<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Du som jobbar med produktion eller hantering av livsmedel vet att kvalitet, produktsäkerhet och kostnadskontroll är kritiskt för företagets konkurrenskraft och överlevnad. Dessutom är livsmedelsbranschen hårt reglerad. Utan rätt certifikat, ett gediget HACCP-arbete och tillgänglig dokumentation är möjligheten att agera på marknaden väldigt begränsad.

Tyvärr hanteras ofta kritiska processer och information i en rad olika system, delvis manuellt eller – i värsta fall – helt beroende av en specifik medarbetares kunskap och erfarenhet. Vi har gedigen kunskap om dessa utmaningar och har hjälpt många livsmedelsföretag till en mer effektiv och kvalitetssäker vardag.

Så hjälper Columbus dig att öka livsmedelsäkerheten:

Branschspecifik expertis

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag i livsmedelsbranschen att säkra, digitalisera och automatisera hela eller delar av sitt kvalitetsarbete. Våra experter stödjer dig med såväl rådgivning kring ert ledningssystem som implementering av digitala processer för egenkontrollprogrammet.

 

Digitala lösningar

Ditt affärssystem är inte byggt för att hantera alla processer kring livsmedelssäkerhet, än mindre specifika rutiner för egenkontroll, vilket utgör kärnan i din verksamhet. Därför erbjuder vi branschspecifika lösningar för att effektivisera din informationshantering, automatisera de administrativa processerna och driva ännu högre kvalitet.

Skräddarsydda processer

Varje kvalitetsledningssystem är unikt, även om grunden är gemensam. Det finns inte en universell mall för egenkontrollprogram som passar alla verksamheter. Därför hjälper vi dig att anpassa processer, rutiner och digitala hjälpmedel så att de stödjer just din verksamhet på allra bästa sätt. För att snabbt komma igång har vi självklart best practice processer att tillgå som utgångspunkt.

Kundcase

Hanssons ökar produktsäkerhet med digitalt verksamhetssystem

Tillsammans med Columbus har fiskproducenten Hanssons digitaliserat och automatiserat kritiska processer för en säkrare livsmedelsverksamhet.  

Läs om hur de lyckades här

BLOGG

Därför är fakturalösningen kritisk för livsmedelsföretag

Livsmedelsbranschen präglas av stora inköpsvolymer, höga kvalitetskrav och låga marginaler. Detaljerad information om inköp, inleveranser och kostnader är kritiska för hela affären. Här spelar fakturahanteringslösningen en viktig roll för att säkerställa kontroll och insyn.

Läs bloggen här

6 kritiska områden där Columbus stödjer livsmedelsföretag:

Produktinformation

 • Samla all data om era produkter på ett och samma ställe, inklusive information om exempelvis allergener, eko-märkning, produktdatablad och bilder.
 • Gör informationen tillgänglig och sökbar för alla i organisationen, undvik personberoenden och säkerställ konsekvent presentation av era produkter.
 • Ta bort tidstjuvar! Undvik manuell uppdatering av data i olika system, information som fastnar i en personlig e-postlåda och oändligt letande efter ”den senaste versionen”.

Certifikathantering

 • Samla alla företagets, och era leverantörers, certifikat såsom HACCP, KRAV, MSC, ASC, BRC och FSSC 22000 digitalt, säkert och effektivt.
 • Certifikaten finns alltid tillgängliga och sökbara. Ingen behöver längre slösa tid på att leta efter den senaste versionen och du kan ge dina leverantörer och kunder åtkomst via en användarvänlig portal.
 • Skicka automatiska påminnelser till berörda personer när ett certifikat närmar sig utgångsdatum för att säkerställa att förnyelseprocessen sätts igång och minska den administrativa bördan för dina medarbetare.

Egenkontroll

 • Med utgångspunkt i best practice processer hjälper vi dig skapa ett skräddarsytt egenkontrollprogram med checklistor, rutinbeskrivningar och påminnelser, helt utifrån dina verksamhetsbehov.
 • Tack vare digitaliserade och visuella processer kan du centralisera egenkontrollprogrammet och säkerställa ett enhetligt arbetssätt på alla produktionsenheter.
 • Uppnå full spårbarhet och dokumentation för snabba, smidiga revisioner med kvalitetssäker och effektiv hantering av risker och avvikelser.

Utrustning och lokaler

 • Dokumentera och följ upp processer kring hygien och säkerhet av företagets fysiska verksamhet, såsom utrustning och lokaler.
 • Skapa automatiserade checklistor för exempelvis underhåll, kalibrering och rengöring av utrustning som används i produktionen, som en del av egenkontrollprogrammet.
 • Involvera flera delar av organisationen i arbetet med kvalitet, produktsäkerhet och egenkontroll, såsom fastighetsansvariga, produktionstekniker och externa resurser.

Lagar och regler

 • Underlätta arbetet med att uppnå och förnya kritiska certifieringar och standarder med all relevant information om ert kvalitetsarbete i en säker digital lösning, tillgänglig för alla intressenter.
 • Korsreferera kravlistor för att enkelt förstå hur ert kvalitetsledningssystem lever upp till krav i olika standarder och olika länders livsmedelslagar.
 • Få snabb och direkt tillgång till den dokumentation som behövs vid inspektion från exempelvis livsmedelsverket eller vid revision som berör olika certifieringar eller standarder.

 

Inköp och fakturor

 • Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor för full kontroll och spårbarhet av inköp, leveranser och betalningar.
 • Automatisera matchning av varufakturor mot inköpsorder och inleveranser med en flexibel lösning som hanterar även de mest komplexa situationerna såsom matchning mot mottagen vikt, reklamationer och leverantörsrabatter.
 • Få full kontroll på kostnad, lagervärde och leverantörsrabatter på artikelnivå för att kunna säkerställa korrekt prissättning och leverans till kunderna.

En plattform för dokumenthantering med oändliga möjligheter

M-Files är en innovativ plattform som möjliggör smidigare en vardag genom effektiv dokumenthantering, kontrollfunktioner, automatiserade processer och mycket mer.

Vi är Sveriges ledande M-Files-partner med djup insikt i best practice-processer för företag i livsmedelsbranschen.. Vi har utvecklat skräddarsydda applikationer för att optimera effektiviteten i din verksamhet och förbättra användarupplevelsen. Vi har dessutom färdiga integrationslösningar för M-Files med Infor M3, Microsoft Dynamics AX och Dynamics 365.

Läs mer om M-Files här

Fakturahantering med marknadens högsta automatiseringsgrad

Vårt team har mer än 15 års erfarenhet av att implementera Medius AP Automation, en marknadsledande lösning för fakturahantering. Medius flexibla lösning kan hantera de stora volymer av komplexa leverantörsfakturor som är vardagen i livsmedelsbranschen.

Oavsett om du behöver matcha fakturor mot rätt värde i inleveransen (t ex catch weight) eller hantera vanligt förekommande avvikelser (t ex tull- eller containeravgifter) automatiskt kan vi hjälpa dig att konfigurera det i Medius. Vi erbjuder även färdiga integrationer för Medius med affärssystemen Infor M3 och Dynamics 365.

Läs mer om Medius AP Automation här

SARA ÖRSING

SARA ÖRSING

M-Files Expert

Vill du veta mer om ökad effektivitet, säkerhet och kontroll för livsmedelsbranschen?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down