<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Den nye loven og forskriften vil stille høye krav til kassesystemet. Her er en oversikt over de største endringene.

Lov om krav til kassasystem, som ble kunngjort 19. juni 2015, har nå fått sin forskrift som ble kunngjort 21.12.2015. Loven og herunder forskriften er gjeldende fra 1. januar 2017.

Loven har som hovedformål "å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter"
(Kilde: http://www.skatteetaten.no/kassasystem)

Hovedinnholdet i forskriften er at det stilles krav til at alle leverandører av kassasystem må kunne dokumentere at systemet støtter ny lov og forskrift og skal registrere en erklæring hos Skatteetaten. Dette har frist til 1. januar 2017. Nye salg etter denne dato kan kun foregå på versjoner som er produkterklært. For brukere av kassasystemet så er frist satt til 1. januar 2019. Etter den datoen kan kun kassasystem som er produkterklært hos Skatteetaten benyttes.

Her er noen av kravene som stilles:

  • Krav til systemskildring (dokumentasjon) på funksjonalitet, derunder sporing av transaksjoner. Der er også utvidede krav til dokumentasjon av tilpasninger.
  • Krav til integrert kasseskuff (med få unntak)
  • Krav til kvitteringsskriver og krav til utskrift (ikke valgfritt)
  • Krav til elektronisk journal
  • Krav til rapportering (X- og Z-rapport)
  • Krav til opplysninger på kassekvittering herunder retur- og proformakvittering samt utleveringskvittering.

Kort fortalt ligger da ansvaret hos produsenten av kassasystemet først og fremst. Denne må tilby en løsning som dekker alle krav til funksjonalitet, samt begrensninger av disse, før systemet kan selges på det norske markedet. Videre er alle bokføringspliktige som skal benytte et kassasystem priktige å kun benytte et system som er produkterklært hos Skatteetaten.

Ta kontakt med iStone og undertegnede for å diskutere hvordan dere best kan møte de nye kravene.

Les også: Pass på POS – 5 krav til en moderne kasse

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down