<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt.

Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.

Många små och nystartade företag runt om i världen utnyttjar redan molnbaserade ERP-system för att hantera sin affärsverksamhet på ett bättre sätt och med ökad vinst.
Frågan många verksamheter ställer sig är:
När vet man att det är dags att uppgradera sitt ERP system?

Vi har listat några av dessa scenarier, om ett eller flera passar in på din verksamhet kan det vara dags att gå över till en molnbaserad lösning:

Främja millenniegenerationen och mobil arbetskraft

Det finns en ökande trend bland unga medarbetare som föredrar att arbeta på distans på sina egna mobila enheter för att bli mer produktiva. Därför måste din ERP-lösning kunna stödja snabbare fälttjänster. Tillgång till exakt information i realtid för säljare och andra avdelningar kan visa sig vara helt avgörande för ett företag. Medan äldre
ERP-system stödjer åtkomst från bärbara datorer och skrivbordsdatorer, kräver digitaliserings-evolutionen mer flexibla lösningar som stödjer särskilda mobilappar.
Det innebär att ERP-lösningen måste stödja arbetsbelastningar och data i molnet för omedelbar åtkomst.

Molnbaserade ERP-system erbjuder också en infrastruktur som alltid fungerar och ett användarvänligt gränssnitt.

Anslut smarta IoT-enheter

Bristen på flexibilitet i den befintliga plattformen hindrar företaget från att göra innovationer i takt med de framväxande kraven, vilket ökar risken för sämre konkurrenskraft på marknaden. En av huvudfunktionerna i ett ERP-system är att effektivisera leveranskedjan. Även om din nuvarande ERP-lösning kan stödja företaget i nuläget, är den kanske inte lika effektiv som ett molnbaserat ERP-system.

Ett modernt ERP-system bidrar till bättre lagerstyrning genom att utnyttja smarta IoT-enheter och lean-principer för styrning av leveranskedjan, eliminera krångliga rutiner till
ett mer flexibelt arbetssätt med en överblick för att snabbt ta adekvata beslut. Detta
innebär att du snabbare kan hämta hem vinsten och därmed maximera värdet i hela leveranskedjan.

Följ säkerhetsregelverk och branschspecifika regler

Informationssäkerhet är ett av de största problemen som företag, kunder och tillsynsmyndigheter möter varje dag. Om företaget inte kan säkra kunddata kan detta ha stora konsekvenser för företagets varumärke, ekonomi och medarbetarmoral. Nya dataskyddslagar som GDPR i Europa och California Consumer Privacy Act i USA innebär att företagen måste göra en översyn av sårbarheterna i sina lokala lösningar. Att installera säkerhetsuppdateringar och uppgradera applikationer med jämna mellanrum är ett störningsmoment för användare och tjänster, men är nödvändigt för att hålla lösningen aktuell.

Eftersom det är leverantörerna som hanterar och underhåller de molnbaserade
ERP-systemen kan nästan alla säkerhetsrelaterade risker begränsas. Det är också enklare att hantera löpande uppgraderingar för att hålla lösningen tekniskt uppdaterad.

Det handlar alltid om när, snarare än varför.

Om du för närvarande använder ett ERP-system eller rentav använder en tidigare version av Microsoft såsom Dynamics AX, som inte har samma funktionalitet eller egenskaper som molntjänsten Microsoft Dynamics 365 (D365), kommer detta att minska din förmåga att förstå kundernas behov, bedriva innovation och att växa.

Med D365 behöver du inte längre lägga resurser på dyra och tidskrävande uppdateringar varje år, eftersom teknikleverantören regelbundet installerar den senaste versionen av din programvara i molnet. Dessa kontinuerliga uppdateringar gör att din ERP-lösning alltid är uppdaterad med den senaste versionen.

Utifrån dina verksamhetsbehov kan du välja och installera tilläggslösningar, moduler och funktioner för att ditt företag ska fungera på bästa sätt.

Ta första steget, ladda ner vår guide

Denna guide hjälper dig ta nästa steg på vägen mot en smartare molnresa! 

Ladda ner

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down