<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Efter mange år i den mørke kælder eller det triste baglokale har ERP-systemet nu fået lov til at komme frem i lyset. Faktisk er det kommet helt op i skyen, hvor det for alvor har mulighed for at skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne. Men processen kræver omtanke og omhyggelighed, lyder det fra såvel brancheorganisation som rådgiverside.

Historien om Enterprise Ressource Planning begynder tilbage i 90’erne. Men selv om det er et vigtigt og strategisk fundament for mange virksomheder, har ERP – sammenlignet med megen anden ny og moderne it-teknologi – haft en lidt anonym tilværelse og har levet sit liv on-premise i kælderen eller i baglokalet. Her har virksomhedens ERP-system trofast passet sine pligter og er med omtrent 5-8 års mellemrum blevet gennemgribende opdateret.

I hvert fald indtil nu, hvor platformen qua samspillet med skyen så at sige har fået sin anden luft og ikke længere lever i det skjulte, men er trukket helt frem i frontlinjen. I skyen arbejder ERP-systemet sammen med en række andre applikationer og bliver løbende vedligeholdt. Ganske enkelt fordi virksomhedernes konkurrencesituation har ændret sig, og den digitale transformationsproces er kommet på alles læber.

Der er brug for et paradigmeskift

Processen handler imidlertid om meget mere end teknologi. Den handler i høj grad også om lysten samt evnen til at tage udfordringen op. Ifølge Jan Hjorth-Mosegaard, der er underdirektør i Dansk Erhverv, er organisatorisk parathed alfa og omega, hvis virksomhederne samt ikke mindst ledelsen skal få den succesoplevelse, der skal være med til at sikre konkurrencedygtigheden.

Ledelsen skal være parat til at ændre såvel procedurer som arbejdsgange, og man er nødt til at komme ud over holdningen om at ”sådan plejer vi at gøre”.jan-hjort-mosegaard

«Ledelsen skal være parat til at ændre såvel procedurer som arbejdsgange, og man er nødt til at komme ud over holdningen om at ”sådan plejer vi at gøre”. Det at rykke ERP-systemet i skyen og ikke mindst forstå at udnytte de nye muligheder, teknologien nu byder på, er krævende – også i forhold til ledelsens visioner», forklarer Jan Hjorth-Mosegaard.

Oplev flere af Jans personlige erfaringer i talkshowet: Fremtiden er Evergreen. Er du klar til livet i skyen?

Kompetencerne skal opgraderes

Han føjer til, at der er brug for såvel nye kompetencer som øget opkvalificering i virksomheden, og det er Sales Executive for Managed Services i it-virksomheden Columbus, Morten Vinge-Maigaard, rørende enig i. Her hjælper man virksomheder med services- samt konsulentydelser inden for blandt andet ERP, men Morten Vinge-Maigaard, ser især ét stort benspænd, nemlig at jobmarkedet så at sige er overophedet.

Selv om det i dag er blevet nemmere at vedligeholde et ERP-system, er der stadig stor usikkerhed omkring, hvorledes virksomheden holder systemets motor velsmurt og i topform.Morten Vinge-Maigaard - Columbus-Denmark

«Der er stor mangel på kompetent arbejdskraft, og selv om det i dag er blevet nemmere at vedligeholde et ERP-system, er der stadig stor usikkerhed omkring, hvorledes virksomheden holder systemets motor velsmurt og i topform. Især fordi opdateringerne skyder frem som paddehatte på en fugtig skovbund, og der ofte er tale om opdateringer, som er vigtige såvel funktions- som sikkerhedsmæssigt», siger Morten Vinge-Maigaard.

Morten deler flere erfaringer og gode råd om ERP-rejsen til skyen her: Fremtiden er Evergreen. Er du klar til livet i skyen?

Hele økosystemet skal være parat

Derfor anbefaler han, at de virksomheder, der ikke selv føler, de magter opgaven, entrerer med en rådgiver, således at ledelsen kan koncentrere sig om kerneforretningen, og den tanke er Jan Hjorth-Mosegaard bestemt ikke uenig i. Et moderne ERP-system er nemlig i langt højere grad end tidligere med til at nedbryde vidensmæssige siloer, hvilket giver ny indsigt. Derfor kræver det planlægning at flytte ERP-systemet op i skyen.

«For såvel store som små virksomheder bliver konkurrencen stadig mere global, og man skal være klar til hurtigt at kunne imødekomme nye kundekrav. Det betyder, at virksomhederne skal være særdeles agile i deres service- og produktionsstyring», siger Jan Hjorth-Mosegaard og føjer til, at det i den sammenhæng er vigtigt at sikre sig, at alle de programmer, der støtter op om ERP-systemet, ligeledes er klar til skyen.

Skabt til at afprøve nye muligheder

Morten Vinge-Maigaard fra Columbus føjer til, at når hverdagen bliver mere indsigtsfuld, bliver den samtidig mere kompleks, hvilket yderligere kan være med til at underbygge behovet for at have en kompetent rådgiver med på sidelinjen således, at virksomhedens forretning rent faktisk bevæger sig i den rigtige retning. Derfor understreger han, ganske som Jan Hjorth-Mosegaard, også vigtigheden af forberedelse.

«Virksomhederne skal gøre sig klart, hvad det er for en ny teknologi, de får adgang til, hvorledes den påvirker hele organisationen samt ikke mindst forretningsstrategien. Det er vigtigt at understrege, at man ikke blot skal flytte sit ERP-system op i skyen for at spare penge, men for at opnå fleksibilitet samt mulighed for at prøve nye forretningsmuligheder af», siger Morten Vinge-Maigaard.

 

Webinar om cloud-baserede ERP løsninger

 

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Columbus has entered a collaboration with InterForm, sharing the collective mission of future-proofing output management in M3 with the new user-friendly InterFormNG2 solution. Together, InterForm and Columbus have created an M3 package that includes standard document templates. However, InterFormNG2 can also be used across other systems, making it suitable for companies that use multiple systems
Like other industries, food & and beverage companies must initiate strategy planning and change management at the very start of bringing their business systems to the cloud. That’s the best way to avoid additional costs, effort, and business interruption. And the trick is to define value with a people mindset.
Right now, companies in the food and beverage industry have a lot on their plate. A key question how to meet all demands and at the same time reach all your business goals? Unifying your technology platform, business strategy and operations is necessary to stay ahead of your competitors. Companies have to keep up with increasing consumer demand for products that are healthy, ethical and environmentally friendly while at the same time meeting regulatory standards and minimizing food waste. And, of course, they still have to do the usual work of keeping margins high, preparing for emergencies, ensuring product quality, staying innovative and minimizing risk at every stage of production.
Artificial intelligence is changing the way businesses operate in a fundamental way, and Microsoft's Copilot is at the forefront of this transformation. With its integration into Dynamics 365 and the Power Platform, the future of customer relationship management and enterprise planning has never been more promising. Let's explore how your business can benefit from it. Artificial intelligence (AI) is everywhere. The latest McKinsey global research calls 2023 a breakthrough year for generative AI tools. Less than 12 months after generative AI hit the market, one-third of survey respondents say they can’t imagine their lives without these tools. By 2025, Gartner says 30 percent of outbound marketing messages from enterprise organizations will be generated from an AI. Today, 87 percent of organizations say AI will give them a competitive advantage. We believe they are right. Your business is on a path that will intersect with AI — if it hasn’t already.
With Microsoft Copilot users can create ideas and content faster just by describing what they need with the help of AI and natural language processing. Users will save time, boost productivity, reduce workloads and also break down data silos. So, the hope is that AI — and Microsoft Copilot — will help everyone do more with less. Since Microsoft introduced Dynamics 365 Copilot — the world's first Copilot for both CRM and ERP — along with Copilot in the Power Platform, there is great anticipation about how these advancements will impact the way we do business. For example, Microsoft introduced multiple built-in scenarios for their products: Microsoft Dynamics 365 Sales and Viva Sales augment a seller’s actions with AI-powered insights, such as generating content suggestions based on customer emails. Microsoft Dynamics 365 Customer Service can give agents 24/7 AI-powered support to find resources to resolve issues faster. Microsoft Supply Chain Center enables Dynamics 365 Supply Chain Management customers to better predict and act on disruptions. Microsoft Power Apps allows users to build an app just by describing what they need in natural language. Beyond that, Microsoft Azure AI tools and services allow you to build your own smart agents and services. This gives every company even more opportunities to stand out by using customer and employee knowledge and insights to increase loyalty, decrease turnover and build long-lasting relationships. With this launch, Microsoft democratizes AI, making AI capabilities formerly only available to IT and AI specialists accessible to a larger set of workers. Those among the first to capitalize on this opportunity and leverage the potential of AI will of course be ahead of the competition.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down