<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digital transformation kan vara skrämmande för många företag men det är särskilt utmanande på global nivå. Globala företag kommer vanligtvis att standardisera sina affärsprocesser i internationell verksamhet, men de behöver också flexibiliteten för att kunna ge service till olika typer av kunder, anställda, ekonomiska och legala krav.


Beslutet om globalisering eller lokalisering är inte svart eller vitt. Varje företag har olika operativa, organisatoriska, kulturella, legala och ekonomiska överväganden. Nedan diskuterar vi fördelar och nackdelar med standardisering och differentiering och vi kommer också att ge tips om hur man balanserar globaliseringen med lokalisering.

1. Global standardisering

Internationella företag, särskilt de som förvärvar andra företag, har sällan standardiserade affärsprocesser. Standardisering gör att företagen kan skala för tillväxt genom att konsolidera sina affärsprocesser. Standardiserade processer driver operativ effektivitet och möjliggör global transparens i verksamheten. Till exempel är ekonomisk rapportering snabbare och enklare när processer är standardiserade. Även om standardisering kan kräva en stor investering i processmodellering ser du till att alla processer på alla platser är utformade för att ge dig en konkurrensfördel. Globala organisationer strävar efter standardisering när de vill leverera varor eller tjänster av hög kvalitet med hög förutsägbarhet.

2. Plats

Lokalisering minskar motståndet mot förändringar eftersom du anpassar dig till de olika geografiska platsernas unika behov och krav. I stället för att ändra lokala affärsprocesser för att anpassa sig till huvudkontorets processer kan lokalisering låta dig behålla de unika processerna som är lämpliga för varje plats. Vissa platser kan behöva flexibilitet för att hantera data och transaktioner på lokala språk och valutor. Vissa länder har avancerade krav när det gäller skatter, valutor och rapporteringsregler. Genom att differentiera dina processer baserat på plats säkerställer du att du förblir kompatibel och undviker eventuella påföljder.

3. Globalisering

Om du vill ha det bästa från två världar bör du vara strategisk för vilka processer du standardiserar och differentierar. Vissa processer bör alltid standardiseras. Dessa inkluderar processer som backoffice-funktioner som möjliggör en gemensam servicestrategi. Andra processer, såsom reglerings- och rapporteringsprocesser, bör vanligtvis lokaliseras. Även om du kanske vill hitta kundorienterade processer bör du förmodligen globalisera processer som inte är lika värdeskapande.

4. Balans mellan globalisering och lokalisering

En balans mellan globalisering och lokalisering blir ännu viktigare när du överväger förändringshantering. Behovet av att hantera organisationsförändringar på globala platser ökar, ju mer du standardiserar dina processer. Även om standardisering kan spara pengar på lång sikt måste du investera i omfattande förändringshantering på kort sikt. Detta innebär mer än bara slutanvändarutbildning, det handlar också om att kommunicera förändringseffekter och statusuppdateringar i projekt.

5. Ändringshantering

Den mest utmanande aspekten av en global digital transformation kan vara att få en företagskultur att passa runt ett överenskommet mål. Du måste ta hänsyn till kulturella skillnader och språkskillnader.


Förankring hos ledningen är särskilt viktigt i globala projekt, eftersom lokala enheter kan vara extremt ovilliga att förändra i globaliserade processer. Människor kan inte ta till sig det de inte förstår, så du måste förmedla orsakerna till förändringen och vad det betyder för individen och hens team. Hur det positivt kan påverka medarbetaren och organisationen som helhet och inte minst vad som är konsekvensen av att inte förändra.

6. Anpassningar av Programvaran

Minskar globaliseringen av dina affärsprocesser den mängd anpassningar som du behöver göra med programvaran? Kanske ibland, men inte alltid.

En annan strategi för att minska anpassningar är att möjliggöra flexibilitet. Detta kan göra globaliseringen svårare än vanligt, men inte omöjligt.

7. Definition av stödstruktur

När du bestämmer dig för vilka processer som ska globaliseras och vilka som ska lokaliseras, överväg om din infrastruktur kommer att globaliseras, lokaliseras eller skräddarsys. Många företag väljer att centralisera support- och helpdesk för ERP, medan andra väljer att erbjuda decentraliserat stöd för att tillgodose olika lokationer. Ju tidigare du definierar en infrastruktur kommer superanvändarna att acceptera nya processer. Detta gäller både lokala implementationer och ERP-implementationer i molnet.

8. Definition av huvuddatastrategi

Masterdata är en viktig del men förbises ofta av den globala och lokala aspekten. Du behöver inte bara tvätta och migrera masterdata, utan du måste också definiera hur den ska hanteras framöver. Kommer till exempel lokala kontor att ha flexibiliteten att hantera sin eget lokala kontoplan eller kommer förändringar att kräva centraliserad och global styrning? Samma sak bör bestämmas för andra typer av masterdata, inklusive kund-, leverantörs- och varuregister.

Ett tips!

Det här kan vara din första globala digitala transformation, men det är inte vår. Våra experter inom digital transformation och ERP-system förstår utmaningarna med både globalisering och lokalisering och hjälper dig att hitta rätt balans baserat på organisationens unika mål.

Är du intresserad av att ta reda på mer så ladda gärna ner vår e-bok ”Din grund för digital transformation” som beskriver hur Infor M3 CloudSuite kan leverera branschspecifika on-demand-lösningar.

Ladda ner Guiden

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Columbus has entered a collaboration with InterForm, sharing the collective mission of future-proofing output management in M3 with the new user-friendly InterFormNG2 solution. Together, InterForm and Columbus have created an M3 package that includes standard document templates. However, InterFormNG2 can also be used across other systems, making it suitable for companies that use multiple systems
Like other industries, food & and beverage companies must initiate strategy planning and change management at the very start of bringing their business systems to the cloud. That’s the best way to avoid additional costs, effort, and business interruption. And the trick is to define value with a people mindset.
Right now, companies in the food and beverage industry have a lot on their plate. A key question how to meet all demands and at the same time reach all your business goals? Unifying your technology platform, business strategy and operations is necessary to stay ahead of your competitors. Companies have to keep up with increasing consumer demand for products that are healthy, ethical and environmentally friendly while at the same time meeting regulatory standards and minimizing food waste. And, of course, they still have to do the usual work of keeping margins high, preparing for emergencies, ensuring product quality, staying innovative and minimizing risk at every stage of production.
Artificial intelligence is changing the way businesses operate in a fundamental way, and Microsoft's Copilot is at the forefront of this transformation. With its integration into Dynamics 365 and the Power Platform, the future of customer relationship management and enterprise planning has never been more promising. Let's explore how your business can benefit from it. Artificial intelligence (AI) is everywhere. The latest McKinsey global research calls 2023 a breakthrough year for generative AI tools. Less than 12 months after generative AI hit the market, one-third of survey respondents say they can’t imagine their lives without these tools. By 2025, Gartner says 30 percent of outbound marketing messages from enterprise organizations will be generated from an AI. Today, 87 percent of organizations say AI will give them a competitive advantage. We believe they are right. Your business is on a path that will intersect with AI — if it hasn’t already.
With Microsoft Copilot users can create ideas and content faster just by describing what they need with the help of AI and natural language processing. Users will save time, boost productivity, reduce workloads and also break down data silos. So, the hope is that AI — and Microsoft Copilot — will help everyone do more with less. Since Microsoft introduced Dynamics 365 Copilot — the world's first Copilot for both CRM and ERP — along with Copilot in the Power Platform, there is great anticipation about how these advancements will impact the way we do business. For example, Microsoft introduced multiple built-in scenarios for their products: Microsoft Dynamics 365 Sales and Viva Sales augment a seller’s actions with AI-powered insights, such as generating content suggestions based on customer emails. Microsoft Dynamics 365 Customer Service can give agents 24/7 AI-powered support to find resources to resolve issues faster. Microsoft Supply Chain Center enables Dynamics 365 Supply Chain Management customers to better predict and act on disruptions. Microsoft Power Apps allows users to build an app just by describing what they need in natural language. Beyond that, Microsoft Azure AI tools and services allow you to build your own smart agents and services. This gives every company even more opportunities to stand out by using customer and employee knowledge and insights to increase loyalty, decrease turnover and build long-lasting relationships. With this launch, Microsoft democratizes AI, making AI capabilities formerly only available to IT and AI specialists accessible to a larger set of workers. Those among the first to capitalize on this opportunity and leverage the potential of AI will of course be ahead of the competition.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down