<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SV / Blog

Effektivisering

×

Undvik driftstopp i SAP med proaktiv monitorering

Proaktiv monitorering kan hjälpa dig som sitter i en SAP-miljö att övervaka affärskritiska processer och avhjälpa problem innan de uppstår.

Dynamics AX: Den sista uppgraderingen

3 min

Nya Dynamics 365 kommer sakna versionsnummer. Uppgraderingar blir uppdateringar som kommer tätare och blir enklare att installera. Här är två fördelar.

Förändrad världsbild med nya Dynamics AX

Hur ser framtiden ut med nya Microsoft Dynamics AX? En reflektion från lösningsarkitekt Klas Åström nyss hemkommen från AX Tech Conference 2016.

Agil planering - Uber yourself before you get Kodaked

Digitaliseringen driver på nya affärsmodeller och nya krav på planeringen. Så går du från budget till agil planering.

Vad är Processanalys?

Automatisera hela din datainsamling och få omedelbar insyn om flaskhalsar och problemkällor i dina processer.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down