<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Når det gjelder den delen av vareflyten som dreier seg om mottak av frysevarer, vil jeg med utgangspunkt i én detalj, ett eneste trinn, forsøke å vise at det er mulig å gjøre store forandringer. Mitt mål er å gi deg flere muligheter og å underlette arbeidet for deg som står midt i vareflyten i næringsmiddelbransjen.

Riktig temperatur under lagring og transport

Det skal jo smake godt, og da er det viktig for forbrukeren at alle næringsmidler håndteres på riktig måte hele veien frem til bordet. Dette medfører krav til alle involverte i vareflyten, for å sikre fornøyde kunder og for å holde kostnadene nede. Det stilles spesielle krav til håndtering av frysevarer, siden man kan risikere at varen blir for varm – under transport, ved omlasting eller under lagring.

I fjor ble «Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat» revidert i Sverige. I retningslinjene er målet (is-)krystallklart, og det er å sørge for at temperaturen er på riktig side av grensen hele veien. Det fremgår tydelig hva som skal kontrolleres, når det skal skje, hvem som er ansvarlig og hvor lenge dokumentene skal lagres.

Et utvalg av krav

  • Kontroll av produkttemperatur skal inngå som en instruks i foretakets egenkontroll-program
  • Den første temperaturkontrollen av leveransen skal gjøres umiddelbart i forbindelse med lossing, for å gi en rask indikasjon
  • Dokumentasjon av måleresultater skal lagres og være tilgjengelig ved forespørsel i minst 12 måneder
  • Den som mottar og håndterer varene er ved lossing ansvarlig for kontroll av at produkttemperaturen er i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaler

Hva er en bra løsning? 

Hva er så en god løsning, som på en smidig måte lever opp til kravene og gir dine medarbeidere gode forutsetninger til å velge riktig?

Les også:Batch-håndtering i næringsmiddelbransjenOdd Jøran Sagegg

Fra et forretningssystemperspektiv er det en utfordring å styre brukerne før selve innrapporteringen i systemet. Om temperaturen er feil, må dette håndteres før vi får en lagertransaksjon i forretningssystemet. Dette er et argument for at styringen av kontroll og arkivering av måleverdier bør skje i et annet system. Men velger du det, får du med en gang et nytt problem. Det blir vanskeligere for brukeren å enkelt «se» historikken til en batch og i vårt spesifikke tilfelle – temperaturen ved ankomst.

For den som jobber på lageret tror jeg på en og samme løsning, hvor du først registrerer målte temperaturer per batch, og siden enkelt går over til ankomstrapportering osv. Denne «eneste» løsningen bør være mobil og integrert med forretningssystemet. Da blir det mulig med god oppfølging, slik at temperaturmålingene skjer etter reglene, og man får en enkel tilgang til historikken. Da er du tilbake til utgangspunktet, og det er at DERSOM temperaturen er for høy, skal du kun registrere det som et kvalitativt anliggende og ikke gjøre en lagertransaksjon i forretningssystemet.

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Klas Åström, AX Process Solution Manager iStone i den svenske iStone bloggen.

Det siste innen Microsoft Dynamics 365. Abonner på nye innlegg her!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Med økende krav om sporbarhet innen næringsmiddelbransjen, blir det enda viktigere for deg å ha god kontroll på hver eneste batch. Utover selve sporbarheten trenger du også å «vite» mer om hver batch og kunne håndtere «statusen» for hver batch. Med forretningssystemløsninger som gjør deg både mer mobil og digitalisert, kommer informasjonen til å bli lettere å fange opp og komme til.
Nylig arrangerte Dagens Industri, Nordens største næringslivsavis, sin årlige "Livsmedel konferens". Toppledere fra myndigheter, handelsledd og produsentledd var tilstede for å drøfte utfordringer om muligheter for svensk næringsmiddelindustri. Et Hovedtema i år var hvordan Sverige kan videreutvikle en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsmiddelindustri.
Det var i 1998 at BRC tok tak i de behovene som eksisterte i bransjen, utviklet og presenterte et matstandardprogram som het BRC Food Technical Standard på originalspråket.
I bransjen er vi i iStone kjent for vårt samarbeid med Norsk LastbærerPool (NLP). Det er vi som har laget løsningen som skal hjelpe norsk næringsmiddelindustri med å bli mer miljøvennlige og mer kostnadseffektive når dere flytter mat mellom ulike lokasjoner. Vi er også å være først ute med å hjelpe dere inn i en verden med RFID.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down