<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Når det gjelder den delen av vareflyten som dreier seg om mottak av frysevarer, vil jeg med utgangspunkt i én detalj, ett eneste trinn, forsøke å vise at det er mulig å gjøre store forandringer. Mitt mål er å gi deg flere muligheter og å underlette arbeidet for deg som står midt i vareflyten i næringsmiddelbransjen.

Riktig temperatur under lagring og transport

Det skal jo smake godt, og da er det viktig for forbrukeren at alle næringsmidler håndteres på riktig måte hele veien frem til bordet. Dette medfører krav til alle involverte i vareflyten, for å sikre fornøyde kunder og for å holde kostnadene nede. Det stilles spesielle krav til håndtering av frysevarer, siden man kan risikere at varen blir for varm – under transport, ved omlasting eller under lagring.

I fjor ble «Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat» revidert i Sverige. I retningslinjene er målet (is-)krystallklart, og det er å sørge for at temperaturen er på riktig side av grensen hele veien. Det fremgår tydelig hva som skal kontrolleres, når det skal skje, hvem som er ansvarlig og hvor lenge dokumentene skal lagres.

Et utvalg av krav

  • Kontroll av produkttemperatur skal inngå som en instruks i foretakets egenkontroll-program
  • Den første temperaturkontrollen av leveransen skal gjøres umiddelbart i forbindelse med lossing, for å gi en rask indikasjon
  • Dokumentasjon av måleresultater skal lagres og være tilgjengelig ved forespørsel i minst 12 måneder
  • Den som mottar og håndterer varene er ved lossing ansvarlig for kontroll av at produkttemperaturen er i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaler

Hva er en bra løsning? 

Hva er så en god løsning, som på en smidig måte lever opp til kravene og gir dine medarbeidere gode forutsetninger til å velge riktig?

Les også:Batch-håndtering i næringsmiddelbransjenOdd Jøran Sagegg

Fra et forretningssystemperspektiv er det en utfordring å styre brukerne før selve innrapporteringen i systemet. Om temperaturen er feil, må dette håndteres før vi får en lagertransaksjon i forretningssystemet. Dette er et argument for at styringen av kontroll og arkivering av måleverdier bør skje i et annet system. Men velger du det, får du med en gang et nytt problem. Det blir vanskeligere for brukeren å enkelt «se» historikken til en batch og i vårt spesifikke tilfelle – temperaturen ved ankomst.

For den som jobber på lageret tror jeg på en og samme løsning, hvor du først registrerer målte temperaturer per batch, og siden enkelt går over til ankomstrapportering osv. Denne «eneste» løsningen bør være mobil og integrert med forretningssystemet. Da blir det mulig med god oppfølging, slik at temperaturmålingene skjer etter reglene, og man får en enkel tilgang til historikken. Da er du tilbake til utgangspunktet, og det er at DERSOM temperaturen er for høy, skal du kun registrere det som et kvalitativt anliggende og ikke gjøre en lagertransaksjon i forretningssystemet.

En versjon av dette innlegget ble opprinnelig skrevet av Klas Åström, AX Process Solution Manager iStone i den svenske iStone bloggen.

Det siste innen Microsoft Dynamics 365. Abonner på nye innlegg her!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Food for Thought, en global industri-rapport, har undersøkt hva som utfordrer virksomheter i næringsmiddelindustrien aller mest i deres hverdag. Rapporten koker ned til en liste over fem soleklare utfordringer som er spesielt betydningsfulle for matprodusentenes posisjon i markedet.
Næringsmiddelindustrien står ofte overfor betydelige utfordringer, blant annet strenge reguleringer fra regjeringen, et komplisert produksjonsmiljø og utstyr som kan være vanskelig å vedlikeholde. Eventuell nedetid på utstyret kan resultere i produksjonsstap og kan også påvirke matkvaliteten i verdikjeden som også påvirker merkevaren.
Teknologisk Matforum arrangerte Næringsmiddeldagene 2019 på Clarion Hotel Energy i Stavanger fra 23. til 25. januar. Sammen med over 200 bransjefolk, deltok jeg på arrangementet. Her er mine take-aways fra det store matmøtet.
De kontinuerlige forandringene i næringsmiddelindustrien krever en observant organisasjon som har evnen til å reagere raskt og smidig. Konkurransen i markedet er hard, og det er de virksomhetene som behersker forandringene best som overlever og gjør suksess. Her er seks områder vi mener bør være med i dine krav til et nytt forretningssystem.
Den store påvirkningen fra næringsmiddelindustrien på klimaet betyr at det sannsynligvis vil stilles økte krav på merking og rapportering av produktets klimavtrykk. Vi gjør rede for hvordan du håndterer dette i forretningssystemet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down