<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I bransjen er vi i iStone kjent for vårt samarbeid med Norsk LastbærerPool (NLP). Det er vi som har laget løsningen som skal hjelpe norsk næringsmiddelindustri med å bli mer miljøvennlige og mer kostnadseffektive når dere flytter mat mellom ulike lokasjoner. Vi er også å være først ute med å hjelpe dere inn i en verden med RFID.

I tillegg til tradisjonelle støttefunksjoner som finans, lønn, personal, håndterer den både vare- og informasjonslogistikk og ikke minst alt du trenger for å levere trygg mat. Vår intensjon er å adressere alle utfordringer som norsk næringsmiddelbransje vil møte. Ambisjonen er å være en ledende aktør i fremtiden, og ikke bare i Norge. Så langt leverer vi løsninger i 12 land.

Trygg mat i kombinasjon med de strukturelle endringer som kommer innen sjømat og landmat, forteller oss i iStone et og annet om næringsmiddelbransjens fremtid i Norge. Grenser bygges ned og markedet bestemmer mer og mer hva som bør leveres på torget. Det er ikke lenger bonden som har siste ordet i den sammenheng, men du og jeg som hver dag skal på torget for å handle. Tilgjengelighet, pris og kvalitet kommer fortsatt til å stå sentralt når kunden velger mat, men dokumenterbar trygg og miljøvennlig mat øker stadig i viktighet.

En bærebjelke når det gjelder dokumentert trygg og miljøvennlig mat er et system for gjennomgående elektronisk sporing. Via nett og web vil alle snart kunne få viktig informasjon om maten de skal spise. Hvor er den produsert? Hvilke næringsverdier har produktet? Inneholder det allergener? Hvordan er varen håndtert på sin vei frem mot forbruker? Finnes det en ubrutt fryselinje? Er vinen lagret og temperert slik seg hør og bør? E-matsporing er et område iStone følger med argusøyne. Eller mer korrekt: dette er et område der vi skal ligge først i sporet!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down