<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

3 min Læsning

Skyen har ikke afskaffet de gamle ERP-dyder – ansvar, test og dokumentation er vigtigere end nogensinde

I mange år var virksomheds- eller ERP-løsninger ufleksible størrelser, det som var besværligt og kostbart at implementere, tilpasse eller opdatere. Så når først systemet var i drift og summede derudaf, havde mange virksomheder det lidt som med en kube arrige hvepse: det skulle bare have lov at være i fred!

I dag er ERP-branchen hastigt på vej mod hel eller delvis clouddrift, hvilket giver virksomhederne helt nye muligheder, langt hurtige og nemmere adgang til nye funktioner og versioner. Vi taler om, at ERP-systemerne er ’evergreen’, hvilket i klartale betyder, at de altid er opdaterede og med samtlige nye funktioner tilgængelige.

Det er et meget betydeligt nybrud og rummer mange fordele. Blandt andet langt enklere og hurtigere implementering, tilpasning og stort set automatisk opdatering.

Dokumentation i dag giver fordele i morgen

Men evergreen-metodikken stiller også større krav til virksomhederne om, at de skal være gode til at dokumentere både deres processer samt løsningen som helhed.

Det er også vigtigt at kunne teste løsningen kontinuerligt på en struktureret måde, så opgraderinger ikke resulterer i, at ERP-systemet går ned.

Den hurtige og løbende opdatering af ERP-systemerne gør også, at virksomhederne skal tænke og anvende systemerne anderledes end hidtil.

Derfor er det vigtigt, at organisationen er forandringsvillig. Ellers ender man nemt med ikke at få glæde af nye funktioner, og der kan nemt gå adskillige år, før man får arbejdet ændringerne ind i virksomhedens tilpassede løsningsstruktur.

Mere fokus på processer end på IT

Den gode implementering af et ERP-system handler derfor ikke kun om, at det bliver sat i drift. Det er også afgørende, at alle processer er dokumenterede, at der er styr på ejerskab og at virksomheden har fundet ud af, hvilke overordnede krav man overordnet har til implementeringen.

Lidt firkantet sagt skal der ikke være fokus på IT, men på processerne. For nøglen til succesfuld implementering er, at man så tidligt som muligt i forløbet får indblik i forretningen. Det er også klogt at holde sig for øje, at man måske er nødt til at gradbøje standarder og gå på kompromis nogle steder, for til gengæld at få fordele andre steder.

Forretningen skal – kort sagt – vide, hvad dens konkrete mål er med et nyt ERP-system. Og målet skal være andre og mere end blot, at ”nu kommer der en ny platform.”

Støb fundamentet for fremtidige ændringer

Har man blikket fast rettet på målsætningen, vil det samtidig gøre det lettere at være på forkant med de muligheder, løsningen stiller til rådighed, uden at man hele tiden skal ændre det. For des bedre en virksomhed kender sine processer og har fået dem dokumenteret – samt lagt ansvarsområder for processerne på de rigtige mennesker – jo tættere er de på at finde nøglen til en succesfuld implementering.

Derfor skal man også forvente og kræve, at leverandøren har nøje blik for både essentielle forretningsprocesser og for løbende dokumentation. Begge dele er nemlig nødvendige at tænke ind i implementeringen.

Ellers vil man hurtigt opleve, at man nok er i stand til at gå i luften, men at fremtidige tilretninger vil blive et problem.

Få ansvaret på plads i god tid

Endelig er det vigtigt, at der også er etableret ejerskab, når det kommer til produkttest. Hvilket er en absolut nødvendighed at have med i planlægningen, når først produktet er implementeret og konfigureret.

Her skal partneren vise, hvor der skal sættes ind, hvad man som kunde skal reagere på, og hvem der gør hvad. Der skal laves proces-test og der skal laves UA-test.

Det gode samspil mellem leverandør og kunde er ganske enkelt dér, hvor rollerne er fordelt korrekt og alle – populært sagt – kender deres plads.


Vil du gerne i gang med implementeringsrejsen? Så er Columbus Get Ready Package måske noget for dig. Det er en ikke-bindende prøveperiode af Dynamics 365 for Finance & Operations, der giver en dybere forståelse af din virksomheds forretningsprocesser, målsætninger og ERP-projekt:

Læs mere i vores e-bog

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Columbus has entered a collaboration with InterForm, sharing the collective mission of future-proofing output management in M3 with the new user-friendly InterFormNG2 solution. Together, InterForm and Columbus have created an M3 package that includes standard document templates. However, InterFormNG2 can also be used across other systems, making it suitable for companies that use multiple systems
Like other industries, food & and beverage companies must initiate strategy planning and change management at the very start of bringing their business systems to the cloud. That’s the best way to avoid additional costs, effort, and business interruption. And the trick is to define value with a people mindset.
Right now, companies in the food and beverage industry have a lot on their plate. A key question how to meet all demands and at the same time reach all your business goals? Unifying your technology platform, business strategy and operations is necessary to stay ahead of your competitors. Companies have to keep up with increasing consumer demand for products that are healthy, ethical and environmentally friendly while at the same time meeting regulatory standards and minimizing food waste. And, of course, they still have to do the usual work of keeping margins high, preparing for emergencies, ensuring product quality, staying innovative and minimizing risk at every stage of production.
Artificial intelligence is changing the way businesses operate in a fundamental way, and Microsoft's Copilot is at the forefront of this transformation. With its integration into Dynamics 365 and the Power Platform, the future of customer relationship management and enterprise planning has never been more promising. Let's explore how your business can benefit from it. Artificial intelligence (AI) is everywhere. The latest McKinsey global research calls 2023 a breakthrough year for generative AI tools. Less than 12 months after generative AI hit the market, one-third of survey respondents say they can’t imagine their lives without these tools. By 2025, Gartner says 30 percent of outbound marketing messages from enterprise organizations will be generated from an AI. Today, 87 percent of organizations say AI will give them a competitive advantage. We believe they are right. Your business is on a path that will intersect with AI — if it hasn’t already.
With Microsoft Copilot users can create ideas and content faster just by describing what they need with the help of AI and natural language processing. Users will save time, boost productivity, reduce workloads and also break down data silos. So, the hope is that AI — and Microsoft Copilot — will help everyone do more with less. Since Microsoft introduced Dynamics 365 Copilot — the world's first Copilot for both CRM and ERP — along with Copilot in the Power Platform, there is great anticipation about how these advancements will impact the way we do business. For example, Microsoft introduced multiple built-in scenarios for their products: Microsoft Dynamics 365 Sales and Viva Sales augment a seller’s actions with AI-powered insights, such as generating content suggestions based on customer emails. Microsoft Dynamics 365 Customer Service can give agents 24/7 AI-powered support to find resources to resolve issues faster. Microsoft Supply Chain Center enables Dynamics 365 Supply Chain Management customers to better predict and act on disruptions. Microsoft Power Apps allows users to build an app just by describing what they need in natural language. Beyond that, Microsoft Azure AI tools and services allow you to build your own smart agents and services. This gives every company even more opportunities to stand out by using customer and employee knowledge and insights to increase loyalty, decrease turnover and build long-lasting relationships. With this launch, Microsoft democratizes AI, making AI capabilities formerly only available to IT and AI specialists accessible to a larger set of workers. Those among the first to capitalize on this opportunity and leverage the potential of AI will of course be ahead of the competition.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down