<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Denna policy för insamling och behandling av personuppgifter (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Columbus Sweden AB, Drottninggatan 71D, 111 36 Stockholm, organisationsnummer 556817-7124, ("vi", "oss", "vår" eller "Columbus") behandlar personuppgifter. Genom integritetspolicyn uppfyller vi vår skyldighet att informera dig som registrerad om vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i flera olika fall.

När du besöker och använder vår webbplats behandlar vi personuppgifter om dig, t.ex. genom att använda cookies. Dessa uppgifter används för att förbättra vår webbplats, inbegripet att samla in statistik om användningen av och effektiviteten hos vår webbplats, och användarupplevelsen, för att ge kundsupport och rikta annonsering, för att anpassa din upplevelse och för att skräddarsy våra interaktioner med dig.

Vi behandlar även dina personuppgifter när du använder funktioner på vår webbplats som att anmäla dig till något av våra nyhetsbrev eller webbinarier eller skicka oss uppgifter eller begära information om en eller flera av våra tjänster. Om du begär något från Columbus (t.ex. en produkt eller tjänst, ett samtal eller specifikt marknadsföringsmaterial) kommer vi att använda de uppgifter du tillhandahåller för att uppfylla din begäran. I samband med en transaktion kan vi också kontakta dig som en del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar.

Slutligen behandlar vi personuppgifter när du eller din organisation ingår avtal med oss om leverans av våra tjänster – nedan produkter och programvara. Vi kommer att använda dessa personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med din organisation. Vi kan också kontakta dig som en del av våra kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningar.

Dessutom kan Columbus göra mobila applikationer tillgängliga för nedladdning från olika mobilapplikationsmarknader. Vi kan också tillhandahålla sociala medieverktyg direkt eller indirekt för att möjliggöra online-delning och samarbete mellan medlemmar som har registrerat sig för att använda dem. Dessa kan omfatta forum, wikis, bloggar och övriga sociala medieplattformar.

De personuppgifter som vi samlar in, antingen direkt eller indirekt, kan kombineras för att hjälpa oss att förbättra den övergripande exaktheten och fullständigheten hos dem och för att hjälpa oss att bättre skräddarsy våra interaktioner med dig. De personuppgifter du lämnar till Columbus kan också användas för direktmarknadsföring. Innan vi gör det kommer vi dock att säkerställa att vi antingen har fått ditt specifika samtycke till att dina personuppgifter används på detta sätt eller att det krävs på grundval av legitima intressen som eftersträvas av oss för att säkerställa leverans av våra produkter och tjänster.

De personuppgifter vi behandlar kommer normalt att vara av en icke-känslig natur. De typer av personuppgifter som vi behandlar omfattar t.ex. användarnamn, lösenord, e-postadress, förnamn, efternamn, befattning, företagsnamn och telefonnummer. Dessutom innehåller några av våra mjukvaruprodukter teknik som gör det möjligt för oss att samla in viss information om produktanvändning. Vi kan också använda sådan teknik för att avgöra om du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna samt den rättsliga grunden för behandlingen redovisas i tabellen nedan:

Registrerade personer

Personuppgifter (icke-känsliga)

Syfte

Rättslig grund

Alla webbplatsbesökare.

Statistik över webbplatsanvändning, t.ex. IP-adresser, operativsystem, webbläsartyper, geolokalisering, in-/utgångssidor, tidsstämpel och klickströmsdata.

Att göra vår webbplats tillgänglig och förbättra den, att anpassa dess innehåll till besökarna, för att utföra kundsupport och att analysera webbplatstrender.

Att skapa användarprofiler för att tillhandahålla skräddarsydda kampanjer och marknadsföringserbjudanden baserade på t.ex. plats, beteende eller annan spårning, t.ex. via cookies.

Vårt legitima intresse av att göra vår webbplats tillgänglig och anpassa den till besökare osv., se artikel 6.1.f i GDPR.

Samtycke till att placera cookies på besökarnas terminalutrustning, i enlighet med EU-direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation eller nationella motsvarigheter.

Personer som använder eller köper våra tjänster och produkter, inklusive anmälan till webbinarier, nyhetsbrev osv.

Användarnamn, lösenord, e-postadresser, namn, befattningar, företagsnamn, telefonnummer, information om huruvida e-post har öppnats, information om huruvida länkar i e-post har klickats, information om tjänsteanvändning.

Att göra det möjligt för registrerade att använda tjänster som tillhandahålls av oss, inklusive tillhandahållande av e-post, nyhetsbrev, webbinarier osv.

Att kontakta registrerade angående nöjdhetsundersökningar eller marknadsundersökningar.

Att marknadsföra våra tjänster direkt till registrerade.

Vårt legitima intresse av att göra det möjligt för registrerade att använda tjänster som tillhandahålls av oss och att kontakta registrerade, se artikel 6.1.f i GDPR, och i vissa fall, vårt uppfyllande av avtal med de registrerade, se artikel 6.1.b i GDPR.

Samtycke till direkt marknadsföring i enlighet med EU:s direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation eller nationella motsvarigheter.

Personer som begär information om våra tjänster eller kontaktar oss på annat vis.

E-postadresser, namn, telefonnummer, information om huruvida e-post har öppnats, information om huruvida länkar i e-post har blivit klickade.

Att behandla och svara på förfrågningar och frågor från registrerade, inklusive att kontakta registrerade angående nöjdhetsundersökningar eller marknadsundersökningar.

Att marknadsföra våra tjänster direkt till registrerade.

Vårt legitima intresse av att behandla och svara på förfrågningar och frågor från registrerade och kontakta dem, se artikel 6.1 f i GDPR.

Samtycke till direkt marknadsföring i enlighet med EU:s direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation eller nationella motsvarigheter.

Anställda (kontaktpersoner) hos våra affärspartners.

E-postadresser, namn, befattningar, företagsnamn, telefonnummer, information om huruvida länkar i e-post har blivit klickade, information om produktanvändning.

Att uppfylla avtalet med den registrerades arbetsgivare, att kontakta registrerade osv., inklusive att kontakta registrerade angående nöjdhetsundersökningar eller marknadsundersökningar.

Att marknadsföra våra tjänster direkt till registrerade.

Vårt berättigade intresse av att kontakta kontakterna för att uppfylla avtalet med organisationen, se artikel 6.1 f i GDPR.

Samtycke till direkt marknadsföring i enlighet med EU:s direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation eller nationella motsvarigheter.

Användare av våra mobila applikationer och sociala medieverktyg (användare som är föremål för eventuella kompletterande integritetspolicyer som utfärdas angående sådana).

Användarnamn, lösenord, e-postadresser, namn, befattningar, företagsnamn, telefonnummer, information om produktanvändning.

Att möjliggöra online-delning och samarbete mellan medlemmar som har registrerat sig för att använda sådana tjänster.

Vårt legitima intresse av att göra funktionerna i våra tjänster tillgängliga för användarna, se artikel 6.1 f i GDPR.

Om du berättar för oss att du inte vill att vi ska använda dina uppgifter för att ta ytterligare kontakt med dig kommer vi att respektera dina önskemål, i enlighet med avsnittet ”Dina rättigheter som registrerad” nedan.

Cookie (kaka):

Mer information om vår behandling av cookies finns i vår Cookiepolicy.

Källor till personuppgifter

Vi samlar in ovanstående personuppgifter från dig eller din terminalutrustning. Ibland kan vi också samla in personuppgifter som rör dig via andra källor, till exempel våra leverantörer eller din organisation.

I den mån de behandlade personuppgifterna tillhandahålls av dig är det frivilligt för dig att tillhandahålla personuppgifterna. Men om du inte lämnar ut personuppgifterna kan det hända att vi inte kan förse dig med våra tjänster. Personuppgifter som tillhandahålls av din arbetsgivare är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med din arbetsgivare.

Utlämnande av uppgifter

För att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster kan vi dela personuppgifterna med andra, till exempel våra affärspartners, finansinstitut, logistikföretag eller postoperatörer eller statliga myndigheter, till exempel tullmyndigheter, som är involverade i att uppfylla din begäran.

Vi delar även dina personuppgifter med våra databehandlare, t.ex. i samband med hosting av IT-tjänster, säkerhetskopiering, support och webbutveckling. Det är vår praxis att kräva att sådana databehandlare hanterar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med våra policyer.

Dessutom kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter enligt lag och/eller när vi rimligen anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda rättigheterna eller äganderätten för Columbus, våra affärspartners, leverantörer, kunder eller andra och/eller när utlämnande krävs för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process på vår webbplats.

Sådana parter kan befinna sig inom eller utanför EU/EES.

Gruppöverföringar och andra internationella överföringar

Columbus är en del av en global organisation med affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som är gränsöverskridande. Som sådan kan vi dela personuppgifter om dig inom Columbus och överföra dem till länder i världen där vi gör affärer i samband med de användningsområden som anges ovan och i enlighet med denna integritetspolicy. Vår integritetspolicy och våra rutiner är utformade för att ge en globalt konsekvent skyddsnivå för personuppgifter över hela världen.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till "tredjeländer" utanför EU/EES, inklusive USA, Schweiz och Indien. Sådana överföringar baseras antingen på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (här) och beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen (här) eller annan tillämplig rättslig grund för en sådan överföring.

Vänligen kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss" i slutet av sidan) om du har frågor om vår användning av databehandlare, andra personuppgiftsansvariga eller överföring till tredjeländer, inklusive eventuella önskemål om dokumentation av de nödvändiga nivåerna av dataskydd. Kontaktinformationen finns i slutet av den här integritetspolicyn.

Dina rättigheter som registrerad

Du har flera rättigheter när det gäller personuppgifter som rör dig. Columbus har åtagit sig att hjälpa dig att utöva dina rättigheter som individ. För att göra detta, vänligen kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss" i slutet av sidan). Dina rättigheter omfattar:

  1. att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilka syften vi behandlar dem, om vi lämnar ut uppgifterna till andra, tillsammans med annan information om behandlingen,
  2. att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga,
  3. i vissa fall, att få en del av eller alla dina personuppgifter raderade före slutet av vår lagringsperiod,
  4. i vissa fall, att ha behandlingen av dina personuppgifter begränsad till lagring. I den mån du kan hävda denna rättighet får vi endast behandla personuppgifter (förutom lagring) med ditt samtycke, eller för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, eller för att skydda en person eller väsentliga allmänna intressen,
  5. i vissa fall, att ta emot eller överföra till tredje part de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format,
  6. i vissa fall, och av skäl som hänför sig till din situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring,
  7. att återkalla eventuella medgivanden som du har gett till behandlingen av dina personuppgifter, utan att påverka lagligheten av behandling baserad på samtycke innan det återkallas eller
  8. att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Läs om våra dataskyddsåtgärder här.

Datalagring

Hur länge vi behåller de personuppgifter vi samlar in beror typen av information, syftet med användningen, hur känslig den är och liknande faktorer. I allmänhet kommer vi att behålla dina personuppgifter under den tid som rimligen behövs för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy (inklusive så länge som behövs för att förse dig eller vår kund med produkter och tjänster), såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Dessutom kan vi, om relevanta rättsliga anspråk görs, fortsätta att behandla dina personuppgifter under den ytterligare tid som krävs i samband med det anspråket.

När vi inte behöver använda dina personuppgifter längre tas de bort från våra system och register eller anonymiseras så att du inte längre kan identifieras av dem.

Om du vill begära att vi inte längre använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss" längst ner på sidan). Vi förbehåller oss rätten att behålla och använda dina personuppgifter vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal osv.

Klagomål

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i vår jurisdiktion. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, www.imy.se).

Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta itu med dina problem innan du kontaktar den behöriga tillsynsmyndigheten i vår jurisdiktion, så vänligen kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss" i slutet av sidan) i första hand.

Kontakta oss

Om du har en fråga om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, eller om du inte längre vill få marknadsföringse-post från Columbus, vänligen kontakta oss:

eller följ instruktionerna för att avsluta prenumerationen som finns i varje e-postmeddelande för marknadsföringsändamål.

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras årligen och vid behov på grund av ändringar i tillämplig lag. När ändringar i denna integritetspolicy publiceras kommer datumet längst upp i denna integritetspolicy att revideras. Vi rekommenderar att du kontrollerar webbplatsen då och då för att informera dig om eventuella ändringar i denna integritetspolicy eller någon annan policy.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down