<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Dagens virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen står overfor utfordringer som kostnadsoverskridelser, forsinkelser i prosjektet m.m som øker presset på lønnsomhet og marginer. Da blir det ekstra viktig å ha evnen til riktig prosjektstyring, ressursstyring og finansiell styring som gir organisasjonene mulighet til å operere effektivt.

Microsoft Dynamics 365 for bygg- og anleggsbransjen integrerer sammen nøkkelelementer i virksomheten som forretningsutvikling, kundereisen, prosjekt- og ressursforvaltning og finans & drift.

Nøkkelprosesser i D365 inneholder:

  1. Kundereisen: Fasilitere og styre kundens kjøpsprosess ved å visualisere tilvalgsprosessen.
  2. Support for prosjekt livssyklus: Administrere prosjektene ende-til-ende inkludert kunder, forretningsutvikling gjennom prosjektgjennomføring og garantiansvar. 
  3. Prosjekthåndtering: Administrere et bredt spekter av prosjektoppgaver som budsjettstyring, framdrift, flaskehalser, prosjektstans, ressursallokering og prosjektstatus.
  4. Ressurshåndtering: Gjør det mulig å maksimere effektiviteten gjennom ressursplanlegging, bemanning og sporing av produktivitet til ressursene.
  5. Finansstyring: Administrere virksomhetens økonomi gjennom en kraftig finansiell styring- og regnskapsplattform som støtter multi-valuta og er flerspråklig.
  6. Arbeidsflyt håndtering: Kjør nøkkelprosessene og effektiviseringsoperasjoner med en arbeidsflytmotor som gjør det mulig å godkjenne budsjettestimater, tidsregistrering, faktura, utlegg og mer.

Dynamics 365 integrerer godt med andre Microsoft-teknologier som Office 365, SharePoint, PowerBI, Azure og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere effektiviteten og produktiviteten til de ansatte og reduserer dermed driftskostnader for IT.-avdelingen.

For å lære mer om fordelene med skybasert ERP-løsningen Microsoft Dynamics 365 tilpasset for bygg- og anleggsbransjen, last ned guiden under.

tilpasset ERP for bygg- og anleggsbransjen-MS365-F&O

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

For å drive en lønnsom og effektiv virksomhet samt holde kundene fornøyde i bygg- og anleggsbransjen er det viktig å ha kontroll på prosjektgjennomføring, nøyaktighet og tidseffektivitet. Den rette teknologien kan hjelpe deg med å sikre at prosjekter blir levert til rett tid, innenfor budsjetter, og overgår kundens forventninger.
I Norge er det et sterkt driv for digitalisering, men bygg- og anleggsbransjen henger litt etter og her er det store behov for mer og raskere tilpasning av ny teknologi. Ifølge en rapport fra BCG (Boston Consulting Group) vil virkningen av digital teknologi i bygg- og anleggsindustrien redusere prosjektets livssykluskostnad med 20% og dermed forbedre ferdigstillelsestid, kvalitet og sikkerhet.
Bygg- og anleggsbransjen er under konstant press for å forbedre ytelsen og øke produktiviteten. Det er flere folk som er involvert i prosjektene som eiere, de utøvende partene og brukerne. I tillegg er det eksterne interessenter, inkludert regulerende myndigheter og markedsaktører.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down