<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Du som jobbar med produktion eller hantering av livsmedel vet att kvalitet, produktsäkerhet och egenkontroll är kritiskt för företagets konkurrenskraft och överlevnad. Dessutom är livsmedelsbranschen hårt reglerad. Utan rätt certifikat, ett gediget HACCP-arbete och tillgänglig dokumentation är möjligheten att agera på marknaden väldigt begränsad.  

Tyvärr hanteras ofta de här kritiska processerna och informationen i en rad olika system och delvis manuellt. I värsta fall är de helt beroende av en specifik medarbetares kunskap och erfarenhet. Vi på Columbus har gedigen kunskap om dessa utmaningar och har hjälpt många livsmedelsföretag till en bättre och mer kvalitetssäker vardag. 

Så hjälper Columbus dig att öka livsmedelsäkerheten:

Branschspecifik expertis

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom livsmedelsbranschen att säkra, digitalisera och automatisera hela eller delar av sitt kvalitetsarbete. Våra experter stödjer dig med såväl rådgivning kring ert ledningssystem som implementering av digitala processer för egenkontrollprogrammet. 

Digitala lösningar

Ditt affärssystem kan inte hantera alla processer kring livsmedelssäkerhet och ännu mindre specifika rutiner för egenkontroll som är kärnan i din verksamhet. Därför erbjuder vi branschspecifika lösningar med hjälp av M-Files för att effektivisera din informationshantering, automatisera de administrativa processerna och driva ännu högre kvalitet. 

Skräddarsydda processer

Varje kvalitetsledningssystem är unikt, även om grunden är gemensam. Det finns ingen universell mall för egenkontrollprogram som passar alla verksamheter. Därför hjälper vi dig att anpassa processer, rutiner och digitala hjälpmedel så att de stödjer just din verksamhet på bästa sätt. För att komma igång snabbt utgår vi ifrån best practice-processer. 
Kundcase

Hanssons ökar produktsäkerhet med digitalt verksamhetssystem

Tillsammans med Columbus har fiskproducenten Hanssons digitaliserat och automatiserat kritiska processer för en säkrare livsmedelsverksamhet.  

Läs om hur de lyckades här

5 kritiska områden där Columbus och M-Files kan hjälpa dig:

Produktinformation

 • Samla all data om era produkter på ett och samma ställe, inklusive information om exempelvis allergener, eko-märkning, produktdatablad och bilder. 
 • Göra informationen tillgänglig och sökbar för alla inom organisationen, undvika personberoenden och säkerställa konsekvent presentation av era produkter. 
 • Ta bort tidstjuvar. Undvika manuell uppdatering av data i olika system, information som fastnar i en personlig e-postlåda och oändligt letande efter ”den senaste versionen”. 

Certifikathantering

 • Samla alla företagets och era leverantörers certifikat såsom HACCP, KRAV, MSC, ASC, BRC och FSSC 22000 på ett digitalt, säkert och effektivt sätt. 
 • Certifikaten finns alltid tillgängliga och sökbara. Ingen behöver längre slösa tid på att leta efter den senaste versionen och du kan ge dina leverantörer och kunder åtkomst via en användarvänlig portal. 
 • Skicka automatiska påminnelser till berörda personer när ett certifikat närmar sig utgångsdatum för att säkerställa att förnyelseprocessen sätts igång och minska den administrativa bördan för dina medarbetare. 

Egenkontroll

 • Med utgångspunkt i best practice-processer hjälper vi dig skapa ett skräddarsytt egenkontrollprogram med checklistor, rutinbeskrivningar och påminnelser, helt utifrån dina verksamhetsbehov. 
 • Tack vare digitaliserade och visuella processer kan du centralisera egenkontrollprogrammet och säkerställa ett enhetligt arbetssätt på alla produktionsenheter. 
 • Uppnå full spårbarhet och dokumentation för snabba, smidiga revisioner med kvalitetssäker och effektiv hantering av risker och avvikelser. 

Utrustning och lokaler

 • Dokumentera och följ upp processer kring hygien och säkerhet av företagets fysiska verksamhet, såsom utrustning och lokaler. 
 • Skapa automatiserade checklistor för exempelvis underhåll, kalibrering och rengöring av utrustning som används i produktionen, som en del av egenkontrollprogrammet. 
 • Involvera flera delar av organisationen i arbetet med kvalitet, produktsäkerhet och egenkontroll, såsom fastighetsansvariga, produktionstekniker och externa resurser. 

Lagar och regler

 • Underlätta arbetet med att uppnå och förnya kritiska certifieringar och standarder med all relevant information om ert kvalitetsarbete i en säker digital lösning som är tillgänglig för alla intressenter. 
 • Korsreferera kravlistor för att enkelt förstå hur ert kvalitetsledningssystem lever upp till krav i olika standarder och olika länders livsmedelslagar. 
 • Få snabb och direkt tillgång till den dokumentation som behövs vid inspektion från exempelvis Livsmedelsverket eller vid revision som berör olika certifieringar eller standarder. 
SARA ÖRSING

SARA ÖRSING

M-Files Expert

Vill du veta mer om säker kvalitetsledning för livsmedelsbranschen med M-Files?

Rekommenderad läsning för M-files

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down