<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SV / Blog

Tre e-handelstrender som dina konkurrenter (troligtvis) har missat

Mycket av den teknik och de trender som det snackades om inom e-handel 2018 är fortfarande aktuella. I flera fall handlar det om möjligheter som ännu inte tas tillvara i någon större utsträckning. Så ... här kommer tre förbisedda nyheter som kan ge dina affärer en extra skjuts!

James Mole McConnell om värdet av UX

Vår tids mest framstående företag sätter användaren i centrum. Eftersom vi tror att användarcentrerad design är avgörande för ett företags framgång har vi startat blogg- och föreläsningsserien UX Matters. Detta första inlägg bygger på insikter från ett möte med UX-designern James Mole McConnell.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down