<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Automatiseret testing gør det nemmere end nogensinde at sikre kvaliteten af virksomhedens forretningsløsning – og er en virkelig god forretning.

I mange virksomheder bliver det stadig betragtet som et irriterende og tidsrøvende element at teste ændringer eller udvidelser af forretningsløsningen. Ofte kommer man endda i gang med test så sent i projektfase, at indsatsen ikke gør den store forskel.

”Nu håber jeg ikke at træde nogen over tæerne, men det er helt enkelt en skæv og forældet prioritering. Test – og i særdeleshed systematisk, automatiseret test – bør faktisk betragtes som en investering, der giver afkast på mange niveauer,” siger Mikkel Bertelsen, Senior Solution Architect, Columbus Danmark.

Han erkender, at styrkede metodikker og bedre udviklingsværktøjer har en stor del af æren for, at nutidens IT-løsninger generelt holder en langt højere kvalitet end deres forfædre. Men test er lige så afgørende.

”Det er ikke for sjov, når samtlige globale software- og udviklingshuse i dag tester konsekvent, automatiseret, effektivt og grundigt. Det gør de, fordi det kan betale sig,” siger Mikkel Bertelsen.

”På virksomhedsniveau har man imidlertid tendens til at overse værdien af automatiseret testing i udvikling og implementering af forretningsløsninger. Det er synd, for på den måde udsætter du både virksomheden og jeres kunder for unødvendig risiko,” tilføjer han.

Test finder fejl før de bliver kritiske

Testing handler bl.a. om at sikre en løsnings kvalitet, stabilitet, kapacitet og integrationer til andre systemer. Samt om at finde fejl på forhånd og kontrollere, at alt fungerer, som det skal og bliver ved med at gøre det – også når et stort antal brugere anvender løsningen på samme tid. Det er både relevant at vide, før en ny løsning går live og når der foretages ændringer på en løsning, der allerede er i produktion.

Du bør komme i gang så tidligt som muligt i projektforløbet. Allerførst naturligvis med at definere en teststrategi, dernæst skal du sørge for at teste de enkelte løsningselementer, efterhånden som de bliver klar

”Det kan være kritisk, hvis et ERP-system f.eks. begynder at spytte forkerte fragtdokumenter ud, hvis det en dag er umuligt at udstede fakturaer eller at bestille nye råvarer. I værste fald kan ringe softwarekvalitet give røde tal på bundlinjen. Det er en risiko, testing kan minimere i meget betydeligt omfang,” siger Mikkel Bertelsen.

Vil du vide mere om livet efter go live? Download vores e-bog med eksperternes bedste råd.

Begynd i god tid og spis elefanten i små bidder

Alligevel kommer mange virksomheder alt for sent i gang med testing. Måske endda først til allersidst i et stort projekt, hvor løsningen er næsten færdig – og hvor projektgruppen sidder i deadlinestress til op over begge ører.

”Du bør komme i gang så tidligt som muligt i projektforløbet. Allerførst naturligvis med at definere en teststrategi, dernæst skal du sørge for at teste de enkelte løsningselementer, efterhånden som de bliver klar. Det handler om at spise elefanten i små bidder i stedet for at prøve at klare det hele på én gang til allersidst,” siger han.

Det gør det nemmere at håndtere projektet og omfordele ressourcer effektivt undervejs. Samtidig er man allerede nu i gang med at bygge det bibliotek af testcases, som kan anvendes som skabelon for fremtidige tests, og som bliver del af de afsluttende end-to-end tests af hele den nye løsning.

Automatiseret testing giver effektivitetsgevinst på mindst faktor 10

”Tidligere var testing manuelt tungt, hvilket har været med til at give disciplinen et ry som besværlig, langsommelig og kostbar, og ryet var fuldt fortjent. Jeg arbejdede f.eks. selv engang på et projekt i en pharmavirksomhed, hvor vi skulle gennem 17 testcases, der krævede tre dages fuldtidsarbejde med manuel scripting og testing – hver eneste gang der blev ændret blot det mindste i et bestemt interface. Det var hårdt, monotont og omkostningsfuldt. Men i dag har automatiseret testing gjort arbejdet langt nemmere, og det bør man virkelig drage fordel af,” anbefaler Mikkel Bertelsen.

Her er med andre ord tale om en effektivitetsgevinst på mindst faktor 10 – det er jo helt vildt

”Tager vi eksemplet ovenfor, ville det i dag stadig tage nogle dage at forberede og gennemføre den allerførste testingindsats af det pågældende stykke software, mens alle følgende tests ville kunne gennemløbes på 2-3 timer. Her er med andre ord tale om en effektivitetsgevinst på mindst faktor 10 – det er jo helt vildt,” konstaterer han.

Vil du vide mere om automatiseret test? Download vores e-bog.

Stresstest forretningssystemet og undgår kedelige overraskelser

Ligeledes kan man via automated testing lettere stressteste løsningen ved at simulere, at et stort antal brugere f.eks. tilgår forskellige dele af en løsning eller samme delelement af løsningen på én gang. Det er med til at undgå kedelige overraskelser, når der er spidsbelastning i forbindelse med eksempelvis højtider eller ved aflæggelse af årsregnskab.

”Hos Columbus anbefaler vi altid at udarbejde og følge en testingstrategi som del af et forløb, der omfatter udvikling og konfiguration, implementering og drift af en løsning – eller i forbindelse med implementering af opdateringer. Dels for at kvalitetssikre og øge sandsynligheden for, at alle forretningskritiske processer fungerer efter hensigten. Dels fordi det i bund og grund er en god forretning for kunden,” siger Mikkel Bertelsen.

”Så hvis jeg skal give et kort svar på, hvornår det er relevant at teste, så må svaret være: Igen og igen og igen! Og heldigvis er det blevet nemmere end nogensinde,” konstaterer han.

Hvis du er nysgerrig på andre aspekter af hverdagen på Dynamics 365, så har vi samlet en række eksperters bedste råd til, hvordan dit system får de bedste betingelser efter go live.

Få ekspertnes bedste råd

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Adoption of cloud solutions is spreading far and wide. Many businesses have turned to cloud ERP systems to reduce human capital costs, others to increase efficiency and flexibility – all valuable benefits amid ongoing disruption. However, continuous cloud updates are not a ‘fix-all’ solution to ensure ongoing operations. Thorough release management of updates and implementation of sound testing strategy must be used to ensure consistent operational functionality and security.
At Columbus, we believe that with the right partner, IT outsourcing can shift your business from going with the flow to driving it. It can actually put you in the right position to be proactive, especially in the face of change. We all need this right now.
What is NIS2? The NIS 2 directive is a set of proposed EU legislation that builds upon existing rules around Cybersecurity. The growing trend towards digitalization and the associated surge in cyber-attacks have heightened Cyber risk and the European Commission have responded with this proposed replacement of the standing NIS Directive. It aims to address current weaknesses in organizations’ Cyber security obligations in a world where the pandemic and geo-political instability have highlighted threats to energy and food supply chains. With streamlined reporting obligations, increased supervisory measures and stricter enforcement requirements, the legislation aims to boost the level of cybersecurity in Europe long term.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Dynamics 365 udvikler sig hastigt, og mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig. Dedikeret team hos Columbus hjælper dem på vej.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down