<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hantera förändring och transformation på rätt sätt

På Columbus kan vi hjälpa er att realisera era mål i en digital transformation. Vi har över 1 600 kvalificerade medarbetare som är redo att kombinera sin branschöverskridande och tekniska expertis för att leda er genom en framgångsrik transformation.

Transformationsprojekt handlar inte bara om IT, utan även om verksamhetsförändring. Vet ni vad projektet kommer att innebära för verksamheten? Delar alla ledare i företaget samma mål? Har ni beräknat ROI? Och är ni helt säkra på att ert projekt kommer att ge avsett resultat?

Columbus erbjuder heltäckande rådgivningstjänster för att initiera, genomföra och hjälpa er att förverkliga er vision. Med vårt holistiska angreppssätt vägleder och stöder vi er i företagets transformationsinitiativ. 

Realisera värdet av transformationen

En transformations framgång bygger på att den är ordentligt förberedd genom att det finns samsyn från högsta ledning och andra intressenter kring era affärsmål och vad ni vill uppnå med projektet. 

Led en kultur som bygger på värdeskapande för företaget

Skapa en tydlig och övertygande vision för värdearbetet som engagerar medarbetarna

Effektiv värdestyrning

Planera förändringens färdplan och hastighet och säkerställ samtidigt maximalt engagemang

Bibehåll fokus på värde i varje förändring och spåra och mät vinsterna konsekvent

Skapa möjligheter för fortsatt förbättring och värdeutveckling

Organisation och verksamhetsförändring

En transformations framgång bygger på förberedelse. För att förverkliga det väntade värdet bör företag prioritera kultur, personal, processer och teknologier.

Skapa en stadig grund för en framgångsrik förändring

Utvärdera dagens arbetssätt och identifiera möjligheter, utmaningar och krav

Skapa förändringsresor skräddarsydda efter er verksamhets exakta behov

Planera aktiviteter för att etablera och stödja er förändringsvision

Mät kontinuerligt effekten och framstegen i ert förändringsprojekt

Transformera er verksamhet på rätt sätt och se till att det förväntade värdet förverkligas

Valet av Columbus: Ett nyckelbeslut i engcons implementeringsresa

engcon har upplevt en snabb tillväxt, men saknade väldefinierade processer och övervakning av kritiska nyckelområden. Förstudien som Columbus genomförde identifierade inte bara vilka områden engcon behöver fokusera på, utan bidrog också till en ökad förståelse och engagemang för den nödvändiga förändringsprocessen.
Läs mer

Jämtkraft centraliserade sina system och lade grunden för en framtida tillväxt

Under Columbus vägledning fick Jämtkraft gå igenom en förstudie bestående av flera workshops som utvärderade deras affärsprocesser samt en workshop med ledningsgruppen. Genom att utforska sina kärnprocesser kunde energibolaget få en förståelse för vad som fungerar bra – och vad som inte gör det.
Läs mer
kundcase

Columbus lägger grunden för förändring

Strategisk rådgivning var avgörande för Vidinge Grönts spännande business transformation. Vidinge Grönt tog ett djärvt beslut som innebar stora förändringar av affärsmodellen och även en uppgradering av ERP-systemet. Gamla sanningar behövde utmanas och ny fakta såg ljuset.

Läs mer

Kundcase

Columbus digitala innovationsprogram för Ecobirch

Kunden, Ecobirch, är Baltikums största tillverkare av specialbeställda limträskivor av björk och tall, fingerskarvade komponenter och andra björkprodukter. 

Läs mer

 

Anpassa tankesättet inför ett ERP-projekt

Weetabix ville uppgradera sitt befintliga affärssystem men ville även förstå vad förändringen skulle innebära för verksamheten och om det ens var rätt tillvägagångssätt i första hand.

Läs mer
Henrik Leffler

Henrik Leffler

Senior Advisor

Vill du veta mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down