<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Om du befinner dig i utvärderingsfasen för en övergång till molnbaserad ERP, är du inte ensam. Detta kan nämligen ge de flesta företag stora fördelar i form av bättre stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Du kommer också att möta utmanande risker, men med en bra implementeringsprocess är det möjligt att realisera fördelarna. Vi ger några tips till dig som funderar på att flytta till molnet.

Fördelen med att flytta ERP-lösningen till molnet handlar främst om att ge processförbättringar genom att ändra och effektivisera sättet man arbetar på. Det öppnar en ny dimension av flexibilitet och tillgänglighet: alltid tillgänglig och uppdaterad, var som helst och när som helst. Vi sammanfattar allt med 3 tips.

1. Grundlig förberedelse innan val av lösning

Steget att flytta din ERP-lösning till molnet är krävande. Om man jämför med att flytta upp andra mindre IT-system i organisationen till molntjänst behövs mer fokus läggas på förberedelser. Därför är det extra viktigt att avsätta tillräckligt med tid och resurser i upphandlingsprocessen. Gör en noggrann planering och beskriv önskade krav, utarbeta en tydlig design och utvärdera flera leverantörer innan det slutliga beslutet tas. Frågor som är viktiga att svara på i detta skede är: Har du modifieringar i befintliga system? Kan de ersättas med ny funktionalitet eller genom att standardisera och effektivisera processer? Vilka sidosystem arbetar tillsammans med ERP systemet, ska de också flyttas? Vilka metoder och verktyg använder organisationen idag för access till sin affärsdata? Vilka krav finns och vilka lagar lyder verksamheten under vad gäller var och hur data lagras?

2. Implementering med rätt fokus och förankring

För att en implementering ska bli framgångsrik krävs det ofta en bra implementeringsplan. Planen måste bygga på syftet med systemet och den måste vara förankrad på rätt nivå. Dessutom måste verksamheten se till att systemet utvecklas i takt med organisationen.

3. Utbildning av anställda

När det molnbaserade ERP-systemet har implementerats kvarstår fortfarande en viktig del av processen för att projektet ska accepteras, nämligen att dina anställda måste vara förberedda på övergången till det nya systemet och det nya arbetssättet. Detta kan uppnås med ett utbildningsprogram som pekar på avgörande mellanrum mellan färdigheter och lärande. För att utveckla ett effektivt utbildningsprogram måste du noggrant utvärdera kunskapsbehoven och utbildningsbehovet i verksamheten.

Stor nytta vid användning av moderna ERP-lösningar

Vår erfarenhet är att många företag kommer ha stor nytta av att uppdatera till modernare ERP-lösningar. Undersökningar visar att de företag som har nyare versioner av ERP-system med programvara som stöder kritiska affärsprocesser (vanligtvis molnbaserade lösningar) också är de som rapporterar snabbast med minst fel. Dessutom ger det flexibilitet, kostnadseffektivitet, bättre stabilitet och mer tillgänglig information.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

There are two things many companies seem to miss when setting out on a change journey: the educational and social aspects of change management. You cannot just expect your employees to immediately adapt to a new situation, especially if they are new to your organization.
Columbus has entered a collaboration with InterForm, sharing the collective mission of future-proofing output management in M3 with the new user-friendly InterFormNG2 solution. Together, InterForm and Columbus have created an M3 package that includes standard document templates. However, InterFormNG2 can also be used across other systems, making it suitable for companies that use multiple systems
Manufacturers must contend with an increasingly complex value chain, higher demands for quality and product documentation, predictable deliveries, as well as tough competition and cost pressures. Read how Infor CloudSuite makes production smarter.
Tidigare i år var Columbus först i världen med att utveckla en snabb och effektiv integration mellan Infor M3 och världsledande CRM-systemet Salesforce.Nu har den dessutom listats på Infor Marketplace.Det här är något som ger våra kunder som vill implementera ett eller båda systemen en unik möjlighet att spara tid och öka vinstmarginalerna.
Om ett problem upptäcks i ett av de livsmedel som ditt företag säljer, hur lång tid skulle det ta för dig att kontrollera samtliga berörda varor? Med en spårbarhetslösning kan du göra det på några minuter.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down