<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Om du er i vurderingsfasen om en overgang til skybasert ERP, er du ikke alene om det. Det kan nemlig gi de fleste virksomheter betydelige fordeler i form av bedre stabilitet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Du vil også møte på utfordrende risikoer, men med god implementeringsprosess skal det være mulig å realisere gevinstene. Vi gir noen tips til deg som vurderer å gå opp i skyen.

Fordelen med å flytte ERP-løsningen til skyen vil primært gi prosessforbedringer ved at man endrer og effektiviserer måten å jobbe på. Det åpner opp for en ny dimensjon av fleksibilitet og tilgjengelighet: alltid tilgjengelig og oppdatert, hvor som helst og når som helst. Vi oppsummerer det hele med 5 tips:

1. Grundig forarbeid før valg av løsning

Bruk tilstrekkelig tid og ressurser på anskaffelsesprosessen, gjør en grundig planlegging, beskriv ønskede krav, utarbeid et tydelig design og vurder flere leverandører før endelig beslutning tas. 

2. Implementering med riktig fokus og forankring

For at en implementering skal bli vellykket står det ofte en god implementeringsplan bak. Planen må bestå av formålet med systemet og den må være forankret på riktig nivå. Dessuten må virksomheten sørge for at systemet utvikler seg i takt med organisasjonen.

3. Opplæring av de ansatte

Ved overstått impementering av skybasert ERP gjenstår det en viktig del i prosessen for at prosjektet skal bli akseptert, nemlig å at dine ansatte må være forberedt på overgangen, både på det nye systemet og på de nye arbeidsmåtene. Dette kan oppnås med et opplæringsprogram som poengterer kritisk gap mellom ferdigheter og læring. For å utvikle et effektivt opplæringsprogram må du vurdere kunnskapsbehov og opplæringsbehov grundig i virksomheten.

4. Husk krav til oppbevaring av regnskapsinformasjon

For å etterleve den norske bokføringsloven, plikter norske virksomheter å oppbevare regnskapsinformasjon i et av de fire nordiske landene. De færreste av de utenlandske systemene kan tilby lagring av data i Norden. Loven gir unntak for lagring i Norden for norske virksomheter som har størstedelen av sin virksomhet i utlandet, samt for norske enheter eid av utenlandske konsern. For disse må man gjennom en nokså omfattende søknads- og meldingsprosess til norske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter uttalte for øvrig i 2014 at man ikke så noe umiddelbar grunnlag for å endre på disse reglene.

5. Stor nytte ved bruk av moderne ERP-løsninger

Vår erfaring er at mange virksomheter vil ha stor nytte av å oppdatere til mer moderne ERP-løsninger. Undersøkelser viser at de virksomhetene som har nyere versjoner av ERP-systemer med programvare som støtter kritiske forretningsprosesser (som regel cloud-baserte løsninger) også er de som rapporterer raskest med minst feil. Dessuten gir det fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon.

Få en forståelse rundt hvorfor du bør vurdere en overgang til skyen med komplett oversikt over de ulike versjonene av Infor M3.

Last ned faktaark

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Kjøp av fysiske varer på nett ble av Dibs forespeilet å utgjøre hele 34% av nordmenns totale forbruk i 2018. For en kort stund siden braste nyheten om at IKEA skrinlegger utbyggingen av flere varehus i Norge og selger tomtene for å satse på E-handel. Det samme annonserer eierne av Zara. Retail står overfor et teknologisk skifte som skaper nye krav til effektivisering og optimalisering. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte Internet of things (IoT) for å møte disse.
Digital transformasjon kan være skremmende for enhver organisasjon, men det er spesielt utfordrende på en global skala. Globale organisasjoner vil typisk standardisere forretningsprosesser i internasjonale operasjoner, men de trenger også fleksibiliteten til å betjene ulike typer kunder, ansatte, økonomi- og myndighetskrav.
Datteren din på fire har en iPad. Bestefar på åtti har en iPhone. Du kan styre lyset på en app, og du får pushvarsler når det er for mye CO2 i stuen. Mobilen kan du åpne med ansiktsgjenkjenning. Hit er vi kommet, teknologien har gitt oss små, verdifulle hjelpemidler som skal gjøre livet vårt enklere. Men hvordan påvirker dette virksomhetens utvikling og deres forretningssystemer? 
Syv ulike kostnader er avgjørende for hva det koster å velge skybasert ERP. I dette blogginnlegget kan du lese om hvorfor Total Cost of Ownership (TCO) i skyen er betydelig lavere enn for en «on-prem»-løsning.
Næringsmiddelindustrien står ofte overfor betydelige utfordringer, blant annet strenge reguleringer fra regjeringen, et komplisert produksjonsmiljø og utstyr som kan være vanskelig å vedlikeholde. Eventuell nedetid på utstyret kan resultere i produksjonsstap og kan også påvirke matkvaliteten i verdikjeden som også påvirker merkevaren.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down