<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Uten mat og drikke duger helten ikke fikk man høre i barndommen hvis man ikke spiste opp maten. Den lange turen matvarene ofte hadde tatt før den havnet på tallerkenen tenkte vi ikke så mye på. Men akkurat dét er det stadig flere som tenker mer og mer på. Veien fra havet, båsen og jordet til kjøkkenbordet er mer mangslungen og spennende enn noen gang, og hvordan mat beveger seg blir stadig viktigere. Et nytt motto for matforflytning slik den etter hvert vil bli kunne kanskje være: Uten plast og brikke duger maten ikke.

Metoden vi snakker om er en RFID-brikke med sensorer, et lite teknisk vidunder bestående av plast, chip og antenne. Denne radiobrikken støpes inn i lastbæreren som frakter maten, og på denne måten vet man til enhver tid hvor maten befinner seg. Hele veien fra råvare til ferdig produkt og helt frem til lagring kan kontrolleres. Sensorer for bl.a. temperatur, trykk og bevegelse gjør at man kan registrere alt det maten har måttet igjennom på sin vei gjennom systemet.

Tre hovedpunkter er viktigste når det gjelder effektivisering av verdikjeden gjennom smart bruk av RFID-brikker:

  • Matvaresikkerheten
    Den blir bedre, fordi denne teknologien gjør det mulig å utvikle nye gode løsninger når det gjelder behandling av matvarer i bevegelse.

  • Koordineringen
    Teknologien gir bedre logistikk for kjedene, noe som betyr penger spart. Kunnskapen om matforflytning gjør det også enklere for de som lager emballasje.

  • Miljøet
    Teknologien viser oss hvordan matvarenes gang påvirker miljøet, noe om forbruket av emballasje og den totale miljøbelastningen. Utfordringen er å utnytte denne teknologien til å bedre miljøet. Plastkassene kvernes når de er nedslitt og går inn i komposittproduksjon, men målet må være å forbedre prosessen ytterligere når det gjelder miljøfaktoren.

RFID er morgendagens teknologi, men fortsatt må noen utfordringer løses før teknologien er implementert i hele verdikjeden. I fremtiden vil hvert eneste produkt merkes, hver flaske, hver pose, hver eske. Det er bare t spørsmål om tid før teknologien og økonomien er moden for dette.

Det er uansett nødvendig å se på helhetlige løsninger for hele verdikjeden når det gjelder e-sporing og RFID, og ikke bare for den enkelte bedrift. Det er viktig at ikke de ulike aktørene sitter på hver sin tue, men at kommunikasjon mellom de involverte fungerer og at informasjonen deles. Det er da man får de virkelig gode løsningene. Som leverandør av informasjons- og varelogistikksystem til Norsk LastbærerPool, samt leverandør av iFood til Norsk og internasjonal næringsmiddelindustri bidrar vi i iStone til at noen brikker er på plass. Lær mer om iFood her.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down