<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.

Beslutet att uppgradera en ERP-lösning är inte något som bör göras utan noggrann övervägning och att skapa ett business case av en sådan uppgradering är inte bara beroende av förmånen med ny teknik. Det finns också andra viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Kan uppgraderingen genomföras snabbt, effektivt och utan att störa pågående affärsverksamhet? Kan du skapa ett business case för uppgradering när det gäller värdeskapande för verksamheten för att få det engagemang och den budget som krävs för att gå vidare? Det här är avgörande frågor och därför är det viktigt att ha en dedikerad samarbetspartner med kompetens och erfarenhet och som har definierade processer för att hjälpa dig att svara ”Ja” på båda frågorna.

Business case för uppgradering

För att hjälpa dig att skapa ett business case och kvantifiera den potentiella avkastningen på investeringarna från en uppgradering måste man arbeta utifrån en väldefinierad metod som innehåller dessa nyckelsteg:

1.  Få olika synvinklar

Jämför projektet mot olika branschgenomsnitt över ett brett utbud av centrala KPI:er (Key Performance Indicators).

2.  Benchmarking:

Dra nytta av ett oberoende tredjepartsföretag för att jämföra dina viktiga affärsprocesser mot industristandarder och bästa praxis.

3. Utvärdering av Total Cost of Ownership - vad projektet verkligen kostar dig:

Identifierar och dokumenterar de potentiella kostnadsbesparingarna för att migrera och uppgradera din ERP-lösning till molnet.

4. Ta reda på värdet:

Arbeta med dina huvudsakliga affärsprocessägare för att förstå de specifika utmaningarna de har med din nuvarande version av ERP-systemet och identifiera möjligheter med den senaste versionen av ERP-systemet. Ett dedikerat team kan därmed stödja denna uppgraderingsövergång som kan bidra till att bygga en ny och detaljerad lösningsarkitektur och en färdplan för uppgradering.

Därefter måste affärsfördelar och avkastning på investeringen övervägas.

Ta en titt på vår grundläggande guide om hur du framgångsrikt hanterar ditt ERP-projekt.

Ladda ner guide

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down