<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I det här avsnittet träffar vi Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Digitaliseringen är avgörande för att Coop ska kunna fullfölja arbetet med hållbarhet.

Coop driver just nu ett stort projekt för att alla varor ska ha en hållbarhetsdeklaration, där de kontrollerar alla varor utifrån 10 parametrar. Andra aktörer deklarerar endast klimatpåverkan, vilket inte är tillräckligt enligt Charlotta. Digitala verktyg är nyckeln för att kunna kontrollera, spåra och kommunicera de 10 parametrarna hos alla producenter och leverantörer.

Att vara medlemsägda (3,5 miljoner) skapar en stark drivkraft från medlemmarna att bli mer hållbara - och det är lättare att vara mer värdestyrda då medlemmarna är mer måna om hållbarhet än rena vinster.

Covid-19 har bidragit till att vissa målgrupper har tvingats in i de digitala kanalerna - vilket ses som positivt då Coop bättre kan serva sina kunder.

Detta och mycket mer i avsnittet!

 


Har du frågor eller idéer till podden? Mejla oss på
podcast@columbusglobal.com


Skiftet är en podcast om digitalisering & hållbarhet av Columbus Sverige med Filip Lindwall. I den här poddserien intervjuar Filip olika profiler som brinner för digitalisering och hållbarhet. Syftet med podden är att sprida kunskap kring hur e-handlare kan verka för att bli mer hållbara i sin affär.

Columbus lanserade nyligen sitt nya corporate purpose "Digital transformation for a better tomorrow" och kommunicerade samtidigt att man står bakom FNs 17 hållbarhetsmål för 2030. När vi hjälper våra kunder i deras digitala initiativ vill vi samtidigt vara en aktiv part i att hjälpa kunderna bli mer hållbara.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Har du någon gång känt dig som en digital dinosaurie eller undrat över vad uttrycket innebär egentligen? Själv känner jag ganska ofta att dagens teknikutveckling går i en sådan rasande fart att jag inte riktigt vet om jag är en digital dinosaurie eller inte! 
När ett problem med matsäkerheten uppstår, måste batchar, partier och transporter kunna identifieras inom några minuter. Producenterna måste kunna spåra alla aspekter av produkten genom hela distributionskedjan - med kontrollmöjlighet på ingrediensnivån. Hela vägen från jordbruket till matbordet, och allt däremellan. Detta blir en ännu större utmaning när komplexa distributionskedjor korsar flera internationella gränser, och när ingredienser inhämtas från avlägsna destinationer.
FN föreslog 17 Hållbara utvecklingsmål för hela världen 2015, som man kallar “en plan för att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla” - med syftet att uppnå dessa mål 2030. Det andra prioriterade målet är “Zero Hunger” (noll hungersnöd). För att kunna mätta en befolkning som uppskattas öka till 10 miljarder 2050, måste vi säkerställa hållbara och säkra produktionssystem för livsmedel. Enligt WHO: “Alla regeringar borde prioritera matsäkerhet för folkhälsan, eftersom de spelar en huvudsaklig roll i att utveckla policyer och regelverk och att upprätta och implementera livsmedelssäkerhetssystem.”
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down