<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vill du komma igång med sökmotoroptimering i PIM, men har svårt att veta i vilken ände du ska börja? Lugn bara lugn. Här är de lägst hängande frukterna för dig som vill klättra i Googles rankning genom att optimera innehållet i ert PIM-system!

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att vässa innehållet på er webb så att det matchar vad era potentiella kunder söker efter på nätet. Om ni vill hamna högt i era kunders Google-flöde (och det vill ni såklart) är SEO-biten helt avgörande. Även om många faktorer påverkar hur ni rankar i sökmotorerna är det hur ni presenterar och formulerar ert content som spelar störst roll.

Om den produktinformation som syns på er webb eller e-handel hanteras via ett PIM-system är det också där SEO-arbetet behöver göras. I den här guiden går vi igenom hur ni på ett smidigt och enkelt sätt kan komma igång med sökmotoroptimeringen, direkt i ert PIM-system!

1.   Identifiera relevanta nyckelord

För att synas hos er målgrupp måste ni veta vad de söker på, men också vad ni vill förknippas med. Nyckelord är de fraser som era kunder använder i sökmotorerna, och som ni alltså vill ranka högt på (icke att förväxla med meta-keywords, som Google sedan länge ignorerar). Att ta reda på vilka som är era mest relevanta nyckelord, och hur era största konkurrenter rankar på samma, kan olika analysverktyg användas. Att jobba med era nyckelord är ett konstant och långsiktigt arbete, och ni kan testa er fram för att se vilka ord som genererar flest klick. I PIM:et kan ni sedan enkelt lägga till ett internt fält för nyckelord, för att hålla reda på vilka som gäller för just den produkten.

2.   In med metadata

Om det inte redan finns i ert PIM, lägg till fält för metatitel och metabeskrivning. Metabeskrivning är den text som ligger dold på webbsidan och kort sammanfattar vad sidan eller produkten handlar om. Den visas nästan alltid i sökresultaten och är ofta det första man ser. Därför är innehållet i metabeskrivningen av största vikt för att väcka intresse och få användaren att klicka sig vidare från Google till er webb. Däremot är det inte jätteviktigt att ni får in de viktigaste nyckelorden här eftersom rankningen inte baseras på texten i metabeskrivningen. Metabeskrivningen bör ni istället se som ett sätt att locka nya besökare till sidan, click through rate (CTR), eftersom det också påverkar er rankning. Metatiteln är däremot en viktig rankningsfaktor i sökmotorer, så här vill ni lägga extra fokus på att få in era viktigaste nyckelord.

3.   Beskrivande produktnamn

Sidans rubrik är viktig för SEO, vilket på en produktsida vanligtvis är produktens namn. Om dina produkter inte har några egenskaper utskrivna i namnen så kan det vara ett alternativ att låta det namn som visas på webben vara lite mer deskriptivt. Om du säljer en plåtslagarhammare som heter “Z123-X”, skriv till exempel då ”Hammare för plåtslageri - Z123-X” i rubriken.

4.   Optimera beskrivningstexterna

Samma gäller här som för punkten ovan, skriv deskriptivt och explicit och börja alltid med det viktigaste. Se till att få med produktens nyckelord, men också andra konkreta egenskaper och användningsområden tidigt i texten. Undvik luddiga omskrivningar och se det istället som en utmaning att skriva kort och koncist, med så många unika nyckelord som möjligt inkluderade. Utan att tappa läsvänligheten förstås, ni vill ju inte låta som en opersonlig nyckelordsrobot.

 

5.   Alt-texter och deskriptiva filnamn

Inte alla har koll på att även bilder och dokument kan optimeras, så här kan ni vinna mycket. Se till att ha ett fält för alt-text på alla bilder (alltså en dold bildbeskrivning som bland annat används för syntolkning), och bestäm ett lämpligt sätt att namnge era filer. Till exempel kanske många söker efter manualer och då bör ordet “manual” finnas med i filnamnet på era PDF:er.

6.   Använd rätt storlek på bildfiler

Onödigt stora bildfiler gör er sajt långsammare, det gillar inte Google som alltid utgår från användarens (den som söker) perspektiv. En bra tumregel är därför: ju mindre filstorlek desto bättre, och om möjligt alltid under 70 kb. Kolla upp vilka inställningar ni har för att skicka bilder från PIM till webben och justera om det behövs.

7.   Göm inte viktiga sökord i PDF:er

Innehållet i PDF:er plockas inte upp av Google så det behöver inte SEO-anpassas. Därför ska du se till att all produktdata som kunderna söker på visas direkt på webbsidan och inte ligger dold i en PDF.

8.   Optimera kategoriträdet

Kategorisidorna på webben (motsvarande kanalnoderna i InRiver) har stor betydelse – dels innehållsmässigt, och dels genom att visa vägen till produktsidorna. Innehållsmässigt bör kategorisidorna precis som produktsidorna ha metadata, rubrik och beskrivningstext. När det kommer till navigationen ska den inte vara för djup, max tre nivåer av kategorier under startsidan. Kategorinamnen ska vara tydliga och stämma överens med hur kunderna söker. Url:en för en sida brukar ofta bestå av kategorierna den ligger under, därför blir kategorinamnen viktiga även här. Här kan såklart de tekniska förutsättningarna se lite olika ut.

Lycka till! Vi hjälper dig gärna med att ta helhetsgrepp om SEO i ert PIM.

Läs guide: Maximera nyttan med PIM

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I det här avsnittet av Skiftet träffar vi Dunis Erik Lindroth, Sustainability Director och Nicklas Bengtsson, EVP BioPak, och pratar om hur långsiktighet och hållbarhetsarbete ska säkra Dunis position som den ledande aktören inom engångsartiklar både nu och om 10 år.
Är det dags att modernisera och framtidssäkra din e-handel? Vet du inte riktigt hur du ska gå tillväga, och var du börjar? Oroa dig inte, vi har koll!  I det här inlägget går vi igenom tre vanliga frågor som kan dyka upp och agera stoppklossar när du ska modernisera din e-handel. Självklart redogör vi också för hur du kommer över hindren så smidigt som möjligt. 
I takt med att fler och fler kunder gör sina inköp online förändras också spelplanen för alla som har en e-handel. Ökad efterfrågan innebär självklart fler möjligheter, men ställer också högre krav på att erbjuda användarvänliga, flexibla och hållbara e-handelslösningar. Här är det sistnämnda viktigt både ur ett miljö- och systemperspektiv. 
Vi lever i en ny tidsera där allt fler B2B-kunder föredrar att hantera sina ärenden digitalt. För att stå sig i konkurrensen och tillgodose kunders önskemål bör B2B-företag därför satsa på en bra kundportal.
Viljan att erbjuda förstklassiga köpupplevelser som möter dagens och framtidens utmaningar är stor bland e-handlare i många olika branscher. Inte minst idag då rådande tider har stärkt kraven ytterligare. Många aktörer önskar mer flexibilitet i system och organisationen, andra önskar driva mer försäljning eller jobba mer effektivt med data. I en intervju med Dan Andersson, Global Head of Strategy & Service Development Digital Commerce,  går vi igenom några vanliga önskemål och hur vi löser dem åt er. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down