gjennom ressursplanlegging, bemanning og sporing av produktivitet til ressursene.
  5. Finansstyring: Administrere virksomhetens økonomi gjennom en kraftig finansiell styring- og regnskapsplattform som støtter multi-valuta og er flerspråklig.
  6. Arbeidsflyt håndtering: Kjør nøkkelprosessene og effektiviseringsoperasjoner med en arbeidsflytmotor som gjør det mulig å godkjenne budsjettestimater, tidsregistrering, faktura, utlegg og mer.

Dynamics 365 integrerer godt med andre Microsoft-teknologier som Office 365, SharePoint, PowerBI, Azure og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere effektiviteten og produktiviteten til de ansatte og reduserer dermed driftskostnader for IT.-avdelingen.

For å lære mer om fordelene med skybasert ERP-løsningen Microsoft Dynamics 365 tilpasset for bygg- og anleggsbransjen, last ned guiden under.

tilpasset ERP for bygg- og anleggsbransjen-MS365-F&O

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Produksjon og lagerhold er tett sammenvevd. Dårlig lagerstyring går utover både produksjon og økonomi. Her kan du lese om de syv største utfordringene innen lagerstyring. Har du full kontroll?
Det er en krevende prosess å flytte ERP-systemet til skyen, men den behøver ikke å være smertefull og føre til søvnløse netter. Columbus har omfattende erfaring med skybasert Dynamics 365. Her får du en oversikt over våre tre faser for å gjennomføre et best mulig prosjekt.
– Flere undersøkelser viser at svært mange ikke får så mye ut av forretningssystemet sitt som de ønsker. Men med de nyeste løsningene og gode rådgivere får du tilgang på et arsenal av muligheter til å øke informasjonen om virksomheten og markedets behov, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.
En gammel AX løsning har en rekke begrensninger for morgendagens digitalisering. Her er en liste med fem av de største problemene.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down