<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Förändringsledning –

Hantera förändring och transformation på rätt sätt

På Columbus kan vi hjälpa er att nå era affärsmål, oavsett om det handlar om digitalisering eller något annat. Vi har över 1 800 kvalificerade medarbetare som är redo att kombinera sin branschöverskridande och tekniska expertis för att leda er genom en framgångsrik organisationsförändring.

Molnmigrationer, systemuppgraderingar och återimplementeringar – det är projekt som inte bara handlar om IT, utan även verksamhetsförändring eller affärstransformation. Vet ni vad projektet kommer att innebära för verksamheten? Delar alla ledare i företaget samma mål? Har ni beräknat ROI? Och är ni helt säkra på att ert projekt kommer att ge avsett resultat?

Columbus erbjuder heltäckande rådgivningstjänster för att initiera, genomföra och hjälpa er att förverkliga er vision. Med vårt holistiska angreppssätt vägleder och stöder vi er i företagets förändrings- och transformationsinitiativ. 

Rådgivning utformad för våra nyckelbranscher

Vi är specialiserade på att transformera företag och hjälpa dem att upptäcka deras verkliga potential. Vi har en lång erfarenhet inom dessa branscher...

Våra rådgivningstjänster: Strategi och förändringsledning

Strategi

Ett projekts framgång bygger på att förändringen är ordentligt förberedd genom att det finns samsyn från högsta ledning och andra intressenter kring era affärsmål och vad ni vill uppnå med projektet. Och för att förverkliga det förväntade värdet, måste man se holistiskt på bl a kultur, personal, processer och teknologier.

Led en kultur som bygger på värdeskapande för företaget

Skapa en tydlig och övertygande vision för värdearbetet som engagerar medarbetarna

Erbjud ledning för er värderingsstyrningsdisciplin

Planera förändringens färdplan och hastighet och säkerställ samtidigt maximalt engagemang

Bibehåll fokus på värde i varje förändring och spåra och mät vinsterna konsekvent

Skapa möjligheter för fortsatt förbättring och värdeutveckling

Förändring

Ett projekts framgång bygger på att förändringen är ordentligt förberedd genom att era affärsmål och viktigaste intressenter är inrättade efter den. Och för att förverkliga det väntade värdet, prioritera er kultur, personal, processer och teknologier.

Skapa en stadig grund för en framgångsrik förändring

Utvärdera dagens arbetssätt och identifiera möjligheter, utmaningar och krav

Skapa förändringsresor skräddarsydda efter er verksamhets exakta behov

Planera aktiviteter för att etablera och stödja er förändringsvision

Mät kontinuerligt effekten och framstegen i ert förändringsprojekt

Transformera er verksamhet på rätt sätt och se till att det förväntade värdet förverkligas

Våra framgångsberättelser

Ta reda på hur vi har hjälpt företag som ert att realisera nytt värde och hantera förändring.

kundcase

Columbus lägger grunden för förändring

Strategisk rådgivning var avgörande för Vidinge Grönts spännande business transformation. Vidinge Grönt tog ett djärvt beslut som innebar stora förändringar av affärsmodellen och även en uppgradering av ERP-systemet. Gamla sanningar behövde utmanas och ny fakta såg ljuset.

Läs mer

Kundcase

Columbus digitala innovationsprogram för Ecobirch

Kunden, Ecobirch, är Baltikums största tillverkare av specialbeställda limträskivor av björk och tall, fingerskarvade komponenter och andra björkprodukter. 

Läs mer

 

Anpassa tankesättet inför ett ERP-projekt

Weetabix ville uppgradera sitt befintliga affärssystem men ville även förstå vad förändringen skulle innebära för verksamheten och om det ens var rätt tillvägagångssätt i första hand.

Läs mer
Tobias Andersson

Tobias Andersson

Business Transformation Advisor

Vill du veta mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down