<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Virksomheder verden over forpligter sig i disse år til at bakke op om FN’s 17 verdensmål for en bedre fremtid. Målene definerer bredt, hvor der skal sættes ind for at sikre bæredygtighed globalt i år 2030. For erhvervslivet betyder det, at der nu skal måles på andre parametre, end man hidtil har været vant til.
Det kan virke som en ny og tidskrævende administrativ byrde at skulle indsamle data, men sådan behøver det ikke at være. Tværtimod.

Ny teknologi får virksomhederne i mål

Det er afgjort, at ny teknologi er blandt de væsentligste redskaber til at nå verdensmålene. Nye grønne energikilder baseret på ny teknologi, 3D-print teknologier som giver mulighed for at flytte produktionen af færdigvarer eller underkomponenter endnu tættere på kunden - eller virksomheden og hermed minimere transportomkostninger er blandt de elementer, som i dag understøtter verdensmålene på flere fronter.

Dertil kommer Artificial Intelligence (AI)/ Machine Learning(ML) teknologier, der er blandt de mest oplagte teknologier i forhold til opnåelse af virksomheders SDG’ere. Faktisk kan disse teknologier understøtte minimum 12 af de 17 verdensmål.

Anvendelsen af AI/ML teknologien ser vi eksempelvis ved optimering af ruteplanlægning i shipping industrien eller i Metro-systemerne i Singapore, hvor man anvender data fra millioner af rejsendes unikke rejsemønster til at allokere flest afgange, der hvor behovet eksisterer. Dermed kan ressourcerne udnyttes bedre og smartere.

Nu kan alle være med

Eksemplerne er mange, men spørgsmålet er, hvordan de mindre og mellemstore virksomheder (SMV’er) også kommer med på vognen? I første omgang handler det om at få etableret et system, hvor data om de faktiske forhold monitoreres, indsamles, håndteres og præsenteres, og her kommer ny teknologi igen ind i billedet.

Øvelse starter med, at man begynder at måle. For de fleste virksomheder er der ikke noget nyt i at monitorere på faktorer i produktionen, logistikken og økonomien – og sandsynligvis måler din virksomhed allerede på nogle af de punkter, som kan indikere, i hvor høj grad i understøtter SDG’erne.

Effektiv dataopsamling sker typisk via teknologier såsom IoT (Internet of Things), og nye analyser fra research virksomheden ”IoT Analytics” viser, at op mod 80% af nye IoT implementeringer supporterer og adressere SDG’erne. Det vil sige, at din virksomhed efter alt dømme allerede er godt på vej til at kunne præsentere og rapportere på jeres SDG-indsats. 

SDG direkte på Power BI dashboardet

Hos Columbus arbejder vi fokuseret med ”Digital Transformation for a better tomorrowSDG Executive - PBI Portalhos vores kunder. Dette indebærer naturligvis også vores kunders bestræbelser på at understøtte FN’s SDG’ere. Derfor tilbyder vi som en del af vores Analytics og Business Insight løsninger muligheden for at give jer indsigt, målbarhed og overblik over jeres virksomheds udvalgte bidrag til de 17 verdensmål.
Det sker eksempelvis via vores SDG SDG Corporate viewPower BI Dashboard solution, som eksempelvis kan integreres direkte ind Columbus Business Insight Power BI portalen, som værende en del af Columbus BI løsning til Dynamics og M3 løsninger. På den måde har man alle sine aktuelle SDG-data lige ved hånden og kan nemt navigere og delegere målene til forskellige Business Units eller afdelinger. Dermed bliver det nemt at engagere hele organisationen i at arbejde målrettet henimod jeres strategiske udvalgte SDG’er - og at sikre jeres virksomheds bidrag til ”a better tomorrow”.

Hvis du vil vide mere om hvordan du omsætter FN's verdensmål til til bæredygtig forretning, så besøg Dansk Industris hjemmeside, hvor du kan finde viden, inspiration og værktøjer til at komme i gang: https://www.danskindustri.dk/sdg/ 

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne indenfor at måle på FN's verdensmål med Power BI, så er du velkommen til at kontakte mig, eller en af mine kolleger i Data & Analytics teamet.

 

Om FN’s verdensmål

FN’s verdensmål består af i alt 17 hovedmål  og 169 delmål, som handler om at løse klodens største problemer inden 2030. Ved at understøtte FN’s verdensmål (SDG, Sustainable Development Goals) er danske virksomheder ikke kun med til at løse nogle af verdens største udfordringer, de fremtidssikrer også deres forretningen.

Kommenter indlæg

Recommended posts

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down