<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Optimera tillväxt och maximera ROI

Varje år visar otaliga undersökningar att tillväxt och ökade intäkter är högsta prioritet för landets vd:ar. Kostnaderna för teknik och digitalisering ökar år från år och därför är det självklart att titta på hur du kan öka avkastningen på era befintliga investeringar.

Det tekniska landskapet förändras ständigt och därför är effektiv och stabil Application Management, AMS, mer nödvändig än någonsin tidigare. Genom att hantera alla företagets applikationer i alla stadier av deras livscykel kan du öka effektiviteten och förbättra din avkastning.

Fördelarna med en partner för förvaltning och support

Idag är alla företag alltmer beroende av sina affärskritiska applikationer: att de fungerar som de ska och att de alltid stöder företagets behov. Det krävs stort förtroende för att lämna arbetet med dessa kritiska affärsapplikationer till en partner, och du kanske undrar om det inte är bättre att underhålla dem internt. Men svaret är enkelt – Att ingå ett partnerskap med en AMS-expert är det klokaste valet för företaget.

I stället för att anställa experter för alla aspekter och moduler i ett system kan det vara betydligt enklare att samarbeta med en partner för förvaltning och support. Möjligheten att effektivt kunna åtgärda dold ineffektivitet, förbättra prestanda, förhindra och lösa incidenter samt skala upp eller ner utan att behöva anställa nya resurser (eller engagera värdefulla interna resurser) möjliggör högre utväxling ur befintliga investeringar.

AMS_Illustration-1

 
Fördelar med Columbus AMS-partnerskap

Kontinuerlig innovation: Få tillgång till den senaste tekniken och rätt resurser för att köra dina applikationer och frigör tid för dina anställda att fokusera på innovation

Agilt och flexibelt: Ökad flexibilitet och agilitet för att kunna bygga och implementera responsiva, skalbara och säkra applikationer som bidrar snabbare leverans av produkter och tjänster

Tillgång till specialkunskap: Få support dygnet runt från ett dedikerat team av erfarna it-konsulter som har de kunskaper som behövs för att täcka alla AMS-områden

Minskade kostnader: Minskade kostnader: optimera drifts- och underhållskostnader och öka verksamhetsnyttan med moderna applikationer och kompetenta resurser till ett fast pris

Produktivitet och effektivitet: Öka verksamhetens produktivitet och effektivitet tack vare förbättrade processer, samverkan mellan interna och externa intressenter och styrning

Sammankoppling av teknik och verksamhetsbehov: Hjälper till att strategiskt anpassa, inrikta och införa ny teknik i linje med affärsmål och maximera ROI

6 centrala delar i förvaltning och support

Med vårt modulära tillvägagångssätt kan vi skräddarsy tjänster som kan optimera din lösning och se till att den passar exakt efter dina behov. Det kan vara allt från hotfixes, uppgraderingar, kvalitetssäkring, övergångshantering (transition) från projekt till förvaltning samt underhåll av underliggande moln eller lokal infrastrukturen.

Vår mogna operativa struktur, över 30 års erfarenhet från flera olika branscher, ITIL 4-baserade implementeringar, tjänstehanteringsprocesser och styrningsmodeller samt en dedikerad servicedesk hjälper dig att hålla jämna steg med din digitala transformation.

Service Desk

Fungerar som en samlad kontaktpunkt (Single Point Of Contact) dygnet runt för alla applikationsrelaterade incidenter och change requests. Prioritering av lösningar baserat på ITIL 4-processer och incidentrapporter skickas till användarna i god tid. 

Solution Optimization

Möjliggör anpassning av nya lösningar och förbättringar för affärstillväxt; stabiliserar produktionsmiljön genom välstrukturerad releaseplanering, deployment och förändringsledningsprocesser.

Solution Support

Säkerställer att alla applikationer har hög tillgänglighet, körs med optimal effektivitet och har tillgång till en dedikerad servicedesk för att övervaka, förebygga och lösa oförutsedda incidenter och problem. 

   

Solution Operations

Säkerställer tillgängligheten för affärskritiska lösningar; övervakar tillförlitligheten i din applikation och säkerställer kontinuerlig övervakning av databaser, korrigeringsfiler, hotfixes och säkerhetsuppdateringar för garanterad drifttid. 

Infrastructure Management

Utvärderar styrkor och svagheter i din IT-infrastruktur; säkrar datatillgångar och datacentraler enligt ISO 27000-standard. Ger kontinuerlig support genom att engagera interna resurser. 

Service Delivery & Governance

Säkerställer säkerhet, kvalitet och prestanda för tjänster som levereras genom anpassade styrningsmodeller och en dedikerad Success Delivery Manager för att ge största möjliga värde för ditt företag. 

Varför ska man välja Columbus som partner för förvaltning och support?

Som strategisk rådgivare och erfaren samarbetspartner erbjuder Columbus:  

  • Support under applikationens hela livscykel: komplett stöd från införande till drift och övergången däremellan
  • Mogna processer, kvalificerade team och teknisk snabbrörlighet behövs för att anpassa oss till dina affärsbehov.
  • Support på applikationsnivån för stabilitet, tillgänglighet och kontroll över driftsmiljön inklusive tjänster relaterade till förändringsledning, incidenthantering, förbättringar, uppgraderingar och tillägg för nya och uppgraderade affärsapplikationer
  • Mervärde med best practies som minskar risken för IT-beroenden i din IT-organisation
  • Kostnadsfördelar med flexibla prissättningsmodeller
Mattias Goldkuhl

Mattias Goldkuhl

Expert

Vill du veta mer?

kundcase

Stabil och strategisk förvaltning av Dynamics 365 F&O för NCC Industry!

NCC Industry erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar. NCC:s industriverksamhet är uppbyggd kring produktion av stenmaterial och asfalt samt asfaltbeläggning. De olika delarna hänger ihop och bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.

Läs mer

Kundcase

Ett väloljat ERP-maskineri i 30 länder för Toyota Material Handling

Väsentligt sänkta IT-kostnader och support dygnet runt är resultatet av vårt samarbete med Toyota Material Handling.
Läs case
Guide

Fyra fördelar med applikationsmonitorering

Hur du bäst undviker onödiga driftstopp av dina affärskritiska system.
Ladda ner guide
Bloggpost

Monitorera M3/Movex och undvik driftstopp

Av Christer Wecke 4min

Bloggpost

Vår metodik för effektiv support och förvaltning

Av Alf Svensson 4 min

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down