<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ny information kan komma att ändra eller påverka de processer som finns i bolaget, vilket gör att du konstant måste utvärdera om du måste förändra processer för att hela tiden ha en optimerad verksamhet. Riskerna kan komma från flera håll, från finansiell osäkerhet i marknaden, utmaningar i projekt (i flera faser – design, utveckling, produktion eller i utvecklingen av produktens livscykel), legala förändringar, kreditrisker, olyckor, naturkatastrofer eller oväntade håll. För hantera spårbarhet i alla dina processer måste du monitorera samtliga transaktioner för att identifiera avvikelser i ditt affärsssystem. Då kan du också identifiera brister och felaktigheter så snart de uppstår. 

Columbus hjälper dig att hantera GCR (Governance, Risk och Compliance) genom strategisk och taktisk konsultation kombinerad med en genomlysning av dina processer. Vi hjälper dig att jobba preventivt för att uppnå en hög kvalitetsnivå genom att bland annat skapa processkartor som guidar användaren genom standardprocessen med hjälp av verifiering och validering innan leverans. Columbus har mer än 28 års erfarenhet från din bransch i kombination med teknisk expertis inom flera industrier.  

IT Compliance

Är du GDPR compliant? Eller vilken blir nästa lagstiftning som kommer att påverka ditt företag? Columbus ser till att du är förberedd inför dessa förändringar.

Öka produktivitet och reducera kostnader

Standardisera dina interna processer och se till att din GCR strategi är implementerad för att öka din produktivitet och hålla kostnader nere.

Hög Datasäkerhet

Hantera din data säkert med hjälp av kontrollfunktioner, auditspårning och filkryptering. 

Jimmy Graveley

Expert

Vill du veta mer?

Guide

Säkerställ, förbättra och förenkla kvalitetsstödjande processer!

Vill du säkerställa, förbättra och förenkla kvalitetsstödjande processer med hjälp av effektiv informationshantering?
Ladda ner guiden
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down