<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digital transformation kan vara skrämmande för många företag men det är särskilt utmanande på global nivå. Globala företag kommer vanligtvis att standardisera sina affärsprocesser i internationell verksamhet, men de behöver också flexibiliteten för att kunna ge service till olika typer av kunder, anställda, ekonomiska och legala krav.


Beslutet om globalisering eller lokalisering är inte svart eller vitt. Varje företag har olika operativa, organisatoriska, kulturella, legala och ekonomiska överväganden. Nedan diskuterar vi fördelar och nackdelar med standardisering och differentiering och vi kommer också att ge tips om hur man balanserar globaliseringen med lokalisering.

1. Global standardisering

Internationella företag, särskilt de som förvärvar andra företag, har sällan standardiserade affärsprocesser. Standardisering gör att företagen kan skala för tillväxt genom att konsolidera sina affärsprocesser. Standardiserade processer driver operativ effektivitet och möjliggör global transparens i verksamheten. Till exempel är ekonomisk rapportering snabbare och enklare när processer är standardiserade. Även om standardisering kan kräva en stor investering i processmodellering ser du till att alla processer på alla platser är utformade för att ge dig en konkurrensfördel. Globala organisationer strävar efter standardisering när de vill leverera varor eller tjänster av hög kvalitet med hög förutsägbarhet.

2. Plats

Lokalisering minskar motståndet mot förändringar eftersom du anpassar dig till de olika geografiska platsernas unika behov och krav. I stället för att ändra lokala affärsprocesser för att anpassa sig till huvudkontorets processer kan lokalisering låta dig behålla de unika processerna som är lämpliga för varje plats. Vissa platser kan behöva flexibilitet för att hantera data och transaktioner på lokala språk och valutor. Vissa länder har avancerade krav när det gäller skatter, valutor och rapporteringsregler. Genom att differentiera dina processer baserat på plats säkerställer du att du förblir kompatibel och undviker eventuella påföljder.

3. Globalisering

Om du vill ha det bästa från två världar bör du vara strategisk för vilka processer du standardiserar och differentierar. Vissa processer bör alltid standardiseras. Dessa inkluderar processer som backoffice-funktioner som möjliggör en gemensam servicestrategi. Andra processer, såsom reglerings- och rapporteringsprocesser, bör vanligtvis lokaliseras. Även om du kanske vill hitta kundorienterade processer bör du förmodligen globalisera processer som inte är lika värdeskapande.

4. Balans mellan globalisering och lokalisering

En balans mellan globalisering och lokalisering blir ännu viktigare när du överväger förändringshantering. Behovet av att hantera organisationsförändringar på globala platser ökar, ju mer du standardiserar dina processer. Även om standardisering kan spara pengar på lång sikt måste du investera i omfattande förändringshantering på kort sikt. Detta innebär mer än bara slutanvändarutbildning, det handlar också om att kommunicera förändringseffekter och statusuppdateringar i projekt.

5. Ändringshantering

Den mest utmanande aspekten av en global digital transformation kan vara att få en företagskultur att passa runt ett överenskommet mål. Du måste ta hänsyn till kulturella skillnader och språkskillnader.


Förankring hos ledningen är särskilt viktigt i globala projekt, eftersom lokala enheter kan vara extremt ovilliga att förändra i globaliserade processer. Människor kan inte ta till sig det de inte förstår, så du måste förmedla orsakerna till förändringen och vad det betyder för individen och hens team. Hur det positivt kan påverka medarbetaren och organisationen som helhet och inte minst vad som är konsekvensen av att inte förändra.

6. Anpassningar av Programvaran

Minskar globaliseringen av dina affärsprocesser den mängd anpassningar som du behöver göra med programvaran? Kanske ibland, men inte alltid.

En annan strategi för att minska anpassningar är att möjliggöra flexibilitet. Detta kan göra globaliseringen svårare än vanligt, men inte omöjligt.

7. Definition av stödstruktur

När du bestämmer dig för vilka processer som ska globaliseras och vilka som ska lokaliseras, överväg om din infrastruktur kommer att globaliseras, lokaliseras eller skräddarsys. Många företag väljer att centralisera support- och helpdesk för ERP, medan andra väljer att erbjuda decentraliserat stöd för att tillgodose olika lokationer. Ju tidigare du definierar en infrastruktur kommer superanvändarna att acceptera nya processer. Detta gäller både lokala implementationer och ERP-implementationer i molnet.

8. Definition av huvuddatastrategi

Masterdata är en viktig del men förbises ofta av den globala och lokala aspekten. Du behöver inte bara tvätta och migrera masterdata, utan du måste också definiera hur den ska hanteras framöver. Kommer till exempel lokala kontor att ha flexibiliteten att hantera sin eget lokala kontoplan eller kommer förändringar att kräva centraliserad och global styrning? Samma sak bör bestämmas för andra typer av masterdata, inklusive kund-, leverantörs- och varuregister.

Ett tips!

Det här kan vara din första globala digitala transformation, men det är inte vår. Våra experter inom digital transformation och ERP-system förstår utmaningarna med både globalisering och lokalisering och hjälper dig att hitta rätt balans baserat på organisationens unika mål.

Är du intresserad av att ta reda på mer så ladda gärna ner vår e-bok ”Din grund för digital transformation” som beskriver hur Infor M3 CloudSuite kan leverera branschspecifika on-demand-lösningar.

Ladda ner Guiden

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Tidigare i år var Columbus först i världen med att utveckla en snabb och effektiv integration mellan Infor M3 och världsledande CRM-systemet Salesforce.Nu har den dessutom listats på Infor Marketplace.Det här är något som ger våra kunder som vill implementera ett eller båda systemen en unik möjlighet att spara tid och öka vinstmarginalerna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down