<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Om du er i vurderingsfasen om en overgang til skybasert ERP, er du ikke alene om det. Det kan nemlig gi de fleste virksomheter betydelige fordeler i form av bedre stabilitet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Du vil også møte på utfordrende risikoer, men med god implementeringsprosess skal det være mulig å realisere gevinstene. Vi gir noen tips til deg som vurderer å gå opp i skyen.

Fordelen med å flytte ERP-løsningen til skyen vil primært gi prosessforbedringer ved at man endrer og effektiviserer måten å jobbe på. Det åpner opp for en ny dimensjon av fleksibilitet og tilgjengelighet: alltid tilgjengelig og oppdatert, hvor som helst og når som helst. Vi oppsummerer det hele med 5 tips:

1. Grundig forarbeid før valg av løsning

Bruk tilstrekkelig tid og ressurser på anskaffelsesprosessen, gjør en grundig planlegging, beskriv ønskede krav, utarbeid et tydelig design og vurder flere leverandører før endelig beslutning tas. 

2. Implementering med riktig fokus og forankring

For at en implementering skal bli vellykket står det ofte en god implementeringsplan bak. Planen må bestå av formålet med systemet og den må være forankret på riktig nivå. Dessuten må virksomheten sørge for at systemet utvikler seg i takt med organisasjonen.

3. Opplæring av de ansatte

Ved overstått impementering av skybasert ERP gjenstår det en viktig del i prosessen for at prosjektet skal bli akseptert, nemlig å at dine ansatte må være forberedt på overgangen, både på det nye systemet og på de nye arbeidsmåtene. Dette kan oppnås med et opplæringsprogram som poengterer kritisk gap mellom ferdigheter og læring. For å utvikle et effektivt opplæringsprogram må du vurdere kunnskapsbehov og opplæringsbehov grundig i virksomheten.

4. Husk krav til oppbevaring av regnskapsinformasjon

For å etterleve den norske bokføringsloven, plikter norske virksomheter å oppbevare regnskapsinformasjon i et av de fire nordiske landene. De færreste av de utenlandske systemene kan tilby lagring av data i Norden. Loven gir unntak for lagring i Norden for norske virksomheter som har størstedelen av sin virksomhet i utlandet, samt for norske enheter eid av utenlandske konsern. For disse må man gjennom en nokså omfattende søknads- og meldingsprosess til norske skattemyndigheter. Norske skattemyndigheter uttalte for øvrig i 2014 at man ikke så noe umiddelbar grunnlag for å endre på disse reglene.

5. Stor nytte ved bruk av moderne ERP-løsninger

Vår erfaring er at mange virksomheter vil ha stor nytte av å oppdatere til mer moderne ERP-løsninger. Undersøkelser viser at de virksomhetene som har nyere versjoner av ERP-systemer med programvare som støtter kritiske forretningsprosesser (som regel cloud-baserte løsninger) også er de som rapporterer raskest med minst feil. Dessuten gir det fleksibilitet, kostnadseffektivitet, bedre stabilitet og mer tilgjengelig informasjon.

Få en forståelse rundt hvorfor du bør vurdere en overgang til skyen med komplett oversikt over de ulike versjonene av Infor M3.

Last ned faktaark

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Et enkelt tastatur på telefonen din er tilstrekkelig for å ringe og motta samtaler. Bruksverdien av mobil har imidlertid gått langt utover det som først var tiltenkt. I dag kan man ikke forestille seg en verden uten en smarttelefon koblet til internett. Hvis en enhet som en mobiltelefon har avansert så mye de siste to tiårene, kan du tenke deg hvor mye transformasjon som må ha skjedd i en ERP-programvare som virksomheter legger sin lit til hver eneste dag.
Elkem together with their strategic and operational IT-partner Columbus (former iStone), supports the daily operations in the ERP system Infor M3 and related applications in addition to continue implementation of M3 worldwide.
I det forrige blogginnlegget skrev jeg en sjekkliste over hvilke forberedelser du må gjøre før du avslutter regnskapsåret. Nedenfor finner du del 2 av 3 i bloggserien «Forberedelser for årsskiftet i M3» - i den faktiske avsluttende perioden.
Årsoppgjøret nærmer seg og en del forberedelser må til i M3. Vi har derfor laget en kort sjekkliste for deg over de viktigste sakene du bør tenke på før nytt regnskapsår starter.
Når du har en fullstendig integrert CRM og ERP-løsning, vil hver avdeling i virksomheten finne det svært enkelt å samarbeide med én felles forretningsplattform. Slik kan man sikre at kundebasen er synkronisert og tilgjengelig ved fingertuppene samtidig som at integrerte prosesser fjerner mye dobbeltarbeid.  
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down