<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hvis udfordringen med et stadig stigende CO2 aftryk skal kunne løses, skal det ske i fællesskab virksomhederne imellem. Bæredygtighed skal med andre ord integreres på tværs af hele produktionsindustrien. Platformen til aktivering af samarbejdet kan hedde Microsoft Cloud for Sustainability.

Af: Henrik Malmgreen

Grøn omstilling og bæredygtighed er noget, der vedrører os alle. Derfor giver det rigtig god mening, hvis vi samarbejder om at nå de opstillede samfundsmæssige klimamål. Ikke kun som mennesker, men også som virksomheder, hvilket vi blandt andet kan gøre ved at udveksle viden og erfaring. Det kræver imidlertid indsigt. En indsigt, der måske ikke umiddelbart ligger lige for, men som kan anskueliggøres ved hjælp af data.

Man kan næsten kalde det ERP for CO2...

"Det er en af grundpillerne i løsningen Microsoft Cloud for Sustainability, som qua værktøjet Sustainability Manager gør det muligt for alle typer af virksomheder - store som små - at have styr på deres CO2 regnskab. Man kan næsten kalde det ERP for CO2, og der er tale om en løsning, som ikke blot giver mulighed for at registrere en virksomheds miljømæssige aftryk, men også giver mulighed for at arbejde aktivt med forbedringer".

Et fælles dataproblem

Ingen kan løse klimaudfordringen alene. Derfor er vi nødt til at samarbejde, og det giver Cloud for Sustainability mulighed for.

Det siger Frederik Thue Andersen, der er Business Development and Planning Lead hos Microsoft i Danmark. Som en del af et globalt Microsoft team arbejder han løbende med at udvikle koncepter til gavn for bæredygtigheden, og et af midlerne er partnerskaber, hvor erfaringsudveksling er et af fundamenterne for det arbejde, der på sigt forhåbentlig kan være med til at gøre klimabelastningen mindre.

"Ingen kan løse klimaudfordringen alene. Derfor er vi nødt til at samarbejde, og det giver Cloud for Sustainability mulighed for. Skåret helt ind til benet er en stor del af verdens CO2 problem nemlig også et dataproblem forstået på den måde, at vi som samfund skal blive langt bedre til at tracke udledningen, måle på den og ikke mindst agere på den", siger Frederik Andersen.

Frederik Thue Andersen

Datadrevne beslutninger

Sådan ser verden dog ikke ud lige nu ifølge Frederik Thue Andersen, der rent ud sagt kalder vores håndtering af CO2 data for noget rod, som ligger spredt i utallige regneark, hvis de da overhovedet er registreret. Desværre forholder det sig samtidig således, at evnen til at tilgå værktøjer, der kan håndtere den slags information struktureret, for mange virksomheder ganske enkelt ikke er tilgængelige og måske aldrig bliver det.

"Det er uheldigt set ud fra den betragtning, at skal vi for alvor gøre noget ved CO2 udledningen, skal det ske på baggrund af datadrevne beslutninger, der løbende kan fungere som incitament til, at virksomhederne reducerer udslippet", forklarer Frederik Thue Andersen videre. Og incitamentet handler om meget mere end miljø i sig selv. Bæredygtighed er nemlig samtidig ganske rentabelt.

Datadrevne Beslutninger

Også en god forretning

Det anslås, at ikke mindre end 20 pct. af den funding, der sker på globalt plan - blandt andet til opstartsvirksomheder - har fokus på miljø og klima

To kendte citater - "Money makes the world go around" og "What’s in it for me" - illustrerer med al tydelighed, at selv om idealisme er godt, gør det ikke noget, hvis det samtidig er en god forretning, og ifølge det amerikanske Electrical Line Magazine vil markedet for energioptimering i 2028 alene på el-området udgøre 60 mia. dollars globalt set. Det skal blandt andet ses i lyset af, at interessen for at investere i bæredygtige løsninger er massiv.

"Det anslås, at ikke mindre end 20 pct. af den funding, der sker på globalt plan - blandt andet til opstartsvirksomheder - har fokus på miljø og klima. På alle planer har man altså fundet ud af, at det er en god forretning såvel investeringsmæssigt som for den enkelte virksomhed, og fundamentet i hele dette nye økosystem er data", uddyber Frederik Thue Andersen.

 

God forretning

Cloud demokratiserer it

Det er data, der både opsamles i den enkelte virksomhed og deles på tværs af hele forsyningskæden. Frederik Thue Andersen fortæller videre at store virksomheder i stadig stigende omfang stiller bæredygtighedskrav til deres leverandører, og derfor er det essentielt, at alle virksomheder uanset størrelse får adgang til de værktøjer, der er med til at gøre dette muligt.

"Ikke uden grund er vi hos Microsoft er en smule stolte af at kunne lancere Cloud for Sustainability, for skyen er netop med til at demokratisere anvendelsen af it således, at de samme skalérbare værktøjer stilles til rådighed for såvel den globale koncern, som den lille produktionsvirksomhed", siger Frederik Thue Andersen, idet han samtidig understreger vigtigheden af, at de skal være brugervenlige.

Åben mod omverdenen

Kun på den måde kan vi forhåbentlig være med til at sikre, at data flyder frit i hele værdikæden til gavn for samfundet og reduktion af det samlede CO2 aftryk

For ham at se er et af de overordnede mål med Cloud for Sustainability, at virksomhederne får mulighed for løbende at monitorere deres CO2 aftryk samt justere deres processer derefter, og grundtanken har været at skabe én samlet platform til såvel registrering som rapportering. En løsning, der vel at mærke er åben og kan arbejde sammen med en række andre typer af løsninger.

"En af de vigtigste værdier er åbenhed, både over for samspil med vores kolleger i markedet og integration med brancheløsninger, der f.eks. understøtter helt specifikke typer af produktionsudstyr eller processer. Kun på den måde kan vi forhåbentlig være med til at sikre, at data flyder frit i hele værdikæden til gavn for samfundet og reduktion af det samlede CO2 aftryk", slutter Frederik Thue Andersen.

Åben mod omverdenen

Ingen kan løse opgaven alene

Som koncern har Microsoft selv en meget seriøs bæredygtighedsstrategi. I 2030 er målet eksempelvis ikke blot at være CO2 neutral, men at være CO2 negativ, og frem mod 2050 er ambitionen at have fjernet mere CO2, end man nogensinde har lukket ud. Selv en verdensomspændende koncern som Microsoft kan imidlertid ikke løse klimaudfordringen helt alene.

Derfor er man så at sige nødt til at kigge uden for murene og ligeledes rette blikket mod samarbejdspartnerne. Det gælder såvel kunder som leverandører og myndigheder. Det har skabt fundamentet for Cloud for Sustainability, der skal være en digital platform for fysiske økosystemer. En platform, der bygger på kendte Microsoft værktøjer såsom Dynamics 365, Power BI og Azure.

I 2021 investerede Microsoft 4 mia. kroner i klimainnovation et beløb, der vel at mærke investeres i andre virksomheder og andre forretningsområder til gavn for det bæredygtige økosystem. Endvidere etableres løbende nye partnerskaber med eksempelvis Danfoss, FLSmidth og energiselskabet Andel, hvor man sammen udvikler branchespecifikke løsninger til klima- og energioptimering. Tilsvarende partnerskaber indgås verden over.

Om Microsoft Cloud for Sustainability

I dag ønsker mange virksomheder ikke at vækste blot for vækstens skyld, men har en ambition om at gøre det uden at miste kontrollen med CO2 aftrykket. Ligeledes ønsker man overblik over, hvor klimavenlige investeringer giver det bedst mulige udbytte.

Microsoft Cloud for Sustainability giver blandt andet mulighed for at simulere forskellige scenarier, f.eks. hvad ændringer i et produktionsmæssigt setup konkret vil få af betydning for den enkelte virksomheds CO2 udslip. Det sker efter princippet ”if so then what”, hvorved der er mulighed for at tracke udledningen, måle på den og ikke mindst agere på den.

 

Vil du vide om, hvordan teknologi kan styrke morgendagens produktionsindustri?
Så er dette magasin noget for dig.Mini Magasin Manufacturing 2022

Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down