<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vill du komma igång med sökmotoroptimering i PIM, men har svårt att veta i vilken ände du ska börja? Lugn bara lugn. Här är de lägst hängande frukterna för dig som vill klättra i Googles rankning genom att optimera innehållet i ert PIM-system!

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att vässa innehållet på er webb så att det matchar vad era potentiella kunder söker efter på nätet. Om ni vill hamna högt i era kunders Google-flöde (och det vill ni såklart) är SEO-biten helt avgörande. Även om många faktorer påverkar hur ni rankar i sökmotorerna är det hur ni presenterar och formulerar ert content som spelar störst roll.

Om den produktinformation som syns på er webb eller e-handel hanteras via ett PIM-system är det också där SEO-arbetet behöver göras. I den här guiden går vi igenom hur ni på ett smidigt och enkelt sätt kan komma igång med sökmotoroptimeringen, direkt i ert PIM-system!

1.   Identifiera relevanta nyckelord

För att synas hos er målgrupp måste ni veta vad de söker på, men också vad ni vill förknippas med. Nyckelord är de fraser som era kunder använder i sökmotorerna, och som ni alltså vill ranka högt på (icke att förväxla med meta-keywords, som Google sedan länge ignorerar). Att ta reda på vilka som är era mest relevanta nyckelord, och hur era största konkurrenter rankar på samma, kan olika analysverktyg användas. Att jobba med era nyckelord är ett konstant och långsiktigt arbete, och ni kan testa er fram för att se vilka ord som genererar flest klick. I PIM:et kan ni sedan enkelt lägga till ett internt fält för nyckelord, för att hålla reda på vilka som gäller för just den produkten.

2.   In med metadata

Om det inte redan finns i ert PIM, lägg till fält för metatitel och metabeskrivning. Metabeskrivning är den text som ligger dold på webbsidan och kort sammanfattar vad sidan eller produkten handlar om. Den visas nästan alltid i sökresultaten och är ofta det första man ser. Därför är innehållet i metabeskrivningen av största vikt för att väcka intresse och få användaren att klicka sig vidare från Google till er webb. Däremot är det inte jätteviktigt att ni får in de viktigaste nyckelorden här eftersom rankningen inte baseras på texten i metabeskrivningen. Metabeskrivningen bör ni istället se som ett sätt att locka nya besökare till sidan, click through rate (CTR), eftersom det också påverkar er rankning. Metatiteln är däremot en viktig rankningsfaktor i sökmotorer, så här vill ni lägga extra fokus på att få in era viktigaste nyckelord.

3.   Beskrivande produktnamn

Sidans rubrik är viktig för SEO, vilket på en produktsida vanligtvis är produktens namn. Om dina produkter inte har några egenskaper utskrivna i namnen så kan det vara ett alternativ att låta det namn som visas på webben vara lite mer deskriptivt. Om du säljer en plåtslagarhammare som heter “Z123-X”, skriv till exempel då ”Hammare för plåtslageri - Z123-X” i rubriken.

4.   Optimera beskrivningstexterna

Samma gäller här som för punkten ovan, skriv deskriptivt och explicit och börja alltid med det viktigaste. Se till att få med produktens nyckelord, men också andra konkreta egenskaper och användningsområden tidigt i texten. Undvik luddiga omskrivningar och se det istället som en utmaning att skriva kort och koncist, med så många unika nyckelord som möjligt inkluderade. Utan att tappa läsvänligheten förstås, ni vill ju inte låta som en opersonlig nyckelordsrobot.

 

5.   Alt-texter och deskriptiva filnamn

Inte alla har koll på att även bilder och dokument kan optimeras, så här kan ni vinna mycket. Se till att ha ett fält för alt-text på alla bilder (alltså en dold bildbeskrivning som bland annat används för syntolkning), och bestäm ett lämpligt sätt att namnge era filer. Till exempel kanske många söker efter manualer och då bör ordet “manual” finnas med i filnamnet på era PDF:er.

6.   Använd rätt storlek på bildfiler

Onödigt stora bildfiler gör er sajt långsammare, det gillar inte Google som alltid utgår från användarens (den som söker) perspektiv. En bra tumregel är därför: ju mindre filstorlek desto bättre, och om möjligt alltid under 70 kb. Kolla upp vilka inställningar ni har för att skicka bilder från PIM till webben och justera om det behövs.

7.   Göm inte viktiga sökord i PDF:er

Innehållet i PDF:er plockas inte upp av Google så det behöver inte SEO-anpassas. Därför ska du se till att all produktdata som kunderna söker på visas direkt på webbsidan och inte ligger dold i en PDF.

8.   Optimera kategoriträdet

Kategorisidorna på webben (motsvarande kanalnoderna i InRiver) har stor betydelse – dels innehållsmässigt, och dels genom att visa vägen till produktsidorna. Innehållsmässigt bör kategorisidorna precis som produktsidorna ha metadata, rubrik och beskrivningstext. När det kommer till navigationen ska den inte vara för djup, max tre nivåer av kategorier under startsidan. Kategorinamnen ska vara tydliga och stämma överens med hur kunderna söker. Url:en för en sida brukar ofta bestå av kategorierna den ligger under, därför blir kategorinamnen viktiga även här. Här kan såklart de tekniska förutsättningarna se lite olika ut.

Lycka till! Vi hjälper dig gärna med att ta helhetsgrepp om SEO i ert PIM.

Läs guide: Maximera nyttan med PIM

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I det här avsnittet träffar vi Martin Daniels, Chief Innovation Officer, Synsam Group & Managing Director, Ai Eyewear, och pratar om Synsams arbete med att ställa om till en mer hållbar affärsmodell.
Våra köpbeteenden har förändrats tillsammans med den digitala utvecklingen. Eftersom konsumenter idag samlar information, jämför och väger för- och nackdelar på egen hand innan de fattar köpbeslut har de ofta kommit långt i köpresan när de närmar sig dig som leverantör. För att skapa affärsmöjligheter och få återkommande kunder gäller det att få till en upplevelse som spänner över och är lika i alla kanaler. Det här blir särskilt tydligt inom B2B. För att lyckas med det är det bäst att börja i andra ändan och samla information om kunder i en 360-graders vy.
I det här avsnittet träffar vi Martinus Rönnerman, VP Group Communications på Permobil, och pratar om hur ny teknik kan hjälpa människor med funktionsvariation att leva ett så aktivt liv som möjligt.
I det här avsnittet träffar vi Malin Wahlqvist på Post & Telestyrelsen och pratar om ett viktigt ämne, nämligen digital tillgänglighet.
Allt fler B2B-företag satsar på en kundportal där de kan erbjuda en personligt anpassad köpupplevelse samtidigt som de samlar digitala hjälpmedel och information åt kunderna. Dock finns det några som fortfarande tar emot beställningar via telefon och e-post och stänger nya affärer med hjälp av säljare ute på fältet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down