<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hur mycket tid spenderar ditt företag på att leta efter information? Genom att skapa automatiserade affärsprocesser för dokument- och informationshantering blir din organisation både effektiv och kvalitetssäker.

Columbus vägleder dig från start till slut, från en taktisk konsultation till att steg för steg bygga upp standardiserade processer som täcker alla behov och som passar din verksamhet. Vi lägger stor vikt vid de mänskliga faktorerna, så att du och dina anställda blir redo för en digital transformation.

Med 30 års erfarenhet vet vi vad företag behöver för att kunna hantera oförutsedda händelser, höja kvaliteten, öka produktiviteten och följa alla lagkrav. Låt oss göra det för ditt företag också.

6 tydliga fördelar med digitaliserade affärsprocesser

Effektiva interna processer

Komplexa processer blir lättare att hantera genom standardiseringar och du ökar därmed kvaliteten på dina produkter och tjänster.

Sömlös informationshantering

Dina anställda får rätt information vid rätt tillfälle, vilket ökar produktiviteten och minskar kostnader. 

Skyddar ditt företags varumärke

En genomtänkt riskhantering, säker styrning av processer och möjliggörande av regelefterlevnad skyddar ditt varumärke från negativ publicitet. 

Nöjdare anställda

Effektiva och flexibla processer minskar arbetsbördan för dina anställda vilket ökar trivseln.

Snabbare kundservice

Med all nödvändig information nära tillhands kan ni snabbt ge kunderna det de efterfrågar. 

Öka produktivitet & tillväxt

Hur många timmar går förlorade till att leta efter rätt information? Minska tidstjuvar med en effektiv informationshantering. 

Kundcase

Framgångsrik digital transformation

Columbus digitaliserar INFICONs dokumenthantering

LÄS MER

HANSSONS ÖKAR PRODUKTSÄKERHET MED DIGITALT VERKSAMHETSSYSTEM

Columbus hjälpte Hanssons att skräddarsy ett digitalt verksamhetssystem med M-Files

LÄS MER

4 viktiga områden för digitaliserade affärsprocesser

icon-secure-data-01

Datasäkerhet

Det blir allt viktigare att ha hög datasäkerhet. Hur säkerställer du att dokument inte blir tillgängliga för obehöriga och hur ser du till att de inte ändras av misstag? Vi skapar en struktur som skyddar din data och din information.

icons8-network

Digitala avtal

Använder ditt företag fortfarande pappersdokument? Vi hjälper dig att skapa en digital och standardiserad avtalsprocess som ökar produktionen och minskar kostnaderna. Dessutom behöver du inte längre leta efter var det ligger sparat. 

Automation_KeySelling Icon

Automatiserade processer 

Låt dina inköp, avtal och betalningar skötas automatiskt, till exempel genom att implementera AI. Det gör att du kan spara tid och pengar, och minskar risken för vilda inköp. 

Icon-Manage enterprise-wide quality data with flexible in-line quality collections

Riskhantering

Risker kan komma från många håll, från finansiell osäkerhet i marknaden till oväntade naturkatastrofer. För att hantera spårbarhet i alla dina processer måste du kunna identifiera avvikelser i ditt affärssystem. Då kan du identifiera brister och felaktigheter innan de uppstår. Vi skapar en riskhantering som gör ditt företag redo för det oväntade så att ni kan nå högsta möjliga compliance.

Verksamhetsutveckling

Vi skapar affärsprocesser utifrån ditt företags unika behov

I den digitala världen kommer nya regelverk, krav och förfrågningar i ett allt högre tempo. Det innebär att företag måste kunna hantera förändring snabbt – annars är risken att säkerhetsbrister uppstår med allvarliga konsekvenser som följd. 

Att fokusera på compliance är därför ett måste, men det kan vara svårt att veta vart du ska börja. Columbus hjälper dig att ta fram en strategi och process som passar just ditt företag, din bransch och dina behov. 

Öka kontroll och säkerhet i livsmedelsbranschen

Upptäck fem kritiska områden där M-Files stödjer dig som arbetar med produktion eller hantering av livsmedel.

Rekommenderad läsning

Joakim Jannerfeldt

Joakim Jannerfeldt

Global Solution Manager

Vill du veta mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down