<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ledarskapet idag är inte vad det varit traditionellt. Behovet av och förväntningarna på ledarskapet är annorlunda. Man skulle kunna säga att hela dess syfte har förändrats, från att vara chef till att serva. Hur bedriver man då ett modernt och kulturbyggande ledarskap? Simon berättar hur. 

edited_MG_9240

Simon Zetterberg är Regionchef för Stockholm Commerce på Columbus. Han är en stor kulturbärare och har tänkt mycket och länge kring ledarskapet och dess syfte. Redan från tiden när han själv var konsult tills idag då han är chef över närmare 60 personer. 

Hur anser du att ledarskapets syfte har förändrats?

Tiderna har förändrats. Det finns ledarmodeller från början av 1900-talet, under industrialismen, då arbetskraften var lågutbildad, arbetsuppgifterna var monotona och världskrigen hade skapat en tydlig beslutsordning. Jag tror att det präglat ledarskapet än i dag och normaliserat det auktoritära och att en ledare är den som tar beslut, den som står tryggt, den som kan mest och vet bäst. Jag har också fattat den typen av beslut, för med tidsbrist och svåra beslut finns det ett berättigande. Dock faller det sig inte naturligt för mig att göra det i vardagen när jag har en organisation där personalen är högutbildad och egentligen vet bättre än mig i de alla flesta fall.

Jag skulle säga att chefens roll har förändrats ganska mycket. Från att styra och effektivisera till att coacha och möjliggöra. Från ett auktoritärt ledarskap till ett kundcentrerat ledarskap. Detta skapar en helt annan snabbrörlighet och verksamheten får en inbyggd garanti att besluten kommer från kundernas behov. De som är närmast kunden är de som är viktigast och alla vi andra ska tjäna dem. Det är grunden i Servant Leadership - en ledarstil som enligt mig är modern och som möjliggör en bra kultur där människor utvecklas och behöver tänka själva.

Simons fyra grundpelare för ett Servant Leadership

Jag har fyra grundpelare som bara måste finnas på plats om man ska lyckas med den här typen av ledarskap och kultur. De är till stor del filosofiska, men den inställning vi har till varandra kommer vara lika möjliggörande som de fysiska förutsättningarna.

1. Alla människor vill utföra ett bra arbete

Det kanske låter självklart, men om man inte känner en grundläggande tillit för andra människors intentioner och goda vilja att bidra, kommer du oundvikligen att gå från ett servicetänk till ett kontrollerande tänk.  

 

2. Alla människor kan tänka själva

I och med Servant Leadership och kundcentrering så handlar det mer om att coacha, få individer att våga ta beslut, våga utmana sig själva och sin omgivning, tänka fritt, se möjligheter, testa, göra fel – det är det som ledarskap handlar om idag. Att möjliggöra nätverk, tipsa om vem de ska prata med när de själva inte har svaren och på det sättet få människor att bredda sina nätverk och växa sin kunskap. För ingen har svar på alla frågor men tillsammans har vi svar på det mesta. Det är ett sätt att undanröja hinder och lämna utrymme för konsulten att fokusera på kunden. 

 

3. Alla människor kan frigöra sig från sina rädslor

Man pratar jättemycket om tillit idag. Det har nästan blivit en klyscha. Den här punkten handlar dock inte om tilliten till sin omgivning, utan om att känna tillit till sig själv. Som ledare och medarbetare idag handlar det väldigt mycket att förstå sin omgivning och förstå människors rädslor. Man måste tro på de här filosofiska pelarna för att det ska fungera med Servant Leadership, tro på individers förmåga att växa och frigöra sig från sina rädslor. Utan tro på sig själv är det svårt att våga prova nytt och utmana och guida våra kunder. 

4. Våga vänd på pyramiden

Mycket av min inspiration kommer från "SAS Janne" Karlsson. När han började på SAS vände han pyramiden upp och ner i organisationsstrukturen. De gick från att vara ett bolag som flyger flygplan till att vara ett bolag som tar kunderna på resa från A till B. Då hamnade servicepersonalen, kabinpersonal, flygplatspersonal etc. i fokus.

Alla som inte jobbar med att serva kunderna ska arbeta för att serva dem som gör det, kort sagt.

Dessa blev den viktiga personalen för det var de som mötte kunden och förstod kundbehovet. Jämfört med hur det varit förr när kaptener och tekniker hade högst status. Detta hade förstås också en inverkan på könsroller då tekniker och kaptener generellt var män och ansågs ha högsta status medan servicepersonal oftare var kvinnor.

 

Jag resonerar på ett liknande sätt. Det är konsulterna som möter kunden, därför är dem de viktigaste personerna i vårt företag. Så min roll som ledare och chef är att undanröja hinder och möjliggöra för dem att göra ett fantastiskt jobb. För de både vill och kan göra det. Alla som inte jobbar med att serva kunderna ska arbeta för att serva dem som gör det, kort sagt.

Servant Leadership bygger kultur

Jag tror att det är mycket viktigt att vi har en moralisk och filosofisk grund för hur vi utövar ledarskap, en tanke som går djupare än bara värderingsord på väggen. Att sträva efter en organisation som är 100% kundcentrerad, fri från rädslor och där medarbetarna har både möjlighet och förmåga att prestera på högsta nivå - samtidigt som de trivs på jobbet är resultatet av Servant Leadership! Någonstans handlar det om att du som ledare måste göra ett aktivt val och fundera över vilket ledarskap, och vilken påverkan, du vill ha på din organisation. 

Simons tips för dig som vill djupdyka i Servant Leadership

  • Boken Fuck your fears om du är intresserad av att djupdyka mer inom hur man frigör sig från sina rädslor
  • Lyssna på podden om "SAS Janne" Karlsson om du vill höra hur han gjorde för att vända pyramiden 
  • Vill du veta hur du kan coacha fram förändring i dig själv och dina medarbetare spana in Identitet och NLP-nivåer

  • Growth Mindset med Carol Dweck om hur attityd påverkar dig och din prestation
  • Google har också tagit fram Growth Mindset som en av de viktigaste faktorerna

  • Låten Dan le Sac - thou shalt always kill har ett budskap att man ska tänka själv vilket är en av grundpelarna.

     

Spana in vår karriärssida!

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Lena Skjerdahl hade precis börjat sitt nya arbete som projektledare och teamchef hos Columbus i november 2018. På sportlovet 2019 vändes hennes och hennes familjs liv upp och ner av en allvarlig skidolycka. Hur hanterar man sin roll som högpresterande projektledare och chef, mamma och maka när ens man ligger förlamad med bruten nacke?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down