<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Om du befinner dig i utvärderingsfasen för en övergång till molnbaserad ERP, är du inte ensam. Detta kan nämligen ge de flesta företag stora fördelar i form av bättre stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Du kommer också att möta utmanande risker, men med en bra implementeringsprocess är det möjligt att realisera fördelarna. Vi ger några tips till dig som funderar på att flytta till molnet.

Fördelen med att flytta ERP-lösningen till molnet handlar främst om att ge processförbättringar genom att ändra och effektivisera sättet man arbetar på. Det öppnar en ny dimension av flexibilitet och tillgänglighet: alltid tillgänglig och uppdaterad, var som helst och när som helst. Vi sammanfattar allt med 3 tips.

1. Grundlig förberedelse innan val av lösning

Steget att flytta din ERP-lösning till molnet är krävande. Om man jämför med att flytta upp andra mindre IT-system i organisationen till molntjänst behövs mer fokus läggas på förberedelser. Därför är det extra viktigt att avsätta tillräckligt med tid och resurser i upphandlingsprocessen. Gör en noggrann planering och beskriv önskade krav, utarbeta en tydlig design och utvärdera flera leverantörer innan det slutliga beslutet tas. Frågor som är viktiga att svara på i detta skede är: Har du modifieringar i befintliga system? Kan de ersättas med ny funktionalitet eller genom att standardisera och effektivisera processer? Vilka sidosystem arbetar tillsammans med ERP systemet, ska de också flyttas? Vilka metoder och verktyg använder organisationen idag för access till sin affärsdata? Vilka krav finns och vilka lagar lyder verksamheten under vad gäller var och hur data lagras?

2. Implementering med rätt fokus och förankring

För att en implementering ska bli framgångsrik krävs det ofta en bra implementeringsplan. Planen måste bygga på syftet med systemet och den måste vara förankrad på rätt nivå. Dessutom måste verksamheten se till att systemet utvecklas i takt med organisationen.

3. Utbildning av anställda

När det molnbaserade ERP-systemet har implementerats kvarstår fortfarande en viktig del av processen för att projektet ska accepteras, nämligen att dina anställda måste vara förberedda på övergången till det nya systemet och det nya arbetssättet. Detta kan uppnås med ett utbildningsprogram som pekar på avgörande mellanrum mellan färdigheter och lärande. För att utveckla ett effektivt utbildningsprogram måste du noggrant utvärdera kunskapsbehoven och utbildningsbehovet i verksamheten.

Stor nytta vid användning av moderna ERP-lösningar

Vår erfarenhet är att många företag kommer ha stor nytta av att uppdatera till modernare ERP-lösningar. Undersökningar visar att de företag som har nyare versioner av ERP-system med programvara som stöder kritiska affärsprocesser (vanligtvis molnbaserade lösningar) också är de som rapporterar snabbast med minst fel. Dessutom ger det flexibilitet, kostnadseffektivitet, bättre stabilitet och mer tillgänglig information.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down